Kukruse mõisa tootmisbaasi kinnistu (9019 m²)

  • Item ID: 141557679
  • Share

Kukruse mõisa tootmisbaasi kinnistu (9019 m²)

Item ID: 141557679 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 45 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 17.07.2020 14:46:16
Closing time: Mon 31.08.2020 14:50:06
Viewed: 6975
Last bidder: metslane75
Kukruse küla, Toila vald, Ida-Virumaa, Eesti
1
TOILA VALLAVALITSUS
Reg. code 75001477    User since 10.08.2016

toilavald 100% e-store
Item condition: used
Location: Kukruse küla, Toila vald, Ida-Virumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 1000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: toilavald100% / 3 / view user's e-store

Toila vald müüb avalikul enampakkumisel osta.ee keskkonnas Ida-Viru maakonnas Toila vallas Kukruse külas asuva hoonestatud kinnistu Baasi (kinnisasi registriosa numbriga 4258908, katastritunnus 32002:002:0138), sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, pindala 9019 m². Kinnistul paikneb Kukruse mõisa tootmisbaas (ehitusalase pindalaga 865 m2)

Alghind 45 000 (nelikümmend viis tuhat) eurot. Oksjoni hind ei sisalda käibemaksu ning hinnale ei lisandu käibemaksu.

Kinnistul paikneb Kukruse mõisa tootmisbaas (ehitusalase pindalaga 865 m2)

Enampakkumise tingimused:

1) enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega ja kellel ei ole Toila valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi;

2) kinnistul paiknev hoone on 19. saj. ehitatud Kukruse mõisa hobusetall. Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked, käsutusõiguse kitsendused: Muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõiguse kohta Eesti Vabariik kasuks. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Toila vald. Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 13.11.1997 määrus nr 73 28.08.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 04.09.2009

3) müüja ei anna varale garantiid. Vara müüakse seisukorras nagu see oksjoni hetkel on;

4) vara ost vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele ning võidupakkumise teinud kasutaja registreerimisandmetega. Vara ümbervormistamine tehingu käigus kolmandale isikule ei ole võimalik. Soovides vara / ostu vormistada juriidilise isiku nimele, tuleb veenduda, et enne oksjonil osalemist on registreeritud juriidilisele isikule eraldi kasutajakonto ning pakkumine sooritada selle juriidilise isiku kontolt;

5) enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on kinnistu, sealhulgas seal asuvad ehitised põhjalikult üle vaadanud, on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigustest ja kitsendustest ning on nõus kinnistu, sealhulgas ehitised omandama seisundis, millises need olid pakkumise tegemise hetkel;

6) tagatisraha suuruseks on 1000 eurot, mis broneeritakse pakkuja e- kontolt Osta.ee keskkonnas. Deposiit vabastatakse, kui pakkuja pakkumisest pakutakse üle, samuti pakkumise edukaks tunnistamisel. Ilma tagatisraha summa olemasoluta e- kontol ei ole võimalik pakkumisi esitada;

7) kui oksjoni võitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee Kasutajalepingule on õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20 % oksjonil kujunenud lõpphinnast;

8) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping 60 (kuuekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest Toila Vallavalitsuse poolt s.o. 60 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates;

9) võõrandamisega seotud riigilõivud ja muud kaasnevad tasud maksab vara omandaja;

10) valdus vara üle loovutatakse pärast ostusumma laekumist müüja pangakontole;

11) 2020.a. on koostatud kinnistu hindamisaruanne.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked