Jaani tn 17 kinnistu 2/3 kaasomandi osa müük

Jaani tn 17 kinnistu 2/3 kaasomandi osa müük

Eseme ID: 203391347 Seisukord: kasutatud

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Lõpphind: 35 334.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 15.11.2023 15:00:00
Lõpuaeg: K 20.12.2023 13:00:00
Vaadatud: 2831
Viimati pakkus:
Jaani tn 17 Antsla linn Antsla vald, Võrumaa, Eesti
1
Müüja:
antslavallavalitsus
üks tagasiside    34 jälgijat
Antsla Vallavalitsus   Kasutaja alates 26.01.2016
Reg. kood 75010418
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Jaani tn 17 Antsla linn Antsla vald, Võrumaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha / tagatisraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: antslavallavalitsusvaata kasutaja e-poodi
Aadress: Jaani tn 17 Antsla linn Antsla vald Võru maakond
Pindala (m2): 1431,0 m²
Katastritunnus: 14401_007_0300
Registriosa number: 811141
Sihtotsarve: 100% elamumaa
Seisukorra/objekti kirjeldus: hea
Liitumised: elekter, vesi, kanalisatsioon
Rohkem pilte leiab lingilt SIIT:
 
   
Alghind: 35 334 eurot
Käsiraha: 1000 eurot
Tasumise info: Pangaülekandega
   
Kontaktisik: Kurmet Müürsepp, tel 517 9213, [email protected]
Tutvumise info: Malle Kodu, tel 5342 1577; [email protected]

 

Enampakkumise läbiviimise tingimused:

1. Elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti.

2. Pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.

3. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda.

4. Osta.ee portaalis pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast  ning ei oma Antsla Vallavalitsusele pretensioone. Täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda abivallavanema poole ( Kurmet Müürsepp, 785 5005, 517 9213, e-post: [email protected]).

5. Juhul kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma pakutud hinna.

6. Võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
6.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
6.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

7. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi.

8. Pakkumise samm on 100 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta.

9. Pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik.

10. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit.

11. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Antsla Vallavalitsuse moodustatud komisjon.

12. Antsla Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. 

13. Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel, on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada Antsla Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

14. Enampakkumise tulemused kinnitab Antsla Vallavalitsus korraldusega hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kolme nädala jooksul. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
14.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
14.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
14.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda.

15. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita.
Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või
õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül, kohustub müügi korraldaja tagastama
ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise
toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.

16. Elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud ostja) tasuda vara ostuhind hiljemalt kahe nädala jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Ostuhind tuleb tasuda  XXXXXXXXXXXX arveldusarvele XXXXXXXXXXXXXXX. 

17. Notariaalse ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingute sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

18. Ostja peab sõlmima notariaalse lepingu ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemist. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. 

Antsla Vallavalitsuse korraldus:

 

1. Korraldada elektrooniline enampakkumine eestkostetavale XXXXXX XXXXX  kuuluva kinnistu, asukohaga Jaani tn 17 Antsla linn Antsla vald Võru maakond, katastritunnus 14401:007:0300, registriosa 811141, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1431,0  m² , 2/3 kaasomandi osa võõrandamiseks.

2. Vallavara võõrandatakse järgmistel tingimustel:
2.1. alghind on 35 334 eurot;
2.2. tagatisraha suurus 1000 eurot;
2.3. osavõtutasu mitte kehtestada;
2.4. pakkumise esitamise tähtaeg on 20.12.2023 kell 13.00;
2.5. pakkumine viiakse läbi veebikeskkonnas Osta.ee.

3. Lepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa hinnast tulenevaks makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.

5. Moodustada enampakkumise korraldajaks komisjon järgmises koosseisus:
5.1. Kurmet Müürsepp – komisjoni esimees;
5.2. Malle Kodu;
5.3. Maiu Pärna;
5.4. Kersti Käis.

6. Enampakkumine viiakse läbi korralduse lisas sätestatud tingimustel.

7.  Enampakkumise teade avaldatakse vähemalt 14 päeva enne enampakkumist Antsla valla
kodulehel www.antsla.ee.

8. Enampakkumise tulemused kinnitab Antsla Vallavalitsus korraldusega hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevale järgneva kahe nädala jooksul.

9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korralduse peale võib esitada Antsla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Tere. Kas selle 1/3 osa omanik on isane või emane inimene?

  • Tere. Jah sellest sain aru aga küsin siis maakeeli, et kellegagi tuleb seal neid ruutmeetreid jagada, et vot sina elad seal nurgas mina siin nurgas, kas on määratud ala kus keegi tohib ja kus ei tohi majandada.

    Tere, kaasomanikevahelist kinnistu kasutamise kokkulepet sõlmitud ei ole.

  • Tere. Kas on ära jaotatud mis osa reaalselt nagu lõpphinnaga saab?

    Tere, enampakkumise korras müüakse kinnistust 2/3 osa, seega parim pakkuja omandab kogu kinnistust 2/3 osa.

  • 5 3