3-toaline korter Tondi tn 54-4, Tallinn (55,4m2)

 • Item ID: 144319085
 • Share

3-toaline korter Tondi tn 54-4, Tallinn (55,4m2)

Item ID: 144319085 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 73 450.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Wed 16.09.2020 14:54:05
Closing time: Tue 13.10.2020 20:00:00
Viewed: 2739
Last bidder: djdave
Tondi tn 54-4, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
RIIGI KINNISVARA AS
Reg. code 10788733    User since 07.11.2018

RKAS 2 100% e-store
Item condition: used
Location: Tondi tn 54-4, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 1000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: RKAS 2 — / 0 / view user's e-store

Aadress: Harjumaa, Tallinna linn, Tondi tn 54-4

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post marko.kunnapas@rkas.ee, telefon 5367 6653.

Korteriomand: 2. korrusel asuv 3-toaline korter nr 4, üldpinnaga 55,4 m2 ja 554/4008 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 21088501

Katastriüksuse tunnus: 78407:702:0024

Sihtotstarve: elamumaa

Kinnistu pindala: 1597 m2

Objekti kirjeldus: Korter Tondi asumis, mis on mõeldud inimesele, kel meeldib vana puitmaja arhitektuur ning luua kodu oma äranägemise järgi. Koridorist vasakut kätt jäävad köök, dušširuum ja üks tuba ning paremat kätt jääb kaks tuba.

Parkimine maja hoovis.

3-toaline korter paikneb väikese 8 korteriga elamu teisel korrusel. Majas on tehtud fassaadi- ja katusetööd. Maja hoovi on rajatud eraldi varjualune, kus võimalik grillida või lihtsalt viibida värskes õhus.

Läheduses paiknevad Tondi tennisväljak, Golden Club spordiklubi, Audentese Spordikool ja Kotka Staadion. Oma lemmikloomaga on võimalik käia jalutamas lähedal asuvas Tondimõisa pargi koerte jalutusplatsil. Lähedusse jääb ka Tondi Selver, mis on ca 600 m kaugusel.

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 101023026) suletud netopinnaga 444 m2.

 Korteri seisukord

Korteriomand vajab kapitaalremonti. Korteris paiknevad tehnovõrgud on amortiseerunud ja vajavad vahetamist. Korteris paiknevate ahjude seisukord on halb, vastavalt 2019 oktoobris väljastatud korstnapühkija aktile, on suure toa ahju kolle murenenud, korstnad kaetud kipsiga ja ei ole vaadeldavad. Vajavad remonti. Küttesüsteemide kasutamine on lubatud. Boileri seisukord on teadmata. Korteris paiknev köögimööbel, mööbel jm vallasasjad müüja poolt äravedamisele ei kuulu. Trepikodade seisukord remonti vajav.

Korteriühistu nimi ja registrikood Korteriühistu Tondi 54; Tallinn, Tondi tn 54 korteriühistu, registrikood 80192025.

KÜ võetud kohustuste jääk 03.09.2020 seisuga on 1 576,53 eurot, mis on võetud fassaadi ja katusetööde teostamiseks. Laenumakse on kajastatud remondifondina, mis on 1,02 €/m² kuus. Laenumakse lõpptähtaeg on 30. jaanuar 2021, misjärel jätkatakse samas mahus remondifondi kogumist. Kohustuste tagasimakse osas info nähtav KÜ esitatava arve pealt.

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

 

Vesi

Jah

Jah

Külm vesi ja kanalisatsioon KÜ kaudu. Soe vesi boileriga. Boileri seisukord teadmata.

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne???

Side

Ei

 

Võimalus olemas

Küte

Jah

Ei

Ahjuküte. Küttekehad vajavad remonti. Elektriküte.


Teenuslepingud: Lepingud sõlmitud korteriühistu poolt.

Tarbimislepingud: Võrguleping nr 5853066000. Müüja lõpetab enda nimele sõlmitud võrgulepingu ning ostja sõlmib enda nimele uue lepingu.

Kinnistu Tondi 54-4, Tallinn, suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 01.09.2020.a.):

Kinnistu jääb elektripaigaldiste kaitsevöönditesse, sideehitiste kaitsevöönditesse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönditesse

Märkus: Tallinna Linnavolikogu poolt 03.11.2016 otsusega nr 172 kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt on kinnistu märgitud segahoonestusalaks. Detailplaneeringut kinnistule algatatud või kehtestatud ei ole.

----------------

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega YLD-3/2020-2121

 

 1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Tondi tn 54-4 asuva korteriomandi alghinnaga 71 200 (seitsekümmend üks tuhat kakssada) eurot.

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

 1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.10.2020. a kell 20:00.

 2. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.

 3. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot.

 4. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

 5. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

 6. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

 7. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

 8. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:

  1. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

  2. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.
  ---------------------

  MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

  1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta lepingu esemel (sh selle olulised osad) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb lepingu eseme seisuskorras „nagu on“ („as is“).

  2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

  3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

  4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on väljastatud energiamärgis energiaklassiga D.

  5. Korteriomandi otsene valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

  6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

  7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingud hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

  Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

  Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

  Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post marko.kunnapas@rkas.ee, telefon 5367 6653.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • No questions asked