Kinnistu Lossi tn 3, Viljandi linn

Kinnistu Lossi tn 3, Viljandi linn

Item ID: 213948564 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 95 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 07.06.2024 10:30:00
Closing time: Sun 07.07.2024 10:30:00
Viewed: 1717
Last bidder:
Lossi tn 3, Viljandi linn, Võrumaa, Eesti
1
Seller:
Viljandi LV100%positive feedback
17 feedback    123 followers
Viljandi Linnavalitsus   User since 21.12.2016
Reg. code 75005222
Item condition: used
Location: Lossi tn 3, Viljandi linn, Võrumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Viljandi LV100%positive feedback view user's e-store

Kinnistu registriosa numbriga 3249139 (katastritunnus 89713:004:0006) on endise raamatukoguhoonega hoonestatud ühiskondlike ehitiste maa. Raamatukoguhoone ehitisregistri kood on 112028120 ja hoone suletud netopind 381m2.   Kinnistu turuväärtuse hindamiseks on 17.01.2024 koostatud ekspertarvamus Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ poolt. Täpsem info kinnistu kohta on eksperthinnangus.

Hoone üldseisukord:  põhikonstruktsioonide seisukord rahuldav ja siseruumide seisukord põhjalikku remonti vajav.

Koormatised ja kitsendused: Kinnistul puuduvad koormatised ja kitsendused. Hüpoteegid puuduvad. Kinnistu ei ole üüri-/rendilepingutega koormatud.

Enampakkumise alghind: vastavalt manuses olevatele ekspertarvamustele on alghinnaks 95 000 eurot (ei sisalda käibemaksu).  

Tagatisraha: suuruseks on 500 eurot ja see läheb eseme hinna sisse.

Müügiperiood: 30 päeva 

Kontaktisik: on Claid Ježov (e-mail  [email protected]; tel.58669860)  ja kinnistuga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enampakkumise tulemuse kinnitamine ja kordusenampakkumise korraldamine

Viljandi Linnavolikogu 27.04.2023 määrusega nr 33 kinnitatud „Viljandi linnavara valitsemise kord“ § 8 lõike 7 punkti 1, § 9 ja § 13 alusel, Viljandi Linnavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 176 ning Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2024 korralduse nr 145 alusel viidi läbi elektrooniline enampakkumine Viljandi linna omandis oleva Lossi tn 3 (registriosa nr 3249139, katastritunnus 89713:004:0006, pindala 432 m²) kinnistu võõrandamiseks. Enampakkumisele ei laekunud tähtajaks ühtegi pakkumist.

Viljandi Linnavolikogu 27.04.2023 määrusega nr 33 kinnitatud „Viljandi linnavara valitsemise kord“ § 8 lõike 7 punkti 1, § 9 ja § 13 alusel, Viljandi Linnavolikogu 29.02.2024 otsuse nr 176, Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2024 korralduse nr 145 ning Osta.ee oksjoniportaali 24.05.2024 elektroonilise enampakkumise protokolli alusel:

1. Tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 18.03.2024 korralduse 145 alusel läbi viidud elektrooniline enampakkumine Lossi tn 3 (registriosa nr 3249139, katastritunnus 89713:004:0006, pindala 432 m²) kinnistu võõrandamiseks nurjunuks, kuna sellele ei laekunud tähtajaks ühtegi pakkumist.

2. Kuulutada välja elektrooniline kordusenampakkumine Lossi tn 3 (registriosa nr 3249139, katastritunnus 89713:004:0006, pindala 432 m²) kinnistu võõrandamiseks.

3. Kinnitada enampakkumise alghinnaks 95 000 eurot.

4. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).

5. Kinnitada enampakkumise tagatisrahaks 500 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt.

6. Osta.ee portaalis pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub Osta.ee protseduurireeglitega, on tutvunud kinnistuga ning on teadlik selle seisukorrast ega oma selles osas Viljandi Linnavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks või lisainformatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viljandi Linnavalitsuse haldusameti projektijuhi Claid Ježovi poole, tel +372 5866 9860, e-post [email protected].

7. Kinnistu müümisel järelmaksu ei rakendata.

8. Kinnistu võõrandamise informatsiooni oluliseks osaks on Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ poolt koostatud ekspertarvamus.

9. Kinnistu ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.

10. Kinnitada enampakkumise pikkuseks 30 kalendripäeva alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast.

11. Haldusametil esitada enampakkumise eduka toimumise korral Osta.ee portaalis taotlus tagatisraha kandmiseks Viljandi Linnavalitsuse arvelduskontole.

12. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.

13. Notariaalne kinnistu müügileping sõlmitakse 45 kalendripäeva jooksul peale enampakkumise tulemuse kinnitamist. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

14. Kinnistu omandamise hind tuleb elektroonilise enampakkumise võitjal tasuda hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tasumiseks loetakse raha laekumist Viljandi Linnavalitsuse arvelduskontole EE021010302005455005 SEB pank või EE342200221011977969 Swedbank või lepingut tõestava notari deposiitarvele. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.

15. Elektroonilise enampakkumise nurjumise korral korraldada haldusametil vastavalt Viljandi Linnavolikogu 18.03.2024 otsusele nr 176 kinnistu võõrandamine muul viisil, kasutades selleks maaklerteenust.

16. Haldusametil tagada võimalus tutvuda võõrandatava kinnistuga ning sellega seotud dokumentatsiooniga.

17. Haldusametil korraldada enampakkumise kuulutuse avaldamine Viljandi linna koduleheküljel koos viitega oksjoniportaalile.

18. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates:
1) vaide Viljandi Linnavalitsusele aadressil [email protected] või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;
2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil [email protected] või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

19. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Attachments

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.
NB! There are some scam emails on the go, please do not share your contacts under the question answers.

  • No questions asked