3-toaline korteriomand Haanja külas (47.8 m2).

  • Item ID: 180896445
  • Share

3-toaline korteriomand Haanja külas (47.8 m2).

Item ID: 180896445 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 12 100.00 EUR
Extending closure: 10 minutes
Starting time: Mon 05.09.2022 17:00:00
Closing time: Mon 10.10.2022 14:00:00
Viewed: 5306
Last bidder: SKV1
Võru tee 15 – 3, Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa, Eesti
1
Seller:
Rõuge Vallavalitsus100%positive feedback
2 feedback    28 followers
Rõuge Vallavalitsus   User since 12.05.2021
Reg. code 77000217
Item condition: used
Location: Võru tee 15 – 3, Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 100 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Rõuge Vallavalitsus100%positive feedback view user's e-store
Aadress: Võru tee 15 – 3, Haanja küla, Rõuge vald, Võru maakond
Pindala (m2): 47.8
Katastritunnus: 18101:001:0010
Registriosa number: 2236041
Sihtotsarve: Elamumaa
Seisukorra/objekti kirjeldus: Vajab remonti
Liitumised: Vesi, kanalisatsioon, elekter,
Valmidus: Internet 200M allalaadimine /50M üleslaadimine
Lisainfo/kitsendused: Kinnistu pindala 3257,0 m2, 478/6807 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr 3; Haanjas tiheasustusalal 2-korruselise korterelamu 2. korrusel asuv ahiküttega korter; Võru linnast 16 km kaugusel; hoonel on vahetatud katusekate, trepikodade aknad ja välisuks; aknad vaatega hoone ette ja taha; korteris on esik, köök ja kolm tuba ja wc; omaniku kasutuses on üks keldriboks.
Hind: 8,000
Käsiraha: 100. Tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.
Tasumise info: Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal tasuda korteri ostuhind hiljemalt notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Rõuge Vallavalitsuse pangaarvele SEB Pank EE231010402006965009 või Swedbank EE902200221068425529. Vormistamisega seotud kulud tasub ostja.
   
Kontaktisik: Haldusspetsialist Jüri Kukk (782 9111, 5301 7901, [email protected])
Tutvumise info: Tutvumine kokkuleppel


Rõuge Vallavolikogu otsus:

Rõuge vallale kuulub Võru maakonnas Rõuge vallas Haanja külas Võru tee 15-3, katastritunnus 18101:001:0010, kinnistusosakonna registriossa nr 2236041 kantud korteriomand, 478/6807 suurune mõtteline osa kinnistust ja reaalosana eluruum nr 3, mille üldpind on 47,80 m2.

Rõuge Vallavolikogu 15.03.2022 otsuse nr 1-3/19 alusel kuulutas Rõuge Vallavalitsus välja avaliku kirjaliku enampakkumise Haanja külas Võru tee 15-3 korteriomandi võõrandamiseks alghinnaga 11 000 eurot. Korteriomandi ostmiseks ei esitatud ühtegi pakkumist ja Rõuge Vallavalitsus tunnistas 01.06.2022 korraldusega nr 2-3/236 Võru tee 15-3 korteriomandi enampakkumise nurjunuks.

Nimetatud vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ei ole otstarbekas.

Rõuge Vallavolikogu 29.01.2019 määruse nr 1 „Rõuge vallavara valitsemise kord“ § 13 lõike 3 punkti 1, § 14 lõike 1 ja § 16 lõike 1 alusel

Rõuge Vallavolikogu otsustab:

    1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Rõuge vallale kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2236041 kantud korteriomand, 478/6807 suurune mõtteline osa kinnistust, katastritunnus 18101:001:0010, ja reaalosana eluruum nr 3, mille üldpind on 47,80 m2.

    2. Punktis 1 nimetatud vallavara võõrandatakse järgmistel tingimustel:
        2.1. alghind 8 000 eurot;
        2.2. tagatisraha suurus 100 eurot;
        2.3. osavõtutasu mitte kehtestada;
        2.4. pakkumise esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2022 kell 14.00;
        2.5. pakkumine viiakse läbi veebikeskkonnas Osta.ee.

    3. Vallavara võõrandamise enampakkumise korraldajaks on Rõuge Vallavalitsuse moodustatud komisjon. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

    4. Enampakkumine viiakse läbi volikogu otsuse lisas sätestatud tingimustel.

    5. Elektroonilise enampakkumise kohta avaldab vallavalitsus teate kohalikus ajalehes, valla
veebilehel ja infokanalites.

    6. Pärast enampakkumise teate avaldamist tagab vallavalitsus informatsiooni kättesaadavuse müüdava vara kohta ning võimaluse tutvuda müüdava varaga kohapeal.

    7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

    8. Otsuse peale võib esitada vaide Rõuge Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked