Tootmismaa kinnistu Hiiumaal Kärdlas, Ümarmäe tn 9

  • Item ID: 141677067
  • Share
1/1

Tootmismaa kinnistu Hiiumaal Kärdlas, Ümarmäe tn 9

Item ID: 141677067 Item condition: new
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 35 500.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Tue 21.07.2020 12:00:00
Closing time: Tue 18.08.2020 12:15:50
Viewed: 846
Last bidder: solarpro
Kärdla linn, Hiiumaa, Hiiumaa, Eesti
1
Hiiumaa Vallavalitsus
Reg. code 77000424    User since 26.06.2012

Hiiumaa vald 100% e-store
Item condition: new
Location: Kärdla linn, Hiiumaa, Hiiumaa, Eesti
Quantity: 1
Shipping/Delivery: Agreement with seller Abi
Preliminary deposit: 1000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Hiiumaa vald — / 7 / view user's e-store

Kärdla osavald müüb elektroonilisel enampakkumisel vallale kuuluva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Ümarmäe tn 9 (registriosa nr 1031233, katastritunnus 37101:012:0039, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 6497m²). Kinnistule on Kärdla Linnavalitsuse 05.08.2004 korraldusega nr 232 kehtestatud detailplaneering „Ümarmäe tn 5, 7 ja 9 maaüksuste detailplaneering“, mis on kättesaadav siit - http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=109041&o=914&u=-1&o2=13214&hdr=hp&tbs=all

Kinnistu piirini on rajatud kommunikatsioonid – kõvakattega juurdepääsutee ning vee- ja kanalisatsioonitrassi liitumispunkt.

Enampakkumisel on õigus osaleda füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kellel on õigus sõlmida leping ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus õigusaktidega. Enampakkumisest ei või osa võtta ja müügilepingut ei sõlmita isikuga, kellel on Hiiumaa valla ees võlaõiguslikust lepingust tulenev tähtaegselt täitmata rahaline kohustus või kes isiklikult või esindaja kaudu on seotud enampakkumisega (enampakkumise korraldaja või alghinna määraja või isik, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ega tema abikaasa või otseliinis sugulasega.

Võõrandatava varaga tutvumine tuleb müüjaga kokku leppida tööpäeviti müüja kontaktisiku Lauri Preimanniga telefonil 5104293.

Osta.ee keskkonnas korraldataval enampakkumisel pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub nende tingimustega, on tutvunud võõrandatava varaga ja on teadlik selle seisukorrast ning ei oma selles osas Kärdla Osavalla Valitsusele pretensioone.

Pakkumise tegemise tagatisraha suurus on 5% kinnistu alghinnast. Tagatisraha tasutakse osta.ee keskkonna deposiiti ja arvestatakse maha parima pakkuja pakkumisest ehk arvestatakse müügihinna sisse. Teistele pakkujatele tagatisraha tagastatakse.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne müügileping, mille kulu (sh notaritasu ja riigilõiv) kannab ostja. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimise kohta talle teatatud ajal. Juhul kui müügilepingut ei sõlmita müüjast mitteolenevatel põhjustel ühe kuu jooksul tulemuste teatavaks saamisest osta.ee portaalis, kuulutatakse enampakkumine nurjunuks.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • 523 asked 13.08.2020 19:54

    See oli juba müügis ja pakkujaid oli ka?

    Jah oli juba ühe korra müügis ja pakkumisi oli palju, kuid kahjuks loobus võitja lõpuks tehingust.

  • 5 1