1-toaline korter Turu 2-4, Kehra (27,6m2)

 • Eseme ID: 164357530
 • Jaga

1-toaline korter Turu 2-4, Kehra (27,6m2)

Eseme ID: 164357530 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 8 200.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: T 19.10.2021 14:16:03
Lõpuaeg: T 09.11.2021 14:17:53
Vaadatud: 3613
Viimati pakkus: Inkogniito
Turu 2-4, Kehra, Harjumaa, Eesti
1
Müüja:
Anija Vallavalitsus
üks tagasiside    6 jälgijat
Anija Vallavalitsus   Kasutaja alates 07.07.2021
Reg. kood 75018816
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Turu 2-4, Kehra, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha / tagatisraha: 250 EUR
Maksmine: pangaülekandega
OSTA KREDIIT 8200.00€ al. €/ kuu
vaata edasi
Müüja: Anija VallavalitsusVaata müüja teisi esemeid

Anija VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB ELEKTROONILISEL ENAMPAKKUMISEL ANIJA VALLAS, KEHRA LINNAS, AADRESSIL TURU tn 2 ASUVA korteri nr 4.

Enampakkumise korraldaja: Anija vallavalitsus,

Kontaktisik: Tõnu Kirves, tel: +372 6199020, e-post: [email protected]

Kinnisasja aadress: Anija vald, Kehra linn, Turu tn 2 korteri nr 4;

Katastritunnus 29001:001:0004;

Kinnistu nr 2193350;

Reaalosa pindalaga 27,6m2;

Korter: 1-toaline korteriomand, köök eraldi, WC koridoris;

Seisukord: Vajab kapitaalremonti, enne pakkumise tegemist palume aeg ostetava vara üle vaatamiseks kokku leppida!

Korrus: 1/2

 

PAKKUMISE ALGHIND ON 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.

ENAMPAKKUMISE tagatisraha on 250 (kakssada viiskümmend) eurot.

 

Anija Vallavolikogu võttis 14.10.2021 vastu otsuse nr 224 „Enampakkumise korraldamine“. Nimetatud otsuse alusel otsustas Anija Vallavolikogu võõrandada Anija vallas Kehra linnas Anija vallale kuuluva Turu tn 2 asuva korteri nr 4, katastritunnusega 29001:001:0004, kinnistu nr 2193350, reaalosa pindalaga 27,6 m2. Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, Anija Vallavalitsus

 

k o r r a l d a b :

 

 1. Viia läbi koretriomandi Turu tn 2 korteri 4 elektrooniline enampakkumine oksjonikeskkonnas OSTA.ee (https://osta.ee). Vajadusel viia läbi kordusenampakkumised.

 2. Enampakkumise alghind on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot.

 3. Kehtestada enampakkumise tagatisraha suuruseks 250 (kaks sada viiskümmend) eurot, mis broneeritakse pakkuja OSTA.ee kontolt.

 4. Määrata pakkumise esitamise tähtpäevaks 21 päeva alates vastava oksjonikuulutuse avaldamisest OSTA.ee keskkonnas.

 5. Enampakkumise läbiviimisel lähtutakse Anija Vallavolikogu 23.08.2018 määrusest nr 31 „Vallavara valitsemise kord“ ja oksjonikeskkonna https://osta.ee reeglitest.

 6. Enampakkumise võitnud isiku poolt makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.

 7. Kinnisasja võõrandamisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub vara omandaja.

 8. Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele teates märgitud ajal ja kohta.

 9. Tingimustele vastava enampakkumise hindamise kriteeriumiks on kõrgeim hind. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumishind on kõrgeim. Edukaima pakkujaga müügilepingu sõlmimise otsustab vallavolikogu oma otsusega.

 10. Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma ühe nädala jooksul peale volikogu poolt otsuse edukaks tunnistamist. Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse ostjaga 4 kuu jooksul pärast ostusumma laekumist Anija Vallavalitsuse arvelduskontole. Kui pakkumise võitja ei ole tähtajaks pakutud ostusummat tasunud, siis on vallavalitsusel õigus teha ostutehing suuruselt järgmise summa pakkunud pakkujaga.

Enampakkumise korraldus ja protseduurireeglid:

 

Korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise otsustamisel loetakse enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud osaleja.

Enampakkumine toimub üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis, enampakkumise korraldaja on Anija Vallavalitsus.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja ennast registreerima Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas IDkaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Anija Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Anija valla kontaktisiku poole.

 

Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

1) tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

2) automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma.

Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud ka ostja) on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist;

Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Anija vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Anija valla kontaktisik registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Enampakkumise tulemused kinnitab Anija Vallavolikogu oma otsusega.

Enampakkumise võitjale saadetakse vastav teade elektronkirjaga.

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnisasja eest tema pakutud hinna.

Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Anija Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu kahekümne (21) päeva jooksul Anija Vallavolikogu enampakkumise tulemuse kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde lepingut sõlmima käesolevas punktis nimetatud tähtajaks, siis võib Anija Vallavolikogu tunnistada enampakkumise nurjunuks ja enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. Anija Vallavalitsusel on õigus sõlmida ostumüügileping enampakkumisel kinnisasjale paremuselt teise pakkumise teinud isikuga.

Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Anija Vallavalitsuse ühele järgnevatest arvelduskontodest:

SEB        EE391010002018897002

SWED   EE922200001120120102

COOP    EE624204278616784205

või notari deposiitkontole vähemalt 5 (viis) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Anija Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Anija valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

Kõrvalkulude tasumine

Kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud riigilõivu ja notaritasu tasub ostja.

Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

Anija Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist.

Anija Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise osaliselt nurjunuks pakkuja suhtes, kes ei ilmunud lepingut sõlmima.

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud

Osta krediiti pakub AS LHV Finance. Tutvu tingimustega ja küsi nõu asjatundjalt. Krediidi kulukuse määr on 23,03% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2000 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 29,9 €, laenu tasumise periood 40 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 2783,01 € ja tagasimaksete summa 2753,11 €.