Männikäbi kinnistu võõrandamine enampakkumise teel

  • Item ID: 140900124
  • Share
1/1

Männikäbi kinnistu võõrandamine enampakkumise teel

Item ID: 140900124 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 26 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Tue 07.07.2020 10:00:00
Closing time: Tue 21.07.2020 10:00:00
Viewed: 1900
Last bidder: anne prosa
Männikäbi, Valgma küla, Tartu vald, Tartumaa, Tartumaa, Eesti
1
TARTU VALLAVALITSUS
Reg. code 75006486    User since 28.03.2018

tartuvv 100% e-store
Item condition: used
Location: Männikäbi, Valgma küla, Tartu vald, Tartumaa, Tartumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Payment: by bank transfer
Seller: tartuvv100% / 2 / view user's e-store

Tartu Vallavolikogu andis 25.06.2020 otsusega nr 22 nõusoleku Tartu vallale kuuluva, Valgma külas asuva Valgma Elamu kinnistu võõrandamiseks enampakkumise teel. Vastavalt Tartu vallavara eeskirjale kinnitab vallavalitsus enampakkumise viisi.
Tartu Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 30 “Tartu vallavara eeskiri” § 16 lg 2 ning § 24 alusel ja kooskõlas Tartu Vallavolikogu 25.06.2020 otsusega nr 22 „Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks“ Tartu Vallavalitsus otsustab:

1. Võõrandada elektroonilisel enampakkumisel Tartu vallale kuuluv, Valgma külas asuv Valgma Elamu kinnistu, registriosa nr 2008235, katastritunnus 77301:003:0210, sihtotstarve elamumaa 100% ja pindala 19075 m2 alghinnaga 26 000 eurot.
2. Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise võitja kinnitamist vallavalitsuse poolt. Müügileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul alates võitja kinnitamisest.
3. Kui kõrgeima pakkumuse teinud osaleja loobub müügilepingu sõlmimisest või kui müügilepingut ei sõlmita kuu aja jooksul, kaotab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja õiguse lepingut sõlmida ja vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks.
4. Ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses Tartu Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE441010102017096005 SEB pank hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelneval päeval.
5. Ostja tasub kõik tehinguga seotud notaritasud.
6. Müügihinnalt tasub müüja elektroonilise oksjoni korraldamisega seotud kulud.
7. Müüdud vara antakse üle ostja otsesesse valdusesse ühe nädala jooksul pärast notariaalse müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist.
8. Nimetada enampakkumise korraldamise eest vastutavaks isikuks abivallavanem Tarmo Raudsepp. Enampakkumise eest vastutav isik töötab välja enampakkumise tingimused ja määrab pakkumuste esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks nädalat.
9. Enampakkumisel osalejatelt ei nõuta osavõtumaksu ja tagatisraha.
10. Korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

 

Küsimuste korral palume pöörduda:

abivallavanem Tarmo Raudsepp tel 5695 8663 e-post tarmo.raudsepp@tartuvald.ee 

 

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked