Müüa algatatud detailplaneering , Erala keskus 7, Tartumaa

  • Item ID: 125717999
  • Share
1/1

Müüa algatatud detailplaneering , Erala keskus 7, Tartumaa

Item ID: 125717999 Item condition: new

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 60 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 25.07.2019 08:49:42
Closing time: Thu 22.08.2019 08:49:42
Viewed: 834
Last bidder:
Erala küla, Tartu vald, Tartumaa, Eesti
1
Tartu Valla Kommunaal OÜ
Reg. code 10290080    User since 17.12.2018

Kommunaal2 100% e-store
Item condition: new
Location: Erala küla, Tartu vald, Tartumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Kommunaal2 — / 0 / view user's e-store

Müüa algatatud detailplaneering Tartu vald, Erala küla, Erala keskus 7.

Katastritunnus 79601:001:0162, sihtotstarve 100% elamumaa.

Enampakkumise tingimused:

Tagatisraha (käsiraha) 500  eurot

Enampakkumise   võitjaks   tunnistatakse   isik/firma,  kes  pakub  kõrgeimat   ostuhinda   ja  nõustub müügitingimustega. Tema makstud tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse.
*Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

Kinnistute eest tasumine toimub  enne  müügi- ja  asjaõiguslepingu sõlmimist Tartu Valla Kommunaal  OÜ  arvelduskontole,  lisaks  tasub  ostja kõik võõrandamise  ja omandiõiguse  üleminekuga  seotud  kulud  ja lõivud. Kinnisasi antakse ostjale üle pärast notariaalse lepingu sõlmimist

Notariaalne müügileping tuleb sõlmida 30. päeva jooksul peale enampakkumise lõppu. Kui lepingut selle aja jooksul ei sõlmita loetakse enampakkumine luhtunuks.

  • Ostja on huvitatud detailplaneeringu kehtestamisest ning on seoses sellega nõus kandma detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud määras, milles vald ja ostja on kokku leppinud;
  • Ostja on nõus detailplaneeringu kohase tehnilise taristu ja sotsiaalse taristu väljaehitamisega ja väljaehitamise kulud jaotatakse proportsionaalselt huvitatud isikute vahel. Samuti on ostja nõus seadma hoidumisservituudi Valla kasuks enne detailplaneeringu kehtestamist;
  • Ostja on teadlik, et ehituslube ei väljastata enne, kui tehniline taristu ja sotsiaalne taristu on väljaehitatud;
  • Ostja on teadlik ja nõustub sellega, et detailplaneeringus sätestatakse lisatingimus, et ehituslubasid elamutele ei väljastata enne, kui teede ja tehnovõrkudega seonduvad kohustused pole täidetud;
  • Detailplaneeringu algatamine ja menetlemine on võimalik ainult juhul, kui ostja võtab endale kohustuse ehitada välja lepinguga määratud mahus tehnilise taristu ja sotsiaalne taristu viie aasta jooksul alates planeeringu kehtestamisest.

    Oksjonil kujunev hind sisaldab käibemaksu.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked