Hoonestatud kinnistu Jaama tn 20a, Võru (1198 m²)

  • Item ID: 123212698
  • Share

Hoonestatud kinnistu Jaama tn 20a, Võru (1198 m²)

Item ID: 123212698 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 23 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 24.05.2019 13:00:00
Closing time: Fri 14.06.2019 13:00:00
Viewed: 1605
Last bidder:
Jaama tn 20a, Võru, Võrumaa, Eesti
1
AS Eesti Raudtee
Reg. code 11575838    User since 22.03.2011

Eesti Raudtee 100%
Item condition: used
Location: Jaama tn 20a, Võru, Võrumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Payment: by bank transfer
Seller: Eesti Raudtee100% / 433 / View other items of the seller

AS Eesti Raudtee müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Võru linnas aadressil Jaama tn 20a paikneva, hea juurdepääsetavusega hoonestatud kinnistu.

Kinnistu andmed:
* Suurus: 1198 m²;
* Katastritunnus: 91901:001:0338;
* Registriosa: 12625550
* Sihtotstarve: tootmismaa 100%

Kinnistul paikneva olmehoone (ehitisregistri kood 113024172) tehnilised andmed on alljärgnevad:
* Suletud netopind 323,3 m²;
* Ehitisalune pind 400 m²;
* Maht 1280 m3;
* Korruselisus- 1 korrus.

Hoone ühendamiseks tsentraalse vee- ja kanalisatsioonivõrguga on olemas liitumispunktid, kuid liitumisleping ja kinnistu sisesed torustikud puuduvad.
Kinnistu elektrivarustus (peakaitsme suurus 3*16A) on ühendatud Raudtee elektrivõrguga. Raudtee tagab Kinnistu elektrivarustuse kuni ostja/tarbija liitumiseni Elektrilevi OÜ elektrivõrguga, kuid mitte kauemaks kui 31. detsember 2020. aastal. Elektrivarustuse jätkamiseks sõlmitakse pärast Kinnistu võõrandamist elektrivarustuse kokkulepe, mille lisas määratakse kindlaks elektriühenduse vastutuspiirid.
Hoones paiknes lokaalne katlamaja, milline on käesolevaks ajaks demonteeritud.

Hoonet on viimastel aastatel seisnud konserveerituna, seetõttu vajab kasutusse võtmiseks põhjalikku remonti.

NB! Kinnistul paiknevad erinevad side- ja elektrikaablid, milliste osas on kinnistu omanikul talumiskohustus.

Oksjoni alghinnaks on 23 000 EUR. Enampakkumise alghind ja pakkumisel kujunev hind on lõplik, so hinnale ei lisandu käibemaksu ja hind ei sisalda käibemaksu.

Tehingu vormistamine:
* 14 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise lõppu kinnitab enampakkumise tulemused AS Eesti Raudtee juhatus.
* Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Raudtee poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kogu ostuhind peab olema laekunud enne ostu-müügilepingu sõlmimist Raudtee arveldusarvele nr EE642200221044366990 Swedbankis või hoiustatud lepingut tõestava notari deposiitkontole tingimusega, et see kuulub Raudteele väljamaksmisele hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimise päevast. Juhul, kui ostja kasutab ostuhinna tasumisel pangalaenu, kohustub pank ostja nõudmisel krediidi arvel tasutava rahasumma tasuma Raudtee pangakontole nr EE642200221044366990 Swedbankis hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimise päevast.
* Kinnistu müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
* Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Raudteele kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Raudtee võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses.

Kontaktisik: Kalev Mängel tel 5047708.

NB! Ost vormistatakse vaid oksjonil pakkumise teinud isiku nimele (vastavalt juriidilisele või eraisikule). Kui soovitakse ost vormistada juriidilisele isikule, tuleb pakkumine teha nimetatud juriidilise isiku nimele loodud kasutajakontolt. Palume ostu soov ja finantseerimise võimalused põhjalikult läbi kaaluda, kuna oksjonile tehtav pakkumine on siduv ning tehingust taganemisel on Osta.ee-l õigus rakendada kasutajalepingust tulenevaid sanktsioone, sh leppetrahvi 20% ulatuses oksjoni lõpphinnast.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked