3-toaline korteriomand Anne tn 71-43, Tartu (66,1m2)

  • Eseme ID: 133126219
  • Jaga

3-toaline korteriomand Anne tn 71-43, Tartu (66,1m2)

Eseme ID: 133126219 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 60 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: N 23.01.2020 12:21:10
Lõpuaeg: N 20.02.2020 20:00:00
Vaadatud: 2611
Viimati pakkus:
Anne tn 71-43, Tartu, Tartumaa, Eesti
1
RIIGI KINNISVARA AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 07.11.2018

RKAS 2 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Anne tn 71-43, Tartu, Tartumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 600 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS 2 — / 0 / vaata kasutaja e-poodi

Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Anne tn 71-43
Korteriomand: 5. korrusel asuv 3-toaline korter nr 43, üldpinnaga 66,1 m2 ja
661/42099 suuruse mõttelise osaga kinnistust
Registriosa nr: 3854403
Katastriüksuse tunnus: 79516:025:0014
Sihtotstarve: elamumaa 100%
Kinnistu pindala: 2210 m2
Asjaõiguslikud koormatised:
puuduvad
Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised:

Märkused:
Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood
104017720) suletud netopinnaga 5 479,3 m
2.
Hoonel olemas energiamärgis energiaklassiga D.
 

Korteriühistu nimi ja registrikood: Tartu linn, Anne tn 71 korteriühistu, registrikood 80120296.
Korteriühistul ei ole laenukohustusi. Remondifondi suurus hetkel on 0,4 €/m² kuus, korteri peale kokku
26,44 eurot kuus.
Korter vajab sanitaarremonti. Korteris tohib kasutada vaid gaasipliiti, elektripliidi kasutamine
on keelatud. Gaasipliidi ühendamiseks on vaja teha korteris gaasitorustiku parandustööd.
Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud Olemasolu Liitumine Märkus
Elekter Jah Jah
Vesi Jah Jah tsentraalne
Kanalisatsioon Jah Jah tsentraalne
Küte Jah Jah kaugküte
Gaas jah jah Tsentraalne, gaas on ainult
gaasipliidi jaoks. Tarbimisleping
puudub.

 

Teenuslepingud:
Tarbimislepingud:
puuduvad
Võrguleping, Elektrileping OÜ, tähtajatu. Muud lepingud sõlmitud
korteriühistu poolt.

Kinnistu Anne tn 71, Tartu linn, suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 14.01.2020.a.):
kinnistu asub elektripaigaldise kaitsevööndis, sideehitiste kaitsevööndites, ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni vööndites, surveseadmete kaitsevööndites, gaasipaigaldise kaitsevööndis ning
sundvalduse alal (sundvaldusega tehnovõrk).


Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee,
telefon: 5367 6653.

-------------
Avaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse 21.01.2020 otsusega nr YLD-3/2020-1346
1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Tartu
maakonnas Tartu linnas Anne tn 71-43 asuva korteriomandi alghinnaga 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele
reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.02.2020. a kell 20:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit).
Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 600 (kuussada) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu
müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise
võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie)
tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest.
Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima
pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies
ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi
Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates
enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud
kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks
(arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi
Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari
deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt
notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a) kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel
Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies
ulatuses ja
b) kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna
ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel
krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva
jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud
kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise
tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus
enampakkumine nurjunuks tunnistada.
------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA
1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as is“).
2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja
ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast (sj
kasutusloa puudumisest), on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas
Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka
tulevikus mitte esitama.
3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega
tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis
võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele
mittevastavusega.
4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on väljastatud energiamärgis
energiaklassiga D.
5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates
müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik
korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul
arvates valduse üleandmisest.
6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale
üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi
omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud
kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja
edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates
valduse üleandmisest ostjale.
Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul
kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise
vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja
vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.
Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate
andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.
Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post: marko.kunnapas@rkas.ee,
telefon: 5367 6653.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud