Sargvere mõisa kinnistu, Pikk 2, Sargvere (58009 m²)

  • Item ID: 139058982
  • Share

Sargvere mõisa kinnistu, Pikk 2, Sargvere (58009 m²)

Item ID: 139058982 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 160 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Thu 28.05.2020 11:51:05
Closing time: Thu 11.06.2020 11:51:05
Viewed: 1463
Last bidder:
Pikk tn 2, Sargvere küla, Paide linn, Järvamaa, Eesti
1
PAIDE LINNAVALITSUS
Reg. code 77000246    User since 05.02.2020

Paide LV 100% e-store
Item condition: used
Location: Pikk tn 2, Sargvere küla, Paide linn, Järvamaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 16000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Paide LV — / 0 / view user's e-store

Paide linn Sargvere küla, Pikk tn 2 kinnistu:

·         kinnisturegistriosa number 1504336

·         katastriüksuse tunnus 56504:002:0006

·         pindala 58009 m²

·         maakasutuse sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa

·         enampakkumise alghind 160 000 (ükssada kuuskümmend tuhat) eurot

·         tagatisraha 16 000 (kuusteist tuhat) eurot (arvestatakse ettemaksuna ostuhinna sisse)

 

Müügiobjekti kirjeldus

Pikk tn 2 kinnistul asuvad: Sargvere mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312), Sargvere mõisapark (ehitisregistri kood 220650602), ait (ehitisregistri kood 107019282), kuur (registrikood 107019284), kuur (ehitisregistri kood 107019283).

Sargvere mõisapark on looduskaitseseaduse alusel määratud kaitsealuste parkide hulka. Park on mõeldud avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal. Sargvere mõisa kinnistu jaguneb õuemaaks 3108 m² ja pargi aluseks maaks 54901 m². Kinnistul lasuvad järgmised kitsendused:

1. kultuurimälestised: 15084 Sargvere mõisa peahoone, 15085 Sargvere mõisa park, 15086 Sargvere mõisa pargi piirdemüürid, 15087 Sargvere mõisa tööriistakuur;

2. muinsuskaitseseaduse § 27 lõige 2 alusel on riigil, seejärel kohalikul omavalitsusel ostueesõigus. Ostueesõiguse teostamine toimub asjaõigusseaduses sätestatud korras;

3. pärandkultuuri objektid: armunute puu Sargveres 565:HII:002, Verner Nerepi mälestuskivi 565:MAL:004, Sargvere mõis 567:MOA:001;

4. keskkonnaregistris kaitstavad loodusobjektid (kaitseala piiranguvöönd): KPO väline tunnus KLO1200510;

5. muinsuskaitseseadus § 18 lõige 6 kohaselt peab mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale;

6. nitraaditundliku ala ja kinnistu on koormatud ka muude piiratud asjaõigustega (tehnovõrguvaldajatele kuuluvate trasside kasuks seatud kitsendused).

Mõisa barokkstiilis peahoone ehitati 1760. aastatel, mil mõis kuulus Erich Helmich von Kaulbarsile. Kahekorruselises kivihoones on säilinud ka rokokoostiilis stukklagesid. Pargis kasvab Eesti jämedaim harilik saar. Mõisahoone ees on mälestusmärk Sargveres sündinud dirigent Verner Nerepile.

Mõisahoone (ehitisregistri kood 107005312) ehitisealune pind on 621 m², suletud netopind on 745,3 m², maht on 5 354 m³. Hoonele on paigaldatud uus katusekate 2005. a ning katuslagi on soojustatud. Hoone teiste põhikonstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid restaureerimist vajav. Kulumiga on hoone välisviimistlus, hoone osadel konstruktsioonidel on tekkinud praod, enamik akendest vajavad restaureerimist. Elektrijuhtmestik on järk-järgult vahetatud, kuid hoone elektrisüsteem vajab tervikuna renoveerimist. Hoones on veneaegsed ahjud, lokaalne keskküttesüsteem puudub. Ruumides on osaliselt uuendatud siseviimistlust, mille seisukord on osaliselt rahuldav, osaliselt restaureerimist vajav. Keldikorruse ruumides on osaliselt süvendatud põrandaid. Keldruruumid vajavad remonti. Hoone on kinnismälestis.

Aida (ehitisregistri kood 107019282) ehitisealune pind on 46 m², suletud netopind on 33,7 m² ning maht on 111 m³. Ait on looduskividest seinte (osaliselt puitseinte) ja viilkatusega (katteks bituumenlaineplaadid) ühekorruseline hoone, kus asuvad abiruumid. Hoone konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav. Hoone on kinnismälestis.

Kuuri (ehitisregistri kood 107019283) ehitisealune pind on 204 m², suletud netopind on 196 m², maht on 614 m³. Kuur on puitkonstruktsiooniga ehitis, mille katuse katteks on eterniitplaadid. Kuur on ehitatud eeldatavasti 1970. aastatel. Ehitiste konstruktsioonide üldine seisukord rahuldav, kuid remonti vajav.

Müügitingimused:

- Paide Linnavalitsuse 20. jaanuari 2020 korraldus nr 23 „Mündi 27-2, Suur-Aia 25 korteriomandite M-2, M-3, M-4, Pikk 2 kinnistu ja Kure 9-9 võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue enampakkumise korraldamine“

----

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). 
Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, 
rein.sainas@paide.ee

NB! 

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda.
Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked