Lööktrell Bosch GBH 2-24 DFR (nr 4)

  • Item ID: 162144614
  • Share
1/1

Lööktrell Bosch GBH 2-24 DFR (nr 4)

Item ID: 162144614 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 132.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 06.09.2021 11:39:35
Closing time: Mon 20.09.2021 11:42:38
Viewed: 629
Last bidder: paraddoxx
Harku alevik, Harjumaa, Eesti
1
Seller:
Maksu- ja Tolliamet100%positive feedback
77 feedback    6 followers
Maksu- ja Tolliamet   User since 30.01.2003
Reg. code 70000349
Item condition: used
Location: Harku alevik, Harjumaa, Eesti
Quantity: 1
Payment: by bank transfer
Seller: Maksu- ja Tolliamet100%positive feedback View other items of the seller

Lööktrell Bosch GBH 2-24 DFR

Vara on uueväärne. Töötab. Varal võib esineda vigu, millest müüja ei ole teadlik.

Tootjainfo: https://www.bosch-professional.com/eg/en/products/gbh-2-24-dfr-06112730K0

Müügivara asub Harku alevikus.

Alghind: 50€

Müüakse lõpphinnaga, millelt ei saa maha arvata sisendkäibemaksu.

Vara antakse üle pärast ostusumma laekumist.

Täiendava info saamiseks või varaga tutvumiseks palume võtta ühendust e-posti teel [email protected]


NB!

Müüjal on kõik õigused sõlmida leping vastavalt selles toodud tingimustele ja ühelgi kolmandal isikul ei ole lepinguobjekti suhtes mingeid õigusi, sealhulgas omandiõigust, õigust valdamiseks, kasutamiseks ega käsutamiseks ega seadusest või kokkulepetest tulenevat õigust selliste õiguste taotlemiseks.

Ostuhinna tasumine: Müüja esitab ostjale 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale lepingu sõlmimisest arve, mille ostja on kohustatud tasuma 10 (kümne) päeva jooksul müüja poolt esitatud kontole. Lepinguobjekti valduse üleminek müüjalt ostjale
vormistatakse üleandmisaktiga. Täpne üleandmise aeg lepitakse lepinguosaliste vahel eraldi kokku e-kirja või telefonitsi helistamise teel. Üleandmine peab toimuma 1 (ühe) kuu jooksul lepingu sõlmimisest arvates, kuid mitte enne ostuarve täielikku tasumist. Lepinguobjekti omandiõiguse üleminek loetakse toimunuks lepinguobjekti üleandmisega. Juhul, kui ostja ei ole hinna tasumise kohustust täitnud, on müüjal õigus tehingust taganeda.

Juhul, kui ostja ei tasu pakkumusel tehtud hinda tähtaegselt on müüjal õigus nõuda viivist 0,015% kauba hinnast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Kui müüjast tingitud põhjustel ei anta oksjonil ostetud kaupa ostjale üle kokkulepitud tähtaja jooksul on ostjal õigus ostu-müügitehingust taganeda. Taganemisavaldus esitatakse müüjale kirjalikult. Sellisel juhul on müüja kohustatud tagastama ostjale
ostja poolt tasutud hinna 10 (kümne) päeva jooksul arvates Taganemisavalduse kättesaamisest. Tehingust tulenevad vaidlused püüavad osapooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu osalistel lahendada läbirääkimiste teel pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

Müügileping sõlmitakse ja vara vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on juriidiline isik/ettevõte, siis vastava juriidilise isiku nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto Osta.ee keskkonda ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee Kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt aga 15,00€.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • Tere. Kas postiga saata viitsite?

    Tere. Postiga kaupa ei saada. Ametisisese postiga on võimalik saata Pärnu,Narva,Tartu ja Võrru.

  • 5 1