Raudteesõrestikud, kogupikkusega ca 36,42 km

  • Item ID: 126447907
  • Share
1/1

Raudteesõrestikud, kogupikkusega ca 36,42 km

Item ID: 126447907 Item condition: used

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Auction is ended or not active

Sale has ended with no offers. If you are still intrested in this item, leave notification to seller via button under this text. e will send you and e-mail when seller relist the item.

Final price: 960 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Mon 12.08.2019 13:00:00
Closing time: Mon 02.09.2019 13:00:00
Viewed: 1214
Last bidder:
Eesti, Eesti, Eesti
1
AS Eesti Raudtee
Reg. code 11575838    User since 22.03.2011

Eesti Raudtee 100%
Item condition: used
Location: Eesti, Eesti, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Pickup
Preliminary deposit: 1000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Eesti Raudtee100% / 433 / View other items of the seller

Raudteesõrestikud, orienteeruva kogupikkusega 36,42 km

AS Eesti Raudtee korraldab elektroonilise enampakkumise kasutatud raudteesõrestike, orienteeruva kogupikkusega 36,42 km, müügiks.
Sõrestikud koosnevad 25 meetri pikkustest, raudbetoonliipritele monteeritud rööbastee paneelidest. 

Sõrestikes kasutatud materjalid:
*Rööpad tüüp R65 karastatud, orienteeruv kaal 64 kg/jm (128 t/km), toodetud perioodil 1984 kuni 1990, ressurss rööbastena on ammendunud (osaliselt defektsed, üle lastud tonnaaž vähemalt 500 milj). Rööbaste orienteeruv kogus 72 840 jm ning eeldatav kogukaal 4638 tonni;
*Liiprid raudbetoonist, tüüp Šs-1, ühe liipri kaal 265 kg ja betooni maht 0,1 m3/liipri kohta, liiprite paigaldus tihedus (epüür) 1840 tk/km; liipri telgede vahekaugus sõrestikes orienteeruvalt 0,54 m. Liiprite orienteeruv kogus 67 012 tk ning eeldatav kogumaht 6701 m3.
*Rööpakinnitused KB 65 tüüpi. Rööpakinnituste komplekt koosneb metallist komponentidest (aluslapid, poldid, mutrid, seibid) ning kummist detailidest. Igal liipril paikneb kaks rööpakinnituse komplekti. Rööpakinnituste kogukaal (ilma kummist detailideta) on orienteeruvalt 0,035 t/jm kohta ning eeldatav kogukaal 1275 tonni.

Sõrestikud on raudteest demonteeritud ning ladustatud alljärgnevates raudteejaamades:
*Rakvere jaam (19 tee) 2,24 km
*Kopli jaam (sorteerimispargis teedel 12, 13, 14) 5,00 km
*Tapa jaam (kokku) 29,18 km
**sh 14 teel 7,17 km
**sh 12 teel 7,58 km
**sh 100 tupikteel 9,23 km
**sh 7 tee kõrval ja peal 5,20 km

Pakkuja kohustused:
*Tasuma ostetud sõrestike eest 14 kalendripäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest.
*Korraldama omal kulul, hiljemalt 10 kuu jooksul, pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist ja müügilepingu sõlmimist ostetud sõrestike ära viimise ladustamiskohtadest.
*Juhul kui pakkuja soovib, võimaldab müüja demonteerida sõrestikud detailideks ja betoonliiprid purustada alljärgnevates ladustamiskohtades: Tapa jaama 100 tupiktee; Tapa jaama 7 tee; Rakvere jaama 19 tee; Kopli jaama 15 tee (sõrestike teisaldamise demonteerimiskohta korraldab pakkuja), täites alljärgnevad tingimused:
**betoonliiprid peavad olema purustatud 5 kuu jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest;
**purustatud betoonliipritest tekkiv materjal peab olema müüja territooriumilt teisaldatud 10 kuu jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest;
*Müüja maa- alal tegutsemiseks (sealhulgas sõrestike äraveoks) peab Pakkuja taotlema tööloa vastavalt AS Eesti Raudtee infrastruktuuridirektori käskkirjale „AS EVR Infra raudteeinfrastruktuuril ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord“ (vt www.evr.ee, Eeskirjad ja Juhendid, eesti raudtee taristul ja raudteemaal tööde tegemiseks õiguste andmise kord).
*Tööd raudtee ehitusgabariidis ja selle kohal peab Pakkuja teostama ainult raudtee teemehaaniku tase 4 või kõrgemat raudtee teemehaaniku kvalifikatsiooni omava isiku juuresolekul, kes vajadusel määrab tingimused rongiliikluse ajutiseks piiramiseks. Rongiliiklust naaberraudteedel tohib piirata vaid Müüja eelneval kooskõlastamisel.
*Pakkuja peab tagama ohutuse sõrestike demonteerimistööde ajal ning piirama töömaa ajutise piirdeaiaga.
*Peale tööde lõppu peab AS Eesti Raudtee territoorium olema korrastatud, raudtee sõrestikud või nende materjalid (detailid) peavad olema koristatud.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine, müügilepingu sõlmimine, sõrestike üleandmine:
*Pärast enampakkumise lõppu kinnitab enampakkumise tulemused 10 kalendripäeva jooksul AS Eesti Raudtee juhatus. Juhatuse otsuse alusel sõlmitakse parima pakkujaga sõrestike müügileping.
*Sõrestikud antakse pakkujale üle pärast müügisumma laekumist.

TasumineOksjoni lõpphind sisaldab käibemaksu. Oksjoni võitja peab tasuma ettemaksuna ostetud sõrestike eest vastavalt sõlmitavale müügilepingule.

Sanktsioonid:

Vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus rakendada ostust loobnud oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

NB! Enampakkumisel olnud vara osas sõlmitakse müügileping oksjonil võidupakkumise teinud kasutaja registreerimisandmetega isikule (vastavalt juriidilisele või füüsilisele isikule, kelle nimele kasutajakonto on registreeritud). Ostu ümbervormistamine kolmandale isikule ei ole võimalik.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked