Müüa kinnistu Veski tänav 9 Tõrva linnas

  • Item ID: 181096774
  • Share

Müüa kinnistu Veski tänav 9 Tõrva linnas

Item ID: 181096774 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 40 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 09.09.2022 15:00:00
Closing time: Sun 09.10.2022 15:00:00
Viewed: 1625
Last bidder:
Veski tänav 9 Tõrva, Valgamaa, Eesti
1
Seller:
Tõrvavald
one feedback    32 followers
Tõrva Vallavalitsus   User since 15.03.2021
Reg. code 77000418
Item condition: used
Location: Veski tänav 9 Tõrva, Valgamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 4000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Tõrvavaldview user's e-store

Otse suvituslinn Tõrva südames on enampakkumisel ruumikas veskihoone, mis võimaldab ellu viia unistuse enda ettevõttest! Vaatega looduskaunile Veskijärvele ning keskväljaku vahetus läheduses asuv hoone vajab uut ja asjalikku peremeest, kes majale taas elu sisse tooks. Asukohale lisab veelgi maalilisust otse maja tagant mööda voolav Õhne jõgi.

Tõrva Vallavalitsus müüb elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas rekonstrueerimist vajavat kinnistut aadressil Veski tn 9, Tõrva linn. Katastritunnus 82401:001:0803, pindala 2305 m2 , sihtotstarve tootmismaa 100%. Kinnistul asub rekonstrueerimist vajav veskihoone (ehitusregistri kood 111034799), mis on ehitismälestis nr 23313. Renoveerimisel tuleb seetõttu arvestada Muinsuskaitseameti nõuetega.

Hoone ruumides tegutseb 145,9 m2 pinnal TT loomakliinik tähtajatu äriruumi üürilepingu alusel.

Aadress: Veski 9, Tõrva linn, Tõrva vald, Valgamaa
Pindala (m2): 2305
Katastritunnus: 82401:001:0803
Registriosa number: 1815940
Sihtotsarve: Tootmismaa 100%
Seisukorra/objekti kirjeldus: Kinnistul asub rekonstrueerimist vajav hoone
Liitumised: Vesi, kanal, elekter
Valmidus:      
Lisainfo/kitsendused: Hoone on ehitismälestis nr 23313. Hoone ruumide osas on 145,9 m2 ulatuses kehtiv tähtajatu äriruumi üürileping (loomakliinik).
       
Hind: 40000
Käsiraha: 4000
Tasumise info: Pangaülekanne
       
Kontaktisik: Tõnu Jaansalu
Tutvumise info: Eelnevalt kokku leppides 5156243

Kuna maja asub otse Tõrva linna südames, rakenduvad ostjale ka lisatingimused...

3.1. Ostjal on kohustus rekonstrueerida hoone katus ja fassaad viie (5) aasta jooksul ostu-müügi lepingu sõlmimisest. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% müügihinnast. Leppetrahvi maksmine ei vabasta ostjat investeerimiskohustusest.

3.2. Kuni investeerimiskohustuse täitmiseni võib kinnistu edasine võõrandamine või asjaõigusega koormamine toimuda vaid Tõrva Vallavalitsuse nõusolekul. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% müügihinnast. 

3.3. Kui ostja ei ole täitnud punktis 3.1 nimetatud investeerimiskohustust, k.a juhul, kui ostja soovib enne punktis 3.1 nimetatud tähtaja saabumist ja investeerimiskohustuse täitmist võõrandada kinnistut kolmandale isikule, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% müügihinnast ja kasutada kinnistu tagasiostuõigust. Tagasiostuhinnaks on hind, millega kinnistu võõrandati ostjale. Tagasiostuõiguse kohta kantakse märge kinnistusraamatusse. 

3.4. Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügi lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks.

3.5. Tõrva Vallavalitsusel on õigus enampakkumise võitjalt nõuda täiendavaid finantsvõimekust tõendavaid dokumente veendumaks, et ostja on võimeline punktis 3.1 sätestatud lisatingimusi täitma. Piisava finantsvõimekuse puudumise korral on Tõrva Vallavalitsusel õigus müügitehingust loobuda“.

3.6. Kõik vara omandiõiguse ülemineku ja märgete ning servituutide seadmisega seotud kulud tasub ostja.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Võttes aluseks Tõrva Vallavolikogu 21.05.2019 määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 lg 1 p 2, § 30 lg 1 p 4, § 31 lg 1 p 2, § 33 ja kooskõlas §-ga 17 ja § 18 lg 1,

annab Tõrva Vallavalitsus 
korralduse:


1. Korraldada osta.ee keskkonnas enampakkumine järgmise vallavara tagasiostuõigusega müügiks:
Kinnistu Veski tänav 9, Tõrva linn, kinnistu nr 1815940, katastritunnus 82401:001:0803, pindala 2305 m, sihtotstarve tootmismaa 100%. Kinnistul asub rekonstrueerimist vajav 
veskihoone (ehitusregistri kood 111034799), mis on ehitismälestis nr 23313. Hoone ruumide osas on 145,9 m2 ulatuses kehtiv tähtajatu äriruumi üürileping (loomakliinik).
2. Kinnitada kinnistu enampakkumise alghinnaks 40 000 eurot, tagatisraha 4000 eurot.
3. Enampakkumise lisatingimused:
3.1. Ostjal on kohustus rekonstrueerida hoone katus ja fassaad viie (5) aasta jooksul ostumüügi lepingu sõlmimisest. Juhul, kui ostja eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% müügihinnast. Leppetrahvi maksmine ei vabasta ostjat investeerimiskohustusest.
3.2. Kuni investeerimiskohustuse täitmiseni võib kinnistu edasine võõrandamine või asjaõigusega koormamine toimuda vaid Tõrva Vallavalitsuse nõusolekul. Juhul, kui ostja 
eelnimetatud tingimust ei täida, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% müügihinnast.
3.3. Kui ostja ei ole täitnud punktis 3.1 nimetatud investeerimiskohustust, k.a juhul, kui ostja soovib enne punktis 3.1 nimetatud tähtaja saabumist ja investeerimiskohustuse täitmist võõrandada kinnistut kolmandale isikule, on Tõrva vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi 10% müügihinnast ja kasutada kinnistu tagasiostuõigust. Tagasiostuhinnaks on hind, millega kinnistu võõrandati ostjale. Tagasiostuõiguse kohta kantakse märge kinnistusraamatusse. 
3.4. Enampakkumise võitja tasub kinnistu müügihinna ostu-müügi lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks.
3.5. Tõrva Vallavalitsusel on õigus enampakkumise võitjalt nõuda täiendavaid finantsvõimekust tõendavaid dokumente veendumaks, et ostja on võimeline punktis 3.1 sätestatud lisatingimusi täitma. Piisava finantsvõimekuse puudumise korral on Tõrva Vallavalitsusel õigus müügitehingust loobuda“.
3.6. Kõik vara omandiõiguse ülemineku ja märgete ning servituutide seadmisega seotud 
kulud tasub ostja.


NB!
Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu 21 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.
Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna Tõrva vallavalitsuse pangakontole hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda. Hilisemaid pretensioone ei ole võimalik rahuldada.

Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve/müügileping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked