Korter Maarja 10-1, Viru-Nigula alevik

 • Item ID: 158196771
 • Share

Korter Maarja 10-1, Viru-Nigula alevik

Item ID: 158196771 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 7 900.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 18.06.2021 14:52:47
Closing time: Fri 02.07.2021 14:52:47
Viewed: 437
Last bidder:
Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Viru-Nigula valla majanduskeskus
Reg. code 75034347    User since 03.03.2020

VnMK1 100% e-store
Item condition: used
Location: Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 395 EUR
Payment: by deposit transfer
Private auction: Names of bidders are hidden
Seller: VnMK1 — / 1 / view user's e-store

Müüa 3-toaline korter, kõik toad eraldi. Maja keskküttega, toimiv korteriühistu. Piltidel olev sisustus jääb sisse. 

Enampakkumise info:

Viru-Nigula vallavalitsus võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38
„Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavolikogu 27.05.2021 otsuse nr
210 ja Viru-Nigula Vallavalitsuse 17.06.2021 korralduse nr 167 „Vallavara võõrandamine
elektroonilise enampakkumise korras“ teatab:
1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv
korteriomand Maarja tänav 10 korter 1, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa
(registriosa nr 4396731, kolmetoaline, esimene korrus, 60,8 m²) alghinnaga seitse tuhat
üheksasada (7900,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 18.06.2021-02.07.2021;
2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;
3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis
(www.osta.ee);
4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene
teisiti;
5. Tagatisraha on
5% alghinnast s.o 395,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha
broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase
oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema
pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise
võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud
kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab
kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida
enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud
summa tagasi oma pangakontole kanda;
6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema
tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele
Osta.ee portaalis;
7. Osta.ee portaalis maaüksuse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja
nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik
selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone.
Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda
tööpäevadel Viru-Nigula vallavalitsuse Majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309
7785, e-post:
[email protected]);
8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine
kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe
vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra
suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem
teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub,
pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast
pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa.
Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle
maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat
teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja
teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
11. Pakkumise samm on
200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks
hinda tõsta;
12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind
on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende
registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning
pikenemise samm on
5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee
portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab
Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;
15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi
pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel
müügilepingut ei sõlmita;
16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali
vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile
proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab
koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb
otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul
peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
17.2.selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
17.3.enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult.
Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise
või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja
tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
19. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda
korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise
päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr
EE252200221011939622 (Swedbank);
20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;

21. Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30
päeva jooksul korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse
teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale
järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks korteriomandi notariaalse
ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning
enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • — asked 24.06.2021 11:18

  3 ndast toast ei ole pilte,miks? Lisaks küsin ka kas rõdu on? kui suured on kommunaalid suvel/talvel?

  replied 25.06.2021 09:01

  Tere. Pilt lisatud. Rõdu olemas. Kulud suvel ca 40-60 eurot ja talvel 150-180.

 • — asked 24.06.2021 11:16

  Tere, kas korteri juurde kuulub ka kelder?

  replied 25.06.2021 08:37

  Tere. Jah ikka.

 • 5 2