3-toaline korteriomand Kivila tn 3-2, Tallinn (65,1 m2)

  • Eseme ID: 132721373
  • Jaga

3-toaline korteriomand Kivila tn 3-2, Tallinn (65,1 m2)

Eseme ID: 132721373 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 76 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: T 14.01.2020 12:34:04
Lõpuaeg: T 11.02.2020 21:00:00
Vaadatud: 4014
Viimati pakkus: olitvi
Kivila 3-2, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 09.08.2010

RKAS 100%
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Kivila 3-2, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS — / 2 / Vaata müüja teisi esemeid

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745. 
-------------

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Kivila 3-2
Korteriomand: 1. korrusel asuv 3-toaline korter nr 2, üldpinnaga 65,1 m2 ja 651/38856 suuruse mõttelise osaga kinnistust
Registriosa nr: 10118001
Katastriüksuse tunnus: 78403:310:0018
Sihtotstarve: elamumaa
Kinnistu pindala: 1 803 m2
Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad
Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad
Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood
101020445) suletud netopinnaga 5 230,1 m2.
Märkused: Hoonele on 25.01.2010.a väljastatud energiatõhususarvu klass D.
Korter vajab remonti.
Olemas korteriühistu KÜ Kivila 3 (registrikood 80166430).
Igakuine remondifondi makse suurus korterile 2 on 0,193 €/m2 ehk
12,56 € ja laenumakse suurus korterile 2 on 0,261 €/m2 ehk 16,99 €.

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud Olemasolu Liitumine Märkus
Elekter Jah Jah Elektrilevi OÜ
Vesi Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu
Kanalisatsioon Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu.
Küte Jah Jah Kaugküte, KÜ kaudu
Gaas Ei Ei puudub

 

Märkused: Hoonele on 25.01.2010.a väljastatud energiatõhususarvu klass D.
Korter vajab remonti.

Olemas korteriühistu KÜ Kivila 3 (registrikood 80166430).
Igakuine remondifondi makse suurus korterile 2 on 0,193 €/m
2 ehk
12,56 € ja laenumakse suurus korterile 2 on 0,261 €/m
2 ehk 16,99 €.
Liitumised ja kolmandate isikute
tehnovõrgud- ja rajatised:

Teenuslepingud: Puuduvad
Tarbimislepingud: Elektrilevi võrguleping nr 5856821809. Müüja lõpetab oma nimel oleva
lepingu ja ostja sõlmib enda nimele uue võrgulepingu.
Kinnistu Kivila 3-2, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 18.12.2019.a.):
kinnistu asub elektripaigaldise kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites, surveseadme
kaitsevööndis, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis.

-----------------------

Avaliku enampakkumise tingimused
Kinnitatud juhatuse 14.01.2020.a otsusega YLD-3/2020-1314
1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju
maakonnas Tallinna linnas Kivila tn 3-2 asuva korteriomandi alghinnaga 76 000
(seitsekümmend kuus tuhat) eurot.
Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.
2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele
reeglitele.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.02.2020. a kell 21:00.
3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit).
Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
4. Enampakkumise tagatisraha suurus on
1 000 (üks tuhat) eurot.
5. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
6. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu
müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise
võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
7. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie)
tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest.
Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima
pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
8. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies
ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
9.
Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi
Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates
enampakkumise tulemuste kinnitamisest.
Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud
kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks
(arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas
Riigi
Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis
või notari
deposiitarvele.
Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt
notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:
a) kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel
Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies
ulatuses ja
b) kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna
ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel
krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva
jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

10. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud
kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise
tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus
enampakkumine nurjunuks tunnistada.


------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) müüb korteriomandi seisuskorras nagu on(„as is“).

2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja
ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on
teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid
pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega
tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis
võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele
mittevastavusega.

4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 25.01.2010.a väljastatud
energiatõhususarvu klass D.

5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates
müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik
korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul
arvates valduse üleandmisest.

6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale
üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi
omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud
kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja
edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates
valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul,
kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise
vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja
vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.
Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate
andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post:
mart.mae@rkas.ee, telefon: 606
3407, 513 3745.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • aabor küsis 24.01.2020 09:06

    Kas oleks võimalik lisada või saata ruumide plaan? Kas on toad eraldi või mõni ka läbikäidav?

    vastas 24.01.2020 10:58

    Tere. Ruumide plaani kahjuks ei ole. Kõige suurem tuba on läbikäidav. Hea pildi saate kui vaatama tulete. Helistage või kirjutage ja lepime aja kokku. Lugupidamisega Märt Mäe

  • 5 1