Siloaugu kinnisasi , Villevere küla, Türi vald (18291 m²)

  • Item ID: 182357459
  • Share

Siloaugu kinnisasi , Villevere küla, Türi vald (18291 m²)

Item ID: 182357459 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 18 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 07.10.2022 10:00:00
Closing time: Tue 13.12.2022 11:00:00
Viewed: 1384
Last bidder:
Siloaugu kinnisasi , Villevere küla, Türi vald, Järvamaa, Eesti
1
Seller:
Türi Vallavalitsus100%positive feedback
13 feedback    57 followers
Türi Vallavalitsus   User since 15.10.2012
Reg. code 75033460
Item condition: used
Location: Siloaugu kinnisasi , Villevere küla, Türi vald, Järvamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 500 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Türi Vallavalitsus100%positive feedback View other items of the seller

Enampakkumise objekt on Järva maakonnas Türi vallas Villevere külas asuv Siloaugu kinnisasi (katastritunnus 83401:001:0959, kinnistusraamatu registriosa number 20171750, katastriüksus on moodustatud plaani- ja kaardimaterjali alusel, suurus maakatastri andmetel 18 291 m², sihtotstarbeta maa).

Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Türi Vallavalitsuse varahaldusspetsialisti poole (Annely Grazer, mobiil 5886 3255, e‑post [email protected]).

Tasumine: pangaülekandega 
Alghind: 18 000 (kaheksateist tuhat) eurot.
Tagatisraha: 500 (viissada) eurot 
Oksjoni kestus: 07.10.2022 kell 10:00 kuni 13.12.2022 kell 11.00.

--------------------
PROTDEDUURIREEGLID / KORRALDUS:

Türi Vallavolikogu 30. juuni 2022 otsuse nr 29 „Türi vallale kuuluvate kinnisasjade võõrandamine“ alusel võõrandatakse maaüksus, mille aadress on Järva maakond, Türi vald, Villevere küla, Siloaugu (katastritunnus 83401:001:0959, kinnistusraamatu registriosa number 20171750) avaliku enampakkumise korras. Türi Vallavolikogu volitas oma otsusega Türi Vallavalitsust kinnitama enampakkumise korda.

Lähtudes eelmärgitust, on korraldus antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 60 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3, Türi Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Türi valla vara valitsemise kord“ § 39 lõike 1 punkti 1, § 40 lõigete 1 ja 2, § 42 lõigete 1 ja 2, § 43 lõigete 1 ja 2 ning § 45 lõigete 1 ja 2 ning Türi Vallavolikogu 30. juuni 2022 otsuse nr 29 „Türi vallale kuuluvate kinnisasjade võõrandamine“ punkti 1 alapunkti 4, punkti 2 alapunkti 4 ning punkti 4 alusel.

1. Võõrandada Järva maakonnas Türi vallas Villevere külas asuv Siloaugu kinnisasi (katastritunnus 83401:001:0959, kinnistusraamatu registriosa number 20171750, katastriüksus on moodustatud plaani- ja kaardimaterjali alusel, suurus maakatastri andmetel 18291 m², sihtotstarbeta maa) (kinnisasi tähistatud korralduse lisal helesinise joonega) avaliku elektroonilise enampakkumise korras.

2. Kinnitada korralduse punktis 1 toodud maaüksuse võõrandamiseks avaliku kirjaliku elektroonilise enampakkumise kord alljärgnevalt:

2.1 Enampakkumise objekt

Enampakkumise objekt on Järva maakonnas Türi vallas Villevere külas asuv Siloaugu kinnisasi (katastritunnus 83401:001:0959, kinnistusraamatu registriosa number 20171750, katastriüksus on moodustatud plaani- ja kaardimaterjali alusel, suurus maakatastri andmetel 18 291 m², sihtotstarbetamaa).

Kinnisasjal paiknevad varasemalt rajatud ning kasutusel olnud silohoidlad, mis ei ole ehitisregistris rajatisena arvele võetud. Kinnisasjal paiknevate rajatiste ehitisregistris arvele võtmiseks vajalikud toimingud või rajatiste lammutamise korraldab ja toimingutega kaasnevad vajalikud tasud, lõivud ja muud kulud tasub ostja.
Maa-ameti kaardirakenduse kitsenduste kaardi andmetel piiravad Siloaugu kinnisasja kasutamist järgmised kitsendused ja (kitsendused ja kitsenduste ala ulatus on nähtav Maa-ameti kitsenduste kaardil) :
1) uuringu ala (geoloogiline), Kesk-Eesti üldgeoloogiline kaardistamine, U1225;
2) elektrimaakaabelliin, KAHALA:VQH, KKL4424129;
3) geodeetiline märk, Villevere, väline tunnus 44195;
4) geoloogiline uuringuala, uuringu ala (geoloogiline), Kesk-Eesti üldgeoloogiline kaardistamine, U1225;
5) elektripaigaldise kaitsevöönd, KKL4424129;
6) geodeetilise märgi kaitsevöönd, Villevere, väline tunnus 44195.

Kitsenduste kaardi andmed kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib
esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida.
Andmete kandmise eest kitsenduste kaardile vastutab kitsendusi põhjustava objekti omanik.

2.2 Enampakkumise objekti hind

Kinnitada kinnisasja võõrandamise alghinnaks 18 000 (kaheksateist tuhat) eurot.

2.3 Kinnisasjaga tutvumine

Kinnisasja on võimalik igal ajal looduses üle vaadata.

2.4 Enampakkumise tulemuse kinnitamise tingimus

Korralduses märgitud kinnisasja võõrandamise otsustamisel loetakse enampakkumise võitjaks kõrgeima hinna pakkunud osaleja.

2.5 Pakkumise esitamine ja enamapakkumise osalemise tingimused ja asjaolud

2.5.1 Enampakkumine toimub üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis, enampakkumise korraldaja on Türi Vallavalitsus.

2.5.2 Enampakkumise lõpptähtaeg on 13. detsember 2022 kell 11.00.

2.5.3 Enampakkumise tagatisraha on 500 (viissada) eurot.

2.5.4 Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

2.5.5 Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja ennast registreerima Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas IDkaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis; 2.5.6 Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning kitsendustest ja ei oma selles osas Türi Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Türi Vallavalitsuse varahaldusspetsialisti poole (Annely Grazer, mobiil 5886 3255, e‑post [email protected]).

2.5.7 Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

1) tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

2) automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

2.5.8 Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.

2.5.9 Pakkumise samm on 50 (viiskümmend) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta.

2.5.10 Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja (edaspidi nimetatud ka ostja) on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

2.5.11 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga. 2.5.12 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

2.5.13 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Türi valla varahaldusspetsialistile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Varahaldusspetsialist registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

2.6 Enampakkumise tulemuste kinnitamine

2.6.1 Enampakkumise tulemused kinnitab Türi Vallavalitsus korraldusega.

2.6.2 Enampakkumise tulemuste kinnitamine on enampakkumise võitja kinnitamine või enampakkumise nurjunuks tunnistamine.

2.6.3 Enampakkumise tulemused kinnitab Türi Vallavalitsus hiljemalt pakkumise esitamise lõpptähtpäevale järgneva kümne päeva jooksul.

2.6.4 Enampakkumise võitjale saadetakse vastav teade elektronkirjaga.

2.7 Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

2.7.1 Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnisasja eest tema pakutud hinna.

2.7.2 Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi nimetatud leping) sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Türi Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 (kümme) kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2.7.3 Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu kahekümne (21) päeva jooksul Türi Vallavalitsuse enampakkumise tulemuse kinnitamisest. Kui enampakkumise võitja ei ilmu notari juurde lepingut sõlmima käesolevas punktis nimetatud tähtajaks, siis võib Türi Vallavalitsus tunnistada enampakkumise nurjunuks ja enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. Türi Vallavalitsusel on õigus sõlmida ostumüügileping enampakkumisel kinnisasjale paremuselt teise pakkumise teinud isikuga.

2.7.4 Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Türi Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Türi Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Türi valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

2.8 Kõrvalkulude tasumine

Kinnisasja müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud riigilõivu ja notaritasu tasub ostja.

2.9 Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

2.9.1 Türi Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist.

2.9.2 Türi Vallavalitsus võib tunnistada enampakkumise osaliselt nurjunuks pakkuja suhtes, kes ei ilmunud lepingut sõlmima.

2.10 Teate avaldamine kinnisasja võõrandamisest enampakkumise teel.

Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avaldada Internetis veebilehel www.tyri.ee teade enampakkumise korraldamise kohta.


NB!
Enampakkumise võitja on kohustatud sõlmima kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu 21 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist.
Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna Türi vallavalitsuse pangakontole hiljemalt ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.
Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, ta on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara, sealhulgas ehitis(t)e seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja ta on nõus kinnistu, sealhulgas ehitise(d) omandama seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Palun varaga kindlasti enne pakkumise tegemist tutvuda. Hilisemaid pretensioone ei ole võimalik rahuldada.

Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.

Vara ja oksjoni arve/müügileping vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele!
(Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked