Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald 3 tuba, 51,8 m2

  • Item ID: 187953692
  • Share

Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald 3 tuba, 51,8 m2

Item ID: 187953692 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 4 550.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 13.01.2023 13:00:00
Closing time: Thu 02.02.2023 12:20:48
Viewed: 2389
Last bidder: sensuaal1279
Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Eesti
1
Seller:
Lüganuse Vallavalitsus100%positive feedback
one feedback    43 followers
Lüganuse Vallavalitsus   User since 29.11.2020
Reg. code 77000223
Item condition: used
Location: Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 100 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Lüganuse Vallavalitsus100%positive feedback view user's e-store

Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald, katastritunnus 43701:002:0459, kinnistu nr 4646308, suurus 51,8, 3 tuba, 1 korrus.

Alghind: 500 eurot
Käsiraha: 100 eurot
Tasumine: Pangaülekandega

Kontakt: Agnes Heinmaa, e-post [email protected], tel. 53801456

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vallavalitsuse korraldus:

Lüganuse valla bilansis ja kasutuses on korteriomandid, mis ei ole vallale vajalikud talle pandud ülesannete täitmiseks, seega on otstarbekas nimetatud vallale kuuluvad korteriomandid võõrandada  enampakkumise korras. Alghinna määramisel on kasutatud Maa-ameti kinnisvara hinnastatistikat 
ning hinnatud iga korteriomandi seisukorda.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Lüganuse Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 106 „Lüganuse vallavara valitsemise kord“ § 24 lõike 1 punkti 1, § 25 lõike 2, § 26 lõike 1 punkti 1 ja § 28 ning lähtudes sama määruse § 19, Lüganuse Vallavalitsus annab 

k o r r a l d u s e:

1. Korraldada avaliku kirjaliku enampakkumise elektrooniline oksjon Lüganuse vallale kuuluvatele järgnevatele korteriomanditele:
1.1 Keskpuiestee 55-2, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2513908 , suurus 48,3 m2, 3 toaline, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300,00
1.2 Keskpuiestee 55-15, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2515208 , suurus 39,9 m2, 2 toaline, 4 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.3 Keskpuiestee 55-25, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2516208 , suurus 38,9 m2, 2 toaline, 3 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.4 Keskpuiestee 55-26, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2516308 , suurus 48,1 m2, 3 toaline, 3 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300,00
1.5 Keskpuiestee 55-27, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2516408 , suurus 40,4 m2, 2 toaline, 3 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.6 Keskpuiestee 55-29, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2516608 , suurus 39,1 m2, 2 toaline, 4 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.7 Keskpuiestee 55-30, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2516708 , suurus 47,9 m2, 3 toaline, 4 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300,00
1.8 Keskpuiestee 55-35, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2517208 , suurus 48,7 m2, 3 toaline, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300,00
1.9 Keskpuiestee 55-36, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2517308 , suurus 39,3 m2, 2 toaline, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.10 Keskpuiestee 55-37, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2517408 , suurus 38,7 m2, 2 toaline, 2 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.11 Keskpuiestee 55-38, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2517508 , suurus 40,4 m2, 2 toaline, 2 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.12 Keskpuiestee 55-44, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2518108 , suurus 39,3 m2, 2 toaline, 3 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.13 Keskpuiestee 55-45, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2518208 , suurus 39,1 m2, 2 toaline, 4 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.14 Keskpuiestee 55-47, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2518408 , suurus 48,9 m2, 3 toaline, 4 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 300,00
1.15 Keskpuiestee 55-48, Kiviõli linn, Lüganuse vald, katastritunnus 30901:009:0044, kinnistu nr 2518508 , suurus 39,0 m2, 2 toaline, 4 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 200,00
1.16 Kaare tn 5-9, Savala küla, Lüganuse vald, katastritunnus 44901:003:0153, kinnistu nr 4186508, suurus 43,2 m2, 2 toaline, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 3000,00
1.17 Viru tn 4-15, Püssi linn, Lüganuse vald, katastritunnus 64501:002:0049, kinnistu nr 4100508, suurus 58,1 m2, 3 toaline, 2 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 3000,00
1.18 Viru tn 6-37, Püssi linn, Lüganuse vald, katastritunnus 64501:002:0052, kinnistu nr 3970608, suurus 57,9 m2, 3 toaline, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 3000,00
1.19 Jõe tn 1-1, Erra alevik, Lüganuse vald, katastritunnus 75101:003:0198, kinnistu nr 1593408, suurus 48,6 m2, 2 toaline, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 500,00
1.20 Jõe tn 1-9, Erra alevik, Lüganuse vald, katastritunnus 75101:003:0198, kinnistu nr 1594208, suurus 58,1 m2, 3 toaline, 2 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 500,00
1.21 Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald, katastritunnus 43701:002:0459, kinnistu nr 4646308, suurus 51,8, 3 tuba, 1 korrus, võõrandamiseks alghinnaga 500,00.
2. Viia enampakkumine läbi oksjoniportaalis osta.ee (www.osta.ee)
3. Kinnitada elektroonilise enampakkumise tingimused muuhulgas:
3.1 Enampakkumise tagatisraha on 100 eurot;
3.1.1 tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee kontolt;
3.1.2 eduka enampakkumise korral kantakse eduka pakkuja tagatisraha Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) taotluse alusel vallavalitsuse arvelduskontole;
3.2 Enampakkumise läbiviimisel järelmaksu ei rakendata;
3.3 Enampakkumise perioodi pikkuseks 20 päeva alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast;
3.4 Notariaalne ostu-müügileping sõlmitakse eduka pakkujaga ühe kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist;
3.5 Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise kulud kannab ostja;
3.6 Kinnistu ostuhind tuleb edukal pakkujal tasuda hiljemalt kinnistu notariaalse ostumüügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks Lüganuse Vallavalitsuse arvelduskontole. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.
4. Volitada Lüganuse Vallavalitsuse kinnisvaraspetsialist Agnes Heinmaa’d korraldama Lüganuse Vallavalitsuse nimel elektroonilist enampakkumist oksjoniportaalis Osta.ee.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
6. Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Lüganuse Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked