Elamumaa krunt Lõokese tn 2, Haapsalu (1211m2)

 • Item ID: 157531842
 • Share

Elamumaa krunt Lõokese tn 2, Haapsalu (1211m2)

Item ID: 157531842 Item condition: new
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 52 600.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Wed 09.06.2021 12:00:00
Closing time: Wed 30.06.2021 12:49:04
Viewed: 782
Last bidder: anzuke
Lõokese tn 2, Haapsalu, Harjumaa, Eesti
1
Haapsalu Linnavalitsus
Reg. code 75012802    User since 22.06.2006

Haapsalulv 100% e-store
Item condition: new
Location: Lõokese tn 2, Haapsalu, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 2000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Haapsalulv100% / 3 / view user's e-store

Elamumaa krunt Lõokese tn 2, Haapsalu. Kinnistu registriosa nr on 759932, pindala 1211 m2, katastritunnus 18301:016:0047, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%.
Alghind 36 330 eurot. 
Käsiraha (tagatisraha) summa 2000 (kaks tuhat) eurot
Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 10.00;

Hind sisaldab käibemaksu 20%

Info kommunikatsioonide valmiduse kohta:

*Kruntidel on olemas teepõhi esmaseks ligipääsuks.
*Freespuru kattega tee valmib lõplikult hiljemalt 31.12.2022.
*Elektrivarustus, sidekanalisatsioon ja tänavavalgustuse valmidus valmivad hiljemalt 31.12.2021.
*Vee- ja kanalisatsioonivarustus valmivad hiljemalt 31.12.2021.

Kinnistuga tutvumiseks palun ühendust võtta: Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post [email protected]
**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b:

 1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluvate elamukruntide enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:

  1. Lõokese tn 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 759932, pindala 1211 m2, katastritunnus 18301:016:0047, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 36 330 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 10.00; 

  1. Lõokese tn 4, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 759932, pindala 1080 m2, katastritunnus 18301:016:0048, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 32 400 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 11.00;

  1. Lõokese tn 6, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 759932, pindala 1080 m2, katastritunnus 18301:016:0051, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 32 400 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 12.00;

  1. Lõokese tn 8, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 759932, pindala 1080 m2, katastritunnus 18301:016:0053, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 32 400 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 13.00;

  1. Paralepa tee 2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 756632, pindala 2326 m2, katastritunnus 18301:016:0460, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 50% ja ärimaa 50%. Alghind 69 780 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 14.00;

  1. Paralepa tee 4, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 756932, pindala 1920 m2, katastritunnus 18301:016:0470, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 57 600 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 15.00;

  1. Paralepa tee 6, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Läänemaa. Kinnistu registriosa nr on 757132, pindala 1891 m2, katastritunnus 18301:016:0450, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 56 730 eurot. Enampakkumise tähtaeg on 09.06.2021 kuni 30.06.2021 kell 16.00;

  1. elamukruntide elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;

  2. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);

  3. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;

  4. tagatisraha ühe elamukrundi kohta on 2000 (kaks tuhat) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

  5. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

  6. Osta.ee portaalis elamukrundi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud elamukrundiga ning on teadlik elamukrundi seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Elamukruntidega tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti poole (Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post [email protected]);

  7. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma elamukrundi eest tema pakutud hinna;

  8. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

   1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

   2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

  9. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

  10. Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

  11. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Elamukrundi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

  12. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;

  13. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;

  14. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

  15. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist

Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

  1. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist.

Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

   1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

   2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

   3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

  1. elamukrundi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda elamukrundi ostuhind hiljemalt elamukrundi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas või esitada tagasivõtmatu panga garantiikiri ostuhinna tasumise kohta 3 pangapäeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist käesolevas punktis nimetatud pangaarvele. Panga garantiikirja originaal esitada kirjalikus vormis hiljemalt elamukrundi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks;

  2. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

  3. elamukrundi Ostjal sõlmida eelnimetatud elamukrundi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • No questions asked