Kinnistud Paldiskis; Ronga, Haraka ja Varese müük

  • Item ID: 174730738
  • Share

Kinnistud Paldiskis; Ronga, Haraka ja Varese müük

Item ID: 174730738 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 81 600.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Tue 03.05.2022 16:09:47
Closing time: Tue 24.05.2022 16:09:47
Viewed: 537
Last bidder:
Paldiski, Laane-Harju vald, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
1
Seller:
Lääne-Harju Vallavalitsus100%positive feedback
6 feedback    63 followers
Lääne-Harju Vallavalitsus   User since 06.06.2019
Reg. code 77000200
Item condition: used
Location: Paldiski, Laane-Harju vald, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Payment: by deposit transfer
Seller: Lääne-Harju Vallavalitsus100%positive feedback view user's e-store

Ronga, Haraka ja Varese müük

 

Lääne-Harju Vallavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel, 24.05.2022 osta.ee keskkonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas asuva detailplaneeringuala. Enampakkumisega müüakse ühtse paketina Lääne-Harju vallale kuuluvast kinnistust (registriosa nr 13698402) 22 katastriüksusest.

Müüakse järgmised katastriüksused:

1) Ronga tn 1, katastritunnus 58001:003:0341, pindala 1628 m², sihtotstarve elamumaa;

2) Ronga tn 3, katastritunnus 58001:003:0343, pindala 1644 m², sihtotstarve elamumaa;

3) Ronga tn 5, katastritunnus 58001:003:0345, pindala 1585 m², sihtotstarve elamumaa;

4) Ronga tn 2, katastritunnus 58001:003:0342, pindala 1701 m², sihtotstarve elamumaa;

5) Ronga tn 4, katastritunnus 58001:003:0344, pindala 1742 m², sihtotstarve elamumaa;

6) Ronga tn 6, katastritunnus 58001:003:0346, pindala 1523 m², sihtotstarve elamumaa;

7) Haraka tn 1, katastritunnus 58001:003:0347, pindala 1752 m², sihtotstarve elamumaa;

8) Haraka tn 3, katastritunnus 58001:003:0349, pindala 1614 m², sihtotstarve elamumaa;

9) Haraka tn 5, katastritunnus 58001:003:0351, pindala 1554 m², sihtotstarve elamumaa;

10) Haraka tn 2, katastritunnus 58001:003:0348, pindala 1781 m², sihtotstarve elamumaa;

11) Haraka tn 4, katastritunnus 58001:003:0350, pindala 1778 m², sihtotstarve elamumaa;

12) Haraka tn 6, katastritunnus 58001:003:0352, pindala 1595 m², sihtotstarve elamumaa;

13) Varese tn 1, katastritunnus 58001:003:0353, pindala 1777 m², sihtotstarve elamumaa;

14) Varese tn 3, katastritunnus 58001:003:0355, pindala 1787 m², sihtotstarve elamumaa;

15) Varese tn 5, katastritunnus 58001:003:0357, pindala 1725 m², sihtotstarve elamumaa;

16) Varese tn 2, katastritunnus 58001:003:0354, pindala 1588 m², sihtotstarve elamumaa;

17) Varese tn 4, katastritunnus 58001:003:0356, pindala 1811 m², sihtotstarve elamumaa;

18) Varese tn 6, katastritunnus 58001:003:0358, pindala 1859 m², sihtotstarve elamumaa;

19) Varese tänav, katastritunnus 58001:003:0384, pindala 2150 m², sihtotstarve transpordimaa;

20) Haraka tänav, katastritunnus 58001:003:0383, pindala 1817 m², sihtotstarve transpordimaa;

21) Ronga tänav, katastritunnus 58001:003:0382, pindala 1859 m², sihtotstarve transpordimaa;

22) Suitsupääsukese tn 37, katastritunnus 58001:003:0370, pindala 15382 m², sihtotstarve üldkasutatav maa.

 

Enampakkumisel olevad katastriüksused müüakse osta.ee keskkonnas ühtse paketina alghinnaga 81 600 (kaheksakümmend üks tuhat kuussada)  eurot. Enampakkumise võinud ostjaga sõlmitakse lisaks müügi- ja asjaõiguslepingule Paldiski Linnavolikogu 24.09.2009  otsusega nr 33 kehtestatud Paldiski linnas Sadama 31b, 33a, 33b ja Pallase 5 maaüksuste detailplaneeringu rajatiste väljaehitamist tagav leping järgmisel tingimustel:

1) ostja kohustub tehingust alates viie aasta jooksul omal kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed ja nendega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised ja andma  eelnimetatud nõuetekohaselt väljaehitatud rajatised (kas kinnistutena või isiklike kasutusõigustena) tasuta üle Lääne-Harju vallale;

2) punktis 1 nimetatud kohustuse tähtaegselt täitmata jätmisel  kohustub ostja Lääne-Harju vallale kinnistu tagasi müüma ostja poolt enampakkumisel pakutud hinnaga, ostjale ei kompenseerita seejuures mingeid kulutusi, mis ostja on kinnistuga seoses teinud.

3) ostja ei või kinnistuid jagada ega võõranda ning seada kinnistutele hüpoteeki enne punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud kohustuse täitmist.

4) tagasiomandamise ning isiklike kasutusõiguste seadmise tagamiseks kantakse kinnistusraamatusse eelmärge Lääne-Harju valla kasuks.

 

Enampakkumine viiakse läbi järgmistel tingimustel:

1) enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub kõrgeimat ostuhinda ja nõustub kõigi eelnimetatud müügitingimustega;

2) enampakkumise korraldab ja tulemused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus;

3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping, asjaõigusleping ja eelmärke kinnistamine ühe kuu jooksul pärast enampakkumise müügitulemuste kinnitamise kohta tehtud õigusakti teatavaks tegemist;

4) enampakkumise võitja tasub lisaks enampakkumise lõppsummale kõik kinnistu võõrandamisega seotud dokumentide vormistamise kulud (sh eelmärke kinnistamine, riigilõiv ja notaritasu);

5) ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist.

 

Palume kindlasti enne ostu vormistamist müüdava varaga tutvuda, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. Müügiobjektiga tutvumiseks palun tööpäevadel ühendust võtta telefonidel või 5305 8511.

Lisainfo osta.ee keskkonna enampakkumise protseduuri kohta telefonil 5343 7020

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked