Korteriomand Nooruse tänav 4 -15, Aseri alevik, Viru-Nigula vald

 • Item ID: 181092477
 • Share

Korteriomand Nooruse tänav 4 -15, Aseri alevik, Viru-Nigula vald

Item ID: 181092477 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 2 310.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 16.09.2022 11:00:00
Closing time: Fri 30.09.2022 11:08:51
Viewed: 1412
Last bidder: Airi-Margarethe
Nooruse tänav 4 -15, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
1
Seller:
VnMK1100%positive feedback
3 feedback    20 followers
Viru-Nigula valla majanduskeskus   User since 03.03.2020
Reg. code 75034347
Item condition: used
Location: Nooruse tänav 4 -15, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 10 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: VnMK1100%positive feedback view user's e-store

Korteriomand Nooruse tänav 4 korter 15, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline, kolmas korrus, 38,8 m2) 

Kontakt: Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viru-Nigula vallavalitsuse korraldus:

Viru-Nigula vallavalitsus, võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 38 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord“, Viru-Nigula Vallavalitsuse 07.09.2022 korralduse nr 220 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“, teatab:

1. Võõrandatakse elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas Viru-Nigula vallale kuuluv korteriomand Nooruse tänav 4 korter 15, Aseri alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa (kahetoaline, kolmas korrus, 38,8 m2) alghinnaga ükssada (100,00) eurot.

Enampakkumise tähtaeg on 16.09.2022-30.09.2022;

2. Elektroonilise enampakkumise korraldaja on Viru-Nigula vallavalitsus;
3. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
4. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
5. Tagatisraha on 10% alghinnast s.o kümme (10,00) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
6. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik selle seisukorrast ja ei oma selles osas Viru-Nigula vallavalitsusele pretensioone.

Korteriomandiga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Viru-Nigula valla majanduskeskuse juhataja poole (Alari Kirt, tel. 5309 7785, e-post: [email protected]);

8. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
9. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra
suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
11. Pakkumise samm on kümme (10) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
12. Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
13. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
14. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Viru-Nigula Vallavalitsuse moodustatud komisjon;
15. Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel
müügilepingut ei sõlmita;
16. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
17. Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
17.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
17.2.selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
17.3.enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja
tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
19. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Viru-Nigula vallavalitsuse pangakontole nr EE252200221011939622 (Swedbank);
20. Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
21. Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul korteriomandi enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse
teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks korteriomandi notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

 • wekx asked 20.09.2022 17:43

  Kas kõik mis piltidel nähtav jääb korterisse sisse?

  replied 20.09.2022 17:57

  Jah

 • wekx asked 20.09.2022 17:42

  Kas antud korteri juurde kuulub ka keldriboks?

  replied 20.09.2022 17:57

  Peaks olema

 • wekx asked 20.09.2022 17:42

  Kas antud korteris on puuküte, pildil on puudega köetav pliit?

  replied 20.09.2022 17:57

  Kunagi on selline võimalus olnud, hetkel on valdav keskküte.

 • wekx asked 20.09.2022 17:40

  Kas hetkel on antud korteril kehtiv üürileping või mitte?

  replied 20.09.2022 17:56

  Ei ole üürilepingut

 • wekx asked 20.09.2022 17:40

  Kui suur on antud korteri hüpoteegi jääk?

  replied 20.09.2022 17:56

  Ei ole mingit hüpoteeki

 • wekx asked 20.09.2022 17:39

  Kui suur on antud korteril Eesti Energia võlg?

  replied 20.09.2022 17:56

  Ei ole võlgu

 • wekx asked 20.09.2022 17:38

  Kas ostu hinnale lisandub käibemaks või mitte?

  replied 20.09.2022 17:55

  Ei

 • anler asked 17.09.2022 01:15

  Tere, kas korteril on komuunaalvõlg või on koormatud hüpiteegiga vms..? Juhu kui on, siis suures on need summad? Kas ostjale lisandub ka mingisuguseid rahalisi nõudeid hiljem?

  replied 19.09.2022 09:07

  Tere, mingeid võlgu ei ole.

 • kai69 asked 12.09.2022 19:11

  kui suured on kom. maksed? talvel kõige kallim küte?

  replied 15.09.2022 09:08

  Suvel ca 30 euri ja talvel on olnud ca 70-80 euri

 • 5 9