Kinnistu Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald (1530 m2)

1/1

Kinnistu Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald (1530 m2)

Item ID: 200340282 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 3 050.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Wed 13.09.2023 12:00:00
Closing time: Wed 27.09.2023 12:12:48
Viewed: 1593
Last bidder: Sanga
Kinnistu Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald, Valgamaa, Eesti
1
Seller:
Valga Vallavalitsus100%positive feedback
7 feedback    91 followers
Valga Vallavalitsus   User since 09.06.2020
Reg. code 77000507
Item condition: used
Location: Kinnistu Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald, Valgamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 250 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Valga Vallavalitsus100%positive feedback view user's e-store

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel

Kinnistu Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald
- https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/link/8utzJM9W
- pindala 1530 m2
- elamumaa 100%

Kinnistul asub laut – küün (285m2).

Enampakkumise väljakuulutamise hetkel kasutatakse kinnistut õigusliku aluseta.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine: Pille Meriroos; +372 766 9955, [email protected],
Janek Rennu; +372 766 9956, [email protected]


Enampakkumise tingimused:

1. Vastavalt Valga Vallavalitsuse 24.08.2023 korraldusele nr 321, võõrandatakse kinnistu Lauda, Lüllemäe küla, Valga vald (registriosa nr 22863350) elektroonilise
enampakkumise teel.
2. Enampakkumise korraldaja on Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus.
Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis.
3. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Valga vallavolikogu 02.03 2018. a määrusega nr 23 kehtestatud Valga vallavara eeskirjale.
4. Enampakkumise läbiviimiseks on moodustatud komisjon koosseisus: esimees Kaupo Kutsar, aseesimees Pille Meriroos, liikmed Kalev Luts, Janek Rennu, Mario Pinka.
Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema
tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.
5. Enampakkumise alghind on 2500 eurot ja tagatisraha 250 eurot.
6. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase enampakkumisesüsteem pakkumist teha.
Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha
tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida
saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
7. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
8. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse müügihinna hulka.
9. Kinnistu vaatamiseks aega kokku leppida saab Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuses, Puiestee tn 8, Valga linn, ruum 312, tel +372 766 9955 +372 766
9956, e-posti aadressil [email protected], [email protected] ,
10.Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis. Kogu enampakkumise kestuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures.

Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid.
Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
11.Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise
sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi
pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja
pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu
võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
12.Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
13.Pakkumise samm on sõltuv enampakkumisel kujunevast hetke hinnast. Soovi korral saab enampakkumisel osaleja teha pakkumise ka suuremas summas kui on pakkumise sammu suurus.
Pakkumise sammu kujunemise tabel on nähtav leheküljel:
14.Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
15.Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise
protokolli kinnitab ja enampakkumise võitjaga ostu-müügi lepingu sõlmimise otsustab Valga vallavalitsus. Müügileping vormistatakse vaid enampakkumise võitja nimele.
16.Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
17.Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on Osta.ee portaali vahendusel enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
18.Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
19.Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult.
Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi
korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
20.Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal tuleb (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Valga vallavalitsuse pangaarvele nr EE491010202000577004 SEB Pangas või notari deposiiti.
21.Notariaalse müügilepingu sõlmimise aja ja koha teatab Ostjale Valga vallavalitsus. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja;
22.Kinnistu Ostja on kohustatud sõlmima eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 1 kuu jooksul Valga vallavalitsuse otsusest sõlmida Ostjaga leping. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Attachments

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked