Pähkli kinnistu asukohaga Põlendmaa küla, Pärnu (2,88 ha)

  • Item ID: 145361154
  • Share
1/1

Pähkli kinnistu asukohaga Põlendmaa küla, Pärnu (2,88 ha)

Item ID: 145361154 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 20 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 09.10.2020 10:30:00
Closing time: Fri 06.11.2020 10:30:00
Viewed: 1424
Last bidder:
Põlendmaa küla, Pärnu, Pärnumaa, Eesti
1
Pärnu Linnavalitsus
Reg. code 75000064    User since 18.05.2009

Pärnu LV 100% e-store
Item condition: used
Location: Põlendmaa küla, Pärnu, Pärnumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 2000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Pärnu LV100% / 2 / view user's e-store

Pärnu linn müüb enampakkumisel

Pähkli kinnistu asukohaga Põlendmaa küla, Pärnu linn

registriosa nr 14097750

katastritunnus 62401:001:0308

üldpind 2,88 ha,

ühiskondlike ehitiste maa 100%

Kinnistu paikneb Pärnu kesklinnast ca 22 km kaugusel. Maaüksus asub Taali-Põlendmaa- Seljametsa tee (19276) ääres.
Kinnistul paiknev nelja korteriga elamu (ehitisregistri kood 103043125) on amortiseerunud ja kasutusest välja langenud.
Naaberkinnistul (Tanioja kinnistu) kasvatatakse lihaveiseid. Kinnistule on väljastatud ehitusluba lauda rekonstrueerimiseks.

Täiendavat informatsiooni saab Pärnu linna veebilehelt:

https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/keskkond-majandus/linna-vara/linnavara-muuk/p2hkli-kinnistu

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

PROTSEDUURIREEGLID

Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 25. aprilli 2019 määrusega nr 15 kinnitatud Linnavara valitsemise korra ja Pärnu Linnavalitsuse 25. mai 2020 korralduse nr 337 alusel.

1. Elektroonilisel enampakkumisel müüakse Pähkli kinnistu asukohaga Põlendmaa küla, Pärnu linn (registriosa nr 14097750, katastritunnus 62401:001:0308, üldpind 2,88 ha, ühiskondlike ehitiste maa 100%).

2. Enampakkumise alghind 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

3. Enampakkumine toimub oksjoniportaalis Osta.ee (www.osta.ee).

4. Enampakkumise tagatisraha 2 000 (kaks tuhat) eurot

5. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub Osta.ee protseduurireeglitega, on kinnistuga tutvunud ning on teadlik kinnistu seisukorrast ega oma selles osas Pärnu Linnavalitsusele pretensioone.

6. Kinnistu müümisel järelmaksu ei rakendata.

7. Kinnitada enampakkumise pikkuseks vähemalt 25 päeva alates oksjoniportaalis ilmumise kuupäevast.

8. Eduka enampakkumise toimumise korral kanda pakkuja tagatisraha Pärnu Linnavalitsuse taotlusel Pärnu Linnavalitsuse arveldusarvele.

9. Notariaalne müügileping sõlmitakse hiljemalt kaks kuud pärast enampakkumise toimumist. Tagatisraha arvestatakse ostuhinna sisse. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.

10. Kui kinnistu müügileping sõlmitakse ostja ja müüja vahel, peab ostuhind olema enne müügilepingu sõlmimist laekunud müüa arvele või olema hoiustatud notarikontole.

Ostuhinna tasumiseks sobivad Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod IBAN:  EE701010220041193018 SEB Pangas või IBAN:  EE712200221010612416 Swedbankis.

Kui lepingu sõlmimisel osaleb laenu andjana pank, on võimalik panga poolt finantseeritav ostuhinna osa tasuda 3 (kolme) pangapäeva jooksul arvates korteriomandi müügilepingu sõlmimisest.

NB! 

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked