Korteriomand Jaama tn 19-5, Kunda linn, (41,40 m²)

  • Item ID: 187731299
  • Share

Korteriomand Jaama tn 19-5, Kunda linn, (41,40 m²)

Item ID: 187731299 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 4 500.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 09.01.2023 14:00:00
Closing time: Fri 27.01.2023 12:00:00
Viewed: 1161
Last bidder:
Jaama tn 19-5, Kunda linn Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Seller:
VnMK1100%positive feedback
5 feedback    39 followers
Viru-Nigula valla majanduskeskus   User since 03.03.2020
Reg. code 75034347
Item condition: used
Location: Jaama tn 19-5, Kunda linn Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 450 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: VnMK1100%positive feedback view user's e-store

Korteriomand  Jaama tn 19-5, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline, esimesel korrusel, eluruumi pinnaga 41,40 m²

Kontakt: Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]

Enampakkumise info:

Teade vallavara võõrandamiseks avaliku elektroonilise enampakkumise korras 

Viru-Nigula vallavalitsus, võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.01.2023 korralduse nr 6 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“ teatab: 
1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv korteriomand Jaama tn 19-5, Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline, esimesel korrusel, eluruumi pinnaga 41,40 m²) alghinnaga neli tuhat viissada (4500,00) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 27.01.2023. 
2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus. 
3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee). 
4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. 
5. Tagatisraha on 10% alghinnast s.o 450,00 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda. 6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis. 
7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309 7785, epost: [email protected]).
8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna. 
9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist: 
9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse; 
9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. 
Lisa Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusele nr 6
Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat; 
10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi. 
11. Pakkumise samm on kümme (10) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta. 
12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik. 
13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga. 
14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon. 
15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita. 
16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 
17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne (10) päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui: 
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri; 
17.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta; 
17.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. 
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. 
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata. 
19. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank). 
20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal. 
21. Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks korteriomandi notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • MPaat asked 10.01.2023 18:48

    Kirjelduses on, et korter asub teisel korrusel, piltide pealt paistab ühekorruseline hoone?

    replied 11.01.2023 09:07

    Tere, jah kuulutus on veidi vigane. Tegelikult on ühekorruselisel hoonel ainult üks korrus.

  • 5 1