Hoonestamata kinnistu Käinas: 1439 m²

  • Item ID: 184889015
  • Share
1/1

Hoonestamata kinnistu Käinas: 1439 m²

Item ID: 184889015 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 18 500.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 18.11.2022 12:00:00
Closing time: Mon 12.12.2022 20:00:00
Viewed: 2855
Last bidder: LiinaM87
Luige tn 2a Käina alevik, Hiiumaa, Eesti
1
Seller:
Hiiumaa vald
7 feedback    41 followers
Hiiumaa Vallavalitsus   User since 26.06.2012
Reg. code 77000424
Item condition: used
Location: Luige tn 2a Käina alevik, Hiiumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Hiiumaa valdview user's e-store

Müügil hoonestamata kinnistu Käina alevikus, Luige tänav 2a: pindala 1439 m²,  katastritunnus 20501:001:1740. Kinnistu sihtotsarve: 100% sihtotstarbeta maa.
Kehtiva Käina valla üldplaneeringu järgi asub Käina alevikus, Luige tn 2a hoonestamata kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja reserveeritud puhkeala hoonete ehitamise õigusega lisatingimustel. Hetkel kehtiv detailplaneering kinnistule puudub.

Täiendav informatsioon: Merilin Kaevandes, tel 4622 882, [email protected]

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on müüdava vara lõplikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Enampakkumise lõpphind osta.ee keskkonnas on hind, mis tuleb ostjal kanda enne müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimist Hiiumaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE692200221068460924 Swedbank pangas enampakkumise lõppemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul või olema hoiustatud notari deposiidikontole. Enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnisasja müümisega seotud dokumentide vormistamise kulud, riigilõiv ja notaritasud.

Tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.


NB! Palun varaga/kinnistuga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked