Aruvälja kooli kinnistu, Ahaste küla, Pärnumaa (18 655 m2)

  • Item ID: 129882879
  • Share

Aruvälja kooli kinnistu, Ahaste küla, Pärnumaa (18 655 m2)

Item ID: 129882879 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 40 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 07.11.2019 15:48:23
Closing time: Thu 05.12.2019 15:48:23
Viewed: 3028
Last bidder:
Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnumaa, Eesti
1
Pärnu Linnavalitsus
Reg. code 75000064    User since 18.05.2009

Pärnu LV 100% e-store
Item condition: used
Location: Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 4000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Pärnu LV — / 0 / view user's e-store

Pärnu linn müüb enampakkumisel

Audru osavallas Ahaste külas asuva Aruvälja kooli kinnistu
- registriosa number: 4447606
- katastritunnus: 15901:001:0400
- sihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa
- pindala: 18 655 m2

- enampakkumise alghind: 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot
- tagatisraha: 4000 (neli tuhat) eurot (Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse)

Kinnistu paikneb Pärnu linnast ca 20 km kaugusel Ahaste küla keskuses, Pärnu-Lihula tee ääres. Kaugus osavallakeskusest ca 12 km. Naaberkinnistul paiknevad tootmisotstarbelised hooned, teisel pool maanteed on valdavalt elukondlik hoonestus.

Audru valla üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu alal, mille maakasutuse juhtfunktsioon on üldkasutatav maa.

Aruvälja kooli  18 655 m2 suurusel kinnistul paikneb 1984. a ehitatud kahekorruseline lasteaed-algkool hoone (ehitisregistri kood 103001593, suletud netopind 935,4 m2), puurkaev-pumpla ja tuletõrje veevõtutiik. Hoone oli lasteaiana kasutusel veel 2017. aastal.

Kahel korrusel koridorisüsteemis ruumilahendus on lihtne – rühma- ja õpperuumid asuvad kahel pool koridori. Lisaks on hoones söögisaal, raamatukoguruum, köök ning personali- ja olmeruumid.

Hoone renoveerimistöödega alustati 2003. aastal ning järk-järgult vahetati katusekate, paigaldati uued aknad ning välis- ja siseuksed, uuendati siseviimistlust. 

Täiendavat informatsiooni saab Pärnu linna veebilehelt:

https://parnu.ee/linnakodanikule/keskkond-majandus/linna-vara/linnavara-muuk/aruvaelja-kooli-kinnistu

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

PROTSEDUURIREEGLID

Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra ja

Pärnu Linnavalitsuse 17. juuni 2019 korraldus nr 451 alusel.PROTSEDUURIREEGLID

Pärnu Linnavolikogu 25.04.2019 määruse nr 15 Linnavara valitsemise korra ja Pärnu Linnavalitsuse 25.06.2019 nr 470 alusel:

1. Elektroonilisel enampakkumisel müüakse Pärnu linnas Ahaste külas asuv kinnistu Aruvälja kool (kinnistu registriosa nr 4447606 , üldpind 18 655 m2, ühiskondlike ehitiste maa 100%).

2. Enampakkumise alghind 40 000 (nelikümmend tuhat) eurot

3. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).

4. Enampakkumise tagatisraha: 4000 (neli tuhat) eurot

5. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub Osta.ee protseduurireeglitega, on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik korteriomandi seisukorrast ega oma selles osas Pärnu Linnavalitsusele pretensioone.

Kinnistul paikneva hoonega tutvumiseks aja kokku leppimiseks helistada tööpäevadel kell 09.00 - 17.00 vahel telefonil 4448170 või 5206900.

6. Kinnistu müümisel järelmaksu ei rakendata.

7. Kinnitada enampakkumise pikkuseks vähemalt 25 päeva alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast.

8. Eduka enampakkumise toimumise korral kanda pakkuja tagatisraha Pärnu Linnavalitsuse taotlusel Pärnu Linnavalitsuse arveldusarvele.

9. Notariaalne müügileping sõlmitakse 2019. aasta jooksul. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

10. Kui kinnistu müügileping sõlmitakse ostja ja müüja vahel, peab ostuhind olema enne müügilepingu sõlmimist laekunud müüa arvele või olema hoiustatud notarikontole.

Ostuhinna tasumiseks sobivad Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod IBAN:  EE701010220041193018 SEB Pangas või IBAN:  EE712200221010612416 Swedbankis.

Kui lepingu sõlmimisel osaleb laenu andjana pank, on võimalik panga poolt finantseeritav ostuhinna osa tasuda 3 (kolme) pangapäeva jooksul arvates korteriomandi müügilepingu sõlmimisest.

 

NB! 

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked

Other auctions of that seller