2-toaline korter Tondi tn 54-7, Tallinn (44,2m2)

  • Eseme ID: 144319211
  • Jaga

2-toaline korter Tondi tn 54-7, Tallinn (44,2m2)

Eseme ID: 144319211 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 63 250.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 16.09.2020 15:03:04
Lõpuaeg: T 13.10.2020 20:44:27
Vaadatud: 2147
Viimati pakkus: Kerner
Tondi tn 54-7, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
RIIGI KINNISVARA AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 07.11.2018

RKAS 2 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tondi tn 54-7, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS 2 — / 0 / vaata kasutaja e-poodi

Aadress: Harjumaa, Tallinna linn, Tondi tn 54-7

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post marko.kunnapas@rkas.ee, telefon 5367 6653.

Korteriomand: 2. korrusel asuv 2-toaline korter nr 7, üldpinnaga 44,2 m2 ja 442/4008 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 21088801

Katastriüksuse tunnus: 78407:702:0024

Sihtotstarve: elamumaa

Kinnistu pindala: 1597 m2

Objekti kirjeldus: Korter Tondi asumis, mis on mõeldud inimesele, kel meeldib vana puitmaja arhitektuur ning luua kodu oma äranägemise järgi. Koridorist vasakut kätt jäävad köök ja dušširuum ning paremat kätt jääb kaks tuba, millest suur tuba on läbikäidav. Parkimine maja hoovis.

2-toaline korter paikneb väikese 8 korteriga elamu teisel korrusel. Majas on tehtud fassaadi- ja katusetööd. Maja hoovi on rajatud eraldi varjualune, kus võimalik grillida või lihtsalt viibida värskes õhus.

Läheduses paiknevad Tondi tennisväljak, Golden Club spordiklubi, Audentese Spordikool ja Kotka Staadion. Oma lemmikloomaga on võimalik käia jalutamas lähedal asuvas Tondimõisa pargi koerte jalutusplatsil. Lähedusse jääb ka Tondi Selver, mis on ca 600 m kaugusel.

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 101023026) suletud netopinnaga 444 m2.

Korteri seisukord

Korteriomand vajab sanitaarremonti. Korteris paiknevad tehnovõrgud on amortiseerunuid ja vajavad vahetamist. Korteris paikneva ahi/kamina täpne seisukord ei ole müüjale teada. Olemas 2019 oktoobris väljastatud korstnapühkija akt, mille kohaselt küttesüsteemide kasutamine on lubatud (lisatud märkus, et korstnad on kaetud kipsiga, ei ole vaadeldavad). Samuti ei ole teada boileri ja köögis seisukord. Korteris paiknev köögimööbel, mööbel jm vallasasjad müüja poolt äravedamisele ei kuulu. Trepikodade seisukord remonti vajav.

Korteriühistu nimi ja registrikood Korteriühistu Tondi 54; Tallinn, Tondi tn 54 korteriühistu, registrikood 80192025.

KÜ võetud kohustuste jääk 03.09.2020 seisuga on 1 576,53 eurot, mis on võetud fassaadi ja katusetööde teostamiseks. Laenumakse on kajastatud remondifondina, mis on 1,02 €/m² kuus. Laenumakse lõpptähtaeg on 30. jaanuar 2021, misjärel jätkatakse samas mahus remondifondi kogumist. Kohustuste tagasimakse osas info nähtav KÜ esitatava arve pealt.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

 

 

Vesi

Jah

 

Külm vesi ja kanalisatsioon KÜ kaudu. Soe vesi boileriga. Boileri seisukord teadmata.

Kanalisatsioon

Jah

 

 

Side

Ei

 

 

Küte

Jah

Ei

Ahjuküte, elektriküte

Teenuslepingud: Puuduvad

Tarbimislepingud: Võrguleping nr 5855944246 Elektrilevi. Müüja lõpetab oma nimel oleva võrgulepingu ning ostja sõlmib enda nimele uue lepingu.

Kinnistu Tondi 54-4, Tallinn, suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 01.09.2020.a.):

Kinnistu jääb elektripaigaldiste kaitsevöönditesse, sideehitiste kaitsevöönditesse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönditesse

Märkus: Tallinna Linnavolikogu poolt 03.11.2016 otsusega nr 172 kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt on kinnistu märgitud segahoonestusalaks. Detailplaneeringut kinnistule algatatud või kehtestatud ei ole.

----------------

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega YLD-3/2020-2121

 

  1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Tondi tn 54-7 asuva korteriomandi alghinnaga 60 700 (kuuskümmend tuhat seitsesada) eurot.

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

  1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.10.2020. a kell 20:30.

  2. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.

  3. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot.

  4. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

  5. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

  6. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

  7. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

  8. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:

    1. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

    2. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

--------------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

  1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta lepingu esemel (sh selle olulised osad) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb lepingu eseme seisuskorras „nagu on“ („as is“).

  2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

  3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

  4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on väljastatud energiamärgis energiaklassiga D.

  5. Korteriomandi otsene valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

  6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

  7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingud hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post marko.kunnapas@rkas.ee, telefon 5367 6653.

 

 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud