Elamumaa Umbaia tee 20, Österby küla, Lääne-Nigula (10960m2)

  • Item ID: 143422291
  • Share

Elamumaa Umbaia tee 20, Österby küla, Lääne-Nigula (10960m2)

Item ID: 143422291 Item condition: new
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 10 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 31.08.2020 12:00:00
Closing time: Mon 21.09.2020 12:00:00
Viewed: 249
Last bidder: kristel1
Umbaia tee 20, Österby küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, Eesti
1
Lääne-Nigula Vallavalitsus
Reg. code 75038598    User since 28.08.2020

Lääne-Nigula Vald 100%
Item condition: new
Location: Umbaia tee 20, Österby küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Lääne-Nigula Vald — / 0 / View other items of the seller

Lääne-Nigula Vallavalitsus müüb kokku 14 elamumaa krunti.
Kinnistu on jagamata ning katastriüksused moodustamisel. Kinnistu registriosa nr. 2948832, katastritunnus 52001:005:0388. 

Käesoleval enampakkumisel on krunt:
Umbaia tee 20, Österby küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa. Krundi pindala 10 960m2, sihtotstarve on elamumaa 100%.

Alghind 10 000 (kümme tuhat) eurot.
Enampakkumine kestab 31.08.2020 kuni 21.09.2020 kell 12.00
Kontakt tutvumiseks ja lisainfo saamiseks: maakler Silvi Merilo, mob. 52 299 58, e-post: silvi@aarete.ee

Müügitingimused:

* Tagatisraha ühe elamukrundi kohta on 500 (viissada) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

*pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

*Osta.ee portaalis elamukrundi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud elamukrundiga ning on teadlik elamukrundi seisukorrast ja ei oma selles osas Lääne-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Elamukruntidega tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda müüki korraldava maakleri poole (Silvi Merilo, mob. 52 299 58, e-post: silvi@aarete.ee);

Lisainfot saab lingilt http://www.aarete.ee/kinnisvara/laane-nigula-vald-osterby-kula-umbaia

*juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma elamukrundi eest tema pakutud hinna;

Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

*Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

*Pakkumise samm on 100 (ükssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

*Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Elamukrundi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

*Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;

*Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;

* Enampakkumine loetakse nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;;

* Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist.

Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

1.enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

* elamukrundi elektroonilise enampakkumise võitjaga sõlmitakse võlaõiguslik leping hiljemalt 30 päeva peale enampakkumise tulemuse kinnitamist. Enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud Ostja) tasub elamukrundi ostuhinna hiljemalt elamukrundi notariaalse võlaõigusliku ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks, kandes ostuhinna Lääne-Nigula vallavalitsuse pangaarvele.

* notaritasu tasub täies ulatuses Ostja;

* elamukrundi Ostjal sõlmida eelnimetatud elamukrundi notariaalne võlaõiguslik ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest. Asjaõigusleping sõlmitakse hiljemalt 30 päeva peale kinnistu jagamist ja katastriüksuste registreerimist Maa-ameti katastris. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse võlaõigusliku ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked