Korteriomand Posti tn 17-2, Haapsalu linn (47,3 m2)

Korteriomand Posti tn 17-2, Haapsalu linn (47,3 m2)

Item ID: 192657988 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 100 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 10.04.2023 14:00:00
Closing time: Fri 05.05.2023 12:04:06
Viewed: 1937
Last bidder: hinricus
Posti tn 17-2, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
1
Seller:
Haapsalulv
4 feedback    79 followers
Haapsalu Linnavalitsus   User since 22.06.2006
Reg. code 75012802
Item condition: used
Location: Posti tn 17-2, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 4000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Haapsalulvview user's e-store

Korteriomand asukohaga Posti tn 17-2, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 2386132. Korteriomandi esemeks on kahetoaline korter, üldpindalaga 47,3 m2, moodustades 473/1523 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:007:0850, pindalaga 335 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. 

Alghind on 100 000 (ükssada tuhat) eurot.

Enampakkumine lõppeb 05.05.2023 kell 12.00

Käsiraha (tagatisraha) summa 4000 (neli tuhat) eurot.

Korteriga tutvumiseks palun ühendust võtta: Erika Tomson kontaktidel aeg kokku leppides (tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699, e-post [email protected])
**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Haapsalu Linnavalitsus k o r r a l d a b:


    1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluva korteriomandi enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
       1.1. Korteriomand asukohaga Posti tn 17-2, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 2386132. Korteriomandi esemeks on kahetoaline korter, üldpindalaga 47,3 m2, moodustades 473/1523 mõttelist osa kinnistust. Korteriomand paikneb katastriüksusel tunnusega 18301:007:0850, pindalaga 335 m2 ja sihtotstarbega 100% elamumaa. Alghind on 100 000 (ükssada tuhat) eurot. Enampakkumine algab 06.04.2023 ja lõppeb 05.05.2023 kell 12.00;
        1.2. korteriomandi elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
        1.3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
        1.4. korteriomandi elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
       1.5. tagatisraha on 4000 (neli tuhat) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
        1.6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
        1.7. Osta.ee portaalis korteriomandi kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud korteriomandiga ning on teadlik korteriomandi seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Korteriomandiga saab tutvuda eelnevalt Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Erika Tomson kontaktidel aega kokku leppides (tel +372 472 5311, mobiil +372 5344 5699, e-post [email protected]);
        1.8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;
        1.9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
            1.9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
            1.9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
        1.10.Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
        1.11.Pakkumise samm on 500 (viissada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
        1.12 Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
        1.13 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
        1.14 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
        1.15 Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
        1.16 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
        1.17 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
            1.17.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
            1.17.2 selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
            1.17.3 enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
        1.18 Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas.
        1.19 Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.
        1.20 Korteriomandi Ostjal sõlmida eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked