Other users have also viewed

Kaasomandi osa. Ojaperve, Savikoja küla, Luunja vald

 • Item ID: 156388859
 • Share

Kaasomandi osa. Ojaperve, Savikoja küla, Luunja vald

Item ID: 156388859 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 3 340.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 14.05.2021 10:33:24
Closing time: Fri 11.06.2021 11:26:31
Viewed: 2092
Last bidder: helina1989
Savikoja küla, Luunja vald, Tartumaa, Eesti
1
LUUNJA VALLAVALITSUS
Reg. code 75003476    User since 20.09.2019

Luunja vald 100% e-store
Item condition: used
Location: Savikoja küla, Luunja vald, Tartumaa, Eesti
Quantity: 1
Payment: by deposit transfer
Seller: Luunja vald — / 1 / view user's e-store

Ojaperve, Savikoja küla, Luunja vald, Tartu maakond (43201:002:0335, maatulundusmaa 100%, pindala 35 300 m2)

Tegemist on kaasomandiga, milleks on üks tuba elamu teisel korrusel. Puudub kaasomandi valdamise ja kasutamise korra notariaalne kokkulepe.

kinnistu registriosa nr: 1102204

13/92 suurune kaasomandi osa

Varaga tuleb kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.

 

Enampakkumine viiakse läbi Luunja Vallavolikogu 30.08.2018.a määruse nr 47 "Vallavara valitsemise kord" ning Luunja Vallavalitsuse 05. mai 2021 korralduse nr 148 alusel

 1. Luunja Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel 13/92 suurust kaasomandi osa;
 2. Notariaalne kasutuskord puudub;
 3. Enampakkumise alghind on 500 (viisada) eurot;
 4. Järelmaksu ei rakendata;
 5. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub Osta.ee protseduurireeglitega, on objektiga tutvunud ning on teadlik nende seisukorrast ega oma selles osas Luunja Vallavalitsusele pretensioone;
 6. Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja enampakkumise tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused tema kasuks kinnitatakse;
 7. Elektroonilise enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja;
 8. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Luunja Vallavalitsuse komisjon;
 9. Enampakkumine loetakse nurjunuks kui: 1) enampakkumisel ei ole osavõtjaid;
  2) keegi osavõtjatest ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
  3) osavõtja ei täida enampakkumise tingimustes ettenähtud kohustusi;
 10. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
 11. Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 päeva jooksul enampakkumise toimumisest;
 12. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda; enampakkumise ettevalmistamisel on rikutud selleks ettenähtud korda; osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku; enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
 13. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
 14. maaüksuse Ostjal sõlmida eelnimetatud kaasomandi osa notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse.

Kontaktisik: Eddy Märtin, Luunja Vallavalitsuse arendusnõunik, tel: +372 5199 1901, e-mail: [email protected]

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • Anacor asked 23.05.2021 23:48

  kuidas osandi osaks on 1 tuba kuid valdamise ja kasutuse korda ei ole?

  Kaasomandi osa suuruseks on 13/92. Kuna notariaalne kasutuskord puudub, siis on ühe toa kasutamine välja kujunenud korra alusel.

 • 5 1