Korter Maarja 10-1, Viru-Nigula alevik

 • Item ID: 157435799
 • Share

Korter Maarja 10-1, Viru-Nigula alevik

Item ID: 157435799 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 9 900.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 04.06.2021 12:00:00
Closing time: Mon 14.06.2021 12:00:00
Viewed: 309
Last bidder:
Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Viru-Nigula valla majanduskeskus
Reg. code 75034347    User since 03.03.2020

VnMK1 100% e-store
Item condition: used
Location: Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Payment: by deposit transfer
Private auction: Names of bidders are hidden
Seller: VnMK1 — / 1 / view user's e-store

Müüa 3-toaline korter, kõik toad eraldi. Maja keskküttega, toimiv korteriühistu. Piltidel olev sisustus jääb sisse. 

Enampakkumise info:

 1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv korteriomand Maarja tänav 10 korter 1, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (registriosa nr 4396731, kolmetoaline, esimene korrus, 60,8 m²) alghinnaga üheksa tuhat üheksasada (9900,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 04.-14.06.2021.
 2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;
 3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
 4. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
 5. tagatisraha on 5% alghinnast so 495,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
 6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
 7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula vallavalitsuse majandusvaldkonna hooldusjuhi poole (Guido Reimer, tel. 534 12834, e-post [email protected]);
 8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
 9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:

9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

 1. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
 2. Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
 3. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
 4. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
 5. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;
 6. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
 7. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
 8. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
 • enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
 • selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
 • enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
 1. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
 2. korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank);
 3. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
 4. korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks korteriomandi notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • No questions asked