3-toaline korter Rohuneeme 51a-2 (56,15m2)

 • Item ID: 163345598
 • Share

3-toaline korter Rohuneeme 51a-2 (56,15m2)

Item ID: 163345598 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 122 112.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 30.09.2021 17:00:00
Closing time: Thu 28.10.2021 17:00:00
Viewed: 6334
Last bidder: Võit
Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
1
Seller:
RKAS 2100%positive feedback
one feedback    37 followers
RIIGI KINNISVARA AS   User since 07.11.2018
Reg. code 10788733
Item condition: used
Location: Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 1000 EUR
Payment: by bank transfer
OSTA CREDIT 122112.00€ €/ per month
see more
Seller: RKAS 2100%positive feedback view user's e-store

REGISTREERU! KLIENDIPÄEV IGA TEISIPÄEV 16.00!

Rõduga kolmetoaline korter 56.15 m2, mis asub hinnatud elamupiirkonnas Viimsi vallas. Korter asub maja päikesepoolsel küljel ja sellelt avaneb vaade tagahoovi, mis on korralikult hooldatud. Hoovi on rajatud varjualune, kus võimalik grillida või nautida ilusat ilma. Korteril avar rõdu päikesepoolsel küljel. Hoovis olemas parkimiskoht. Korterile kuulub panipaik keldris.Kõigest jalutuskäigu kaugusel Haabneeme rand, restoranid Paat ja OKO, Siidrimaja, Viimsi Vabaõhumuuseum. Ligiduses olemas ka koolid ja lasteaiad ning sportimise- ja lõõgastumise võimalused. Olemas korralik ühistranspordiühendus Tallinna linnaga (liinid nr 114, V1, V5). Viimsi Keskus ca 3 km ja Tallinna kesklinn ca 12 km kaugusel. Merest linnulennul ca 200 m.

Hoonele on 08.04.2020.a väljastatud energiatõhususarvu klass H. Korter vajab remonti – siseviimistlus on kulunud, puitaknaraamid on halvas seisukorras ja vajalik paigaldada uued aknad. Samuti on halvas seisukorras rõduuksed, mis sulguvad raskelt. Köögimööbel puudub (olemas vaid valamukapp, kubu ning elektripliit, mille seisukord teadmata). Keldrisse võib tugeva saju korral natuke vett koguneda. Hoovis loodud igale korterile oma parkimiskoht. Keldriboks ja parkimiskoht on jagatud korteriühistu sisese kokkuleppe alusel. Notariaalset kasutuskorda seatud ei ole.

Olemas korteriühistu Rohuneeme 51a KÜ (registrikood 80430074). Korteriühistu ei ole laenu võtnud. Kogutakse remondifondi 2 eur/m2. Hoones vahetati 2020. a. detsembris külma- ja soojavee torustikud, millega koos paigaldati igale korterile ka uued veearvestid. Hoone renoveerimiseks on ühistu võtnud või plaanib võtta erinevaid hinnapakkumisi – hoone soojustamine, akende vahetamine, küttesüsteemi uuendamine – ning kaalunud erinevaid rahastamisvõimalusi, sh laenu võtmist. Otsuseid rahastuse ning järgmiste remontide osas hetkel vastu võetud ei ole.

 

Aadress:                                 Harju maakond, Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 51a-2

Korteriomand:                       1. korrusel asuv 3-toaline korter nr 2, üldpinnaga 56,15 m2 ja 5720/55109 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr:                       4749950    

Katastriüksuse tunnus:        89001:001:0508

Sihtotstarve:                          elamumaa

Kinnistu pindala:                    2 350  m2

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad 

Ehitised:                                 Ehitisregistri andmed ehitiste ja rajatiste kohta:

 • Korterelamu (ehitisregistri kood 116045499) suletud netopinnaga 813,2 m2;
 • 10kV kaabelliin (ehitisregistri kood 220689991) ehitisealuse pinnaga 38,3 m2.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:     

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

Imatra Elekter AS, korteriühistu kaudu

Vesi

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu; soe vesi  lokaalse keskküttega.

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne

Küte

Jah

Jah

Elektri baasil lokaalne keskküte, KÜ kaudu

 

Teenuslepingud:         Puuduvad.

Tarbimislepingud:      Puuduvad. Võimalikud lepingud korteriühistu nimel.

 

Kinnistu  Rohuneeme tee 51a, Pringi küla, Viimsi vald suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 21.09.2021.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites, ranna või kalda piiranguvööndis, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivööndis ning avalikult kasutatava tee kaitsevööndis.

Avaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega

 1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Viimsi vallas Pringi külas Rohuneeme tee 51a-2 asuva korteriomandi alghinnaga 92 200 (üheksakümmend kaks tuhat kakssada) eurot.

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

 1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.10.2021. a kell 17:00.
 2. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.
 3. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat)
 4. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.
 5. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.
 6. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
 7. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.
 8. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:

 • kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja
 • kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.
 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on(„as is“).
 2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.
 4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 08.04.2020.a väljastatud energiatõhususarvu klass H.
 5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
 6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.
 7. Korteriomandit koormavad isiklikud kasutusõigused jäävad kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja ostja kandmist kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna ning Müüja ei pea isiklikke kasutusõigusi kinnistusraamatust kustutama kõrvaldama.

 

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

 

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

 

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügiarenduste projektijuht Annika Kiljala, e-post: [email protected], telefon: 5340 3560.

 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • No questions asked

Osta krediiti pakub AS LHV Finance. Tutvu tingimustega ja küsi nõu asjatundjalt. Krediidi kulukuse määr on 23,03% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 2000 €, intress 19,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 29,9 €, laenu tasumise periood 40 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 2783,01 € ja tagasimaksete summa 2753,11 €.