Korter Kasemäe tn 11-14, Kunda linn (37,7m2)

 • Item ID: 161481445
 • Share

Korter Kasemäe tn 11-14, Kunda linn (37,7m2)

Item ID: 161481445 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 6 300.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 27.08.2021 12:00:00
Closing time: Fri 17.09.2021 12:11:29
Viewed: 2129
Last bidder: lauriluv
Kasemäe tn 11-14, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Seller:
VnMK1100%positive feedback
2 feedback    1 follower
Viru-Nigula valla majanduskeskus   User since 03.03.2020
Reg. code 75034347
Item condition: used
Location: Kasemäe tn 11-14, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 75 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: VnMK1100%positive feedback view user's e-store

Korteriomand Kasemäe tn 11 korter 14, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 2824531, kahetoaline, viies korrus, 37,7 m²)

Enampakkumise info:

Vallavara võõrandamise elektroonilise enampakkumise teade

Viru-Nigula vallavalitsus võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavalitsuse 19.08.2021 korralduse nr.222 „Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras“ teatab:

1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv korteriomand Kasemäe tn 11 korter 14, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 2824531, kahetoaline, viies korrus, 37,7 m²) alghinnaga 1500,00 eurot Enampakkumise tähtaeg on 27.08.2021-17.09.2021, kell 12.00.

2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;

3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);

4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;

5. Tagatisraha on 5% alghinnast s.o 75,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

7. Osta.ee portaalis maaüksuse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula vallavalitsuse Majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]);

8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;

9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

11. Pakkumise samm on 100 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;

12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;

14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;

15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

  1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

  2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

  3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

19. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank);

20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

21. Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks korteriomandi notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • raga asked 16.09.2021 17:32

  Kommunaalide arved tasutud st võlgasid pole? Sama küsimus ühetoalise kohta.

  replied 17.09.2021 08:38

  Loomulikult on tasutud. Müüja on ju omavalitsus.

 • Kas talve kommunaalkulude sees ka küte?

  replied 10.09.2021 14:17

  Jah, kokku umbes 70 euri

 • zapi asked 06.09.2021 19:43

  Palju kommunaalid ?

  replied 07.09.2021 08:44

  Talvel ca 75.-

 • 5 3