Võilille kinnistu Imavere külas (11149 m²)

  • Item ID: 181089290
  • Share
1/1

Võilille kinnistu Imavere külas (11149 m²)

Item ID: 181089290 Item condition: used
Auction is ended or not active
Auction is ended or not active
Final price: 20 000.00 EUR
Extending closure: 5 minutes
Starting time: Fri 09.09.2022 15:00:00
Closing time: Mon 24.10.2022 15:00:00
Viewed: 991
Last bidder:
Võilille, Imavere küla, Järva vald, Järvamaa, Eesti
1
Seller:
Järva vald100%positive feedback
4 feedback    42 followers
Järva Vallavalitsus   User since 10.05.2019
Reg. code 77000335
Item condition: used
Location: Võilille, Imavere küla, Järva vald, Järvamaa, Eesti
Quantity: 1
Preliminary deposit: 2000 EUR
Payment: by bank transfer
Seller: Järva vald100%positive feedback view user's e-store

Müüa kinnistu (registriosa nr 2859736, katastritunnus 23401:005:0079, aadress Järva maakond,Järva vald, Imavere küla, Võilille). Maa sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Pindala 11149 m².
Kinnistu asub Kesk-Eestis, Imavere külas.
Tasane rohumaa küla servas. Piirneb avalikult kasutatava teega.
Naabrid ümberringi, ümbruses üksikelamud, asub keskuses, teed heas seisukorras.
Imaveres on põhikool, lasteaed, rahvamaja, 2 toidukauplust, 2 tanklat ja Eesti Piimandusmuuseum.
5 km kaugusel asub Eistvere järv.
Kaugus Tallinnast 100 km, Tartu 80 km, Viljandi 50 km, Paide 30 km, olemas ühistransport. Bussipeatus on Imaveres ja Tallinn-Tartu mnt Paia ristis. Rongipeatus on Võhmas.
Kauplus 300 m kaugusel.
Kinnistul asub Elektrilevi OÜ õhuliin ja Telia Eesti AS sidekaabel.
Kinnistu saab üle vaadata igal ajal.

Mõjuva põhjuseta lepingu mittesõlmimisel ettenähtud tähtaja jooksul või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

Kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva.

Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud.

Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal

registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

Müügileping sõlmitakse sama isikuga kes on enampakkumise võitnud. Arve esitatakse samale isikule, kes on enampakkumise võitnud.

Alghind on 20 000 eurot.

Tagatisraha on 2000 eurot. Tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel.

Kontakt: Valdur Permanson, telefon 5127569, e-post [email protected]

------------------------

JÄRVA VALLAVALITSUSE KORRALDUS:

Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord” § 29, § 38, Järva Vallavolikogu 28.04.2022 otsuse nr 33 „Vallavara võõrandamine elektroonilise enampakkumise korras“ alusel. 

1. Korraldada elektroonilised enampakkumised: 
1.1. kinnistu (registriosa nr 13866850, katastritunnus 23401:003:0863, aadress Järva maakond, Järva vald, Järavere küla, Järavere-Vanakooli) võõrandamiseks alghinnaga 10 000 (kümme tuhat) eurot, tagatisraha 1000 eurot; 
1.2. kinnistu (registriosa nr 2650836, katastritunnus 23401:004:0063, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Kiima pumbamaja) võõrandamiseks alghinnaga 1 000 (üks tuhat) eurot, tagatisraha 100 eurot; 
1.3. kinnistu (registriosa nr 18876250, katastritunnus 25501:001:0741, aadress Järva maakond, Järva vald, Päinurme küla, Meierei tn 14) võõrandamiseks alghinnaga 4 000 (neli tuhat) eurot, tagatisraha 400 eurot; 
1.4. kinnistu (registriosa nr 2424336, katastritunnus 12902:002:0102, aadress Järva maakond, Järva vald, Järva-Madise küla, Palli) võõrandamiseks alghinnaga 6 000 (kuus tuhat) eurot, tagatisraha 600 eurot. 
1.5. kinnistu (registriosa nr 2859736, katastritunnus 23401:005:0079, aadress Järva maakond, Järva vald, Imavere küla, Võilille) võõrandamiseks alghinnaga 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot, tagatisraha 2000 eurot; 
1.6. kinnistu (registriosa nr 2840236, katastritunnus 13401:001:0068, aadress Järva maakond, Järva vald, Ambla alevik, Tapa mnt 20) võõrandamiseks alghinnaga 3 000 (kolm tuhat) eurot, tagatisraha 300 eurot; 
1.7. kinnistu (registriosa nr 4218350, katastritunnus 13401:001:0170, aadress Järva maakond, Järva vald, Reinevere küla, Oinaste) võõrandamiseks alghinnaga 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot, tagatisraha 250 eurot; 
1.8. kinnistu (registriosa nr 10097450, katastritunnus 28801:001:0269, aadress Järva maakond, Järva vald, Ammuta küla, Elli) võõrandamiseks alghinnaga 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot, tagatisraha 250 eurot; 
1.9. kinnistu (registriosa nr 10274450, katastritunnus 28801:001:0274, aadress Järva maakond, Järva vald, Küti küla, Juhansoni) võõrandamiseks alghinnaga 2 000 (kaks tuhat) eurot, tagatisraha 200 eurot; 
1.10 kinnistu (registriosa nr 2713436, katastritunnus 28801:004:0111, aadress Järva maakond, Järva vald, Peetri alevik, Välja tn 1) võõrandamiseks alghinnaga 8 000 (kaheksa tuhat) eurot, tagatisraha 800 eurot; 
1.11. kinnistu (registriosa nr 4243750, katastritunnus 28801:001:0119, aadress Järva maakond, Järva vald, Ataste küla, Seminari) võõrandamiseks alghinnaga 2 000 (kaks tuhat) eurot, tagatisraha 200 eurot; 
1.12. kinnistu (registriosa nr 15119950, katastritunnus 25501:001:0291, aadress Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Pärna pst 8) võõrandamiseks alghinnaga 4 000 (neli tuhat) eurot, tagatisraha 400 eurot; 
1.13. kinnistu (registriosa nr 15120050, katastritunnus 25501:001:0292, aadress Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Pärna pst 10) võõrandamiseks alghinnaga 4 000 (neli tuhat) eurot, tagatisraha 400 eurot; 
1.14. kinnistu (registriosa nr 15120150, katastritunnus 25501:001:0293, aadress Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Pärna pst 12) võõrandamiseks alghinnaga 4 000 (neli tuhat) eurot, tagatisraha 400 eurot. 

2. Enampakkumiste tingimused: 
2.1. kõik kinnistu omandiõiguse üleminekuga seotud kulub kannab ostja; 
2.2. kinnistu müügihind peab olema laekunud Järva Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole vähemalt 3 (kolm) päeva enne lepingu sõlmimise päeva; 
2.3. enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tähelepanelikult kinnistu looduses üle vaatama ning tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti geoportaali kitsenduste kaardil kajastuva infoga. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast; 
2.4. enampakkumise võitjaks loetakse kõrgeima hinna pakkunud osaleja; 
2.5. enampakkumine toimub internetiportaalis Osta.ee (www.osta.ee); 
2.6. enampakkumine viiakse läbi vastavalt Osta.ee kasutustingimustele. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis; 
2.7 Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate tingimustega, on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast, suurusest ja piiridest ning ei oma selles osas enampakkumise korraldajale pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialisti Valdur Permansoni poole (telefon 5127569, e-post [email protected]); 
2.8. kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Järva Vallavalitsuse vallavara spetsialistile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavara spetsialist registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul enampakkumise vahendajale (Osta.ee portaal), kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 
3. Enampakkumise läbiviimise komisjoni ülesandeid täidab vallavara spetsialist. 
4. Kui enampakkumise tulemusena ei esitatud ühtegi pakkumist, võib komisjon kinnistu panna korduvalt enampakkumisele, kuni pakkumine esitatakse. 
5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. 
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 


Kui oksjonivõitja loobub ostust, siis vastavalt Osta.ee kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus määrata oksjoni võitjale leppetrahv, mille suurus on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast, minimaalselt 15,00€.
Arve/ostu-müügileping koostatakse enampakkumise võitja andmetega! 
Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt pakkumine teha.

Questions to seller

Only answered questions are visible to all users.

  • No questions asked

Other auctions of that seller