1-toaline korter Tirdi 6-17, Tallinn (30,6m2)

  • Eseme ID: 134248516
  • Jaga

1-toaline korter Tirdi 6-17, Tallinn (30,6m2)

Eseme ID: 134248516 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 55 700.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 17.02.2020 14:49:37
Lõpuaeg: N 26.03.2020 21:00:00
Vaadatud: 2595
Viimati pakkus:
Tirdi 6-17, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 09.08.2010

RKAS 100%
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tirdi 6-17, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS — / 2 / Vaata müüja teisi esemeid

Kontaktisikuks on Marko Künnapas, tel: 5367 6653, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee
-------------

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Tirdi 6-17
Korteriomand: 1. korrusel asuv 1-toaline korter nr 17, üldpinnaga 30,6 m2 ja
306/20705 suuruse mõttelise osaga kinnistust
Registriosa nr: 15767101
Katastriüksuse tunnus: 78404:408:7471
Sihtotstarve: elamumaa
Kinnistu pindala: 2 412 m2
Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad
Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad
Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood
101014998) suletud netopinnaga 2 769,1 m2.
Märkused: Hoonele on 30.01.2009.a väljastatud energiatõhususarvu klass D.
Korter vajab remonti.
Olemas korteriühistu KÜ Tallinn, Tirdi 6 (registrikood 80007465).
KÜ on võtnud laenu hoone remondiks. Igakuine remondifondi ja laenu
tagasimakse suurus korterile 17 on 0,895 €/m2/kuus ehk 27,39 €/kuus.

Liitumised ja kolmandate isikute
tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud Olemasolu Liitumine Märkus
Elekter Jah Jah Elektrilevi OÜ
Vesi Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu.
Kanalisatsioon Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu
Küte Jah Jah Kaugküte, KÜ kaudu

Teenuslepingud: Puuduvad
Tarbimislepingud: Võrguleping nr 5854644081. Müüja lõpetab oma nimel oleva lepingu ja ostja
sõlmib enda nimele uue võrgulepingu.
Kinnistu Tirdi 6, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 10.02.2020.a.): kinnistu
asub elektripaigaldise kaitsevööndis, sideehitiste kaitsevööndites, surveseadmete kaitsevööndites ja
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndites.

-----------------------

Avaliku enampakkumise tingimused
Kinnitatud juhatuse otsusega 13.02.2020.a YLD-3/2020-1435
1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju
maakonnas Tallinna linnas Tirdi 6-17 asuva korteriomandi alghinnaga 55 700 (viiskümmend
viis tuhat seitsesada) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele
reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2020. a kell 21:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit).
Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu
müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise
võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie)
tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest.
Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima
pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies
ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi
Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates
enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud
kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks
(arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi
Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari
deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt
notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel
Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies
ulatuses ja
b kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna
ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel
krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva
jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud
kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise
tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus
enampakkumine nurjunuks tunnistada.

------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel)
esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik
enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt
eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning
kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as
is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja
ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on
teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid
pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega
tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis
võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele
mittevastavusega.
4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 30.01.2009.a väljastatud
energiatõhususarvu klass D.
5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates
müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik
korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul
arvates valduse üleandmisest.
6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale
üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi
omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud
kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja
edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates
valduse üleandmisest ostjale.
Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul,
kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise
vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja
vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.
Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate
andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Marko Künnapas, tel: 5367 6653, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud