Greider (teehöövel)

  • Item ID: 184416089
  • Share

Greider (teehöövel)

Item ID: 184416089 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 6 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 10.11.2022 10:00:00
Closing time: Fri 10.02.2023 10:00:00
Viewed: 5519
Last bidder: Nocpot
Kehtna, Raplamaa, Eesti
1
Seller:
Kehtna Vallavalitsus
one feedback    21 followers
Kehtna Vallavalitsus   User since 23.04.2021
Reg. code 77000252
Item condition: used
Location: Kehtna, Raplamaa, Eesti
Quantity: 1
Payment: by bank transfer
Seller: Kehtna Vallavalitsusview user's e-store

Võttes aluseks Kehtna Vallavolikogu 29.09.2018. a määruse nr 28 „Kehtna valla vara valitsemise kord“ § 21 lõike 2 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 24 lõike

Kehtna Vallavalitsus annab välja korralduse:

1. Müüa enampakkumise teel Kehtna Vallavalitsusele kuuluv greider (teehöövel),inventari nr 4292, soetatud 17.04.2020, soetusmaksumus 6000 eurot,
jääkmaksumusega 3100 eurot. Alghinnaks määrata 6000 eurot (kohe ostes 11000).
2. Müüa enampakkumise teel Kehtna Vallavalitsusele kuuluv konteiner HL 22/5000 RF S DIN Hydro. Alghinnaks määrata 2500 eurot (kohe ostes 6000 eurot).
3. Punktis 1 ja 2 nimetatud esemed võõrandada enampakkumise teel osta.ee keskkonna vahenduse.
4. Vara müüakse enampakkumise väljakuulutamise momendil olevas seisukorras ning Kehtna vald ei ole enampakkumise objekti parendamist planeerinud. Vara olukorraga on enampakkumisel osalejal enampakkumise tingimustes sätestatud
korras võimalik tutvuda, leppides sellest eelnevalt kokku e-kirja
([email protected]) vahendusel.
5. Oksjonite kestvus on 90 päeva.
6. Enampakkumise võitjaks on oksjonikeskkonnas osta.ee kõige kõrgema pakkumise teinud oksjonil osaleja.
7. Kehtna Vallavalitsusel avaldada teade elektroonilise enampakkumise kohta Kehtna vallavalitsuse veebilehel www.kehtna.ee ja Kehtna valla ametlikul
sotsiaalmeediakanalil.
8. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
9. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest, esitades vaide Kehtna Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või
kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked