Karjääri kinnistu, Kamali küla, Saarde vald

1/1

Karjääri kinnistu, Kamali küla, Saarde vald

Eseme ID: 203981662 Seisukord: kasutatud

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Lõpphind: 175 500.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 27.11.2023 17:30:00
Lõpuaeg: R 12.01.2024 10:00:00
Vaadatud: 776
Viimati pakkus:
Karjääri kinnistu, Kamali küla, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
1
Müüja:
saardevv
üks tagasiside    43 jälgijat
Saarde Vallavalitsus    Kasutaja alates 14.10.2020
Reg. kood 75033454
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Karjääri kinnistu, Kamali küla, Saarde vald, Pärnumaa, Eesti
Kogus: 1
Käsiraha / tagatisraha: 19500 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: saardevvvaata kasutaja e-poodi

Enampakkumise korraldamine vallavara võõrandamiseks 

Saarde vallale kuulub Pärnu maakonnas Saarde vallas Kamali külas asuv Karjääri kinnistu (registriosa nr 2602206, katastritunnus 71101:004:0083, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%,pindala 12,83ha). Kinnistul asub vallale kuuluv liivakarjäär, mis kuulub Kamali liivamaardla (registrikaart nr.819) koosseisu. Keskkonnaameti poolt on välja antud maavara kaevandamise luba L.MK.PM-15727 kehtivusega 26.03.2003 kuni 26.03.2028. a. Valla tellimisel teostas 2022 OÜ Inseneribüroo STEIGER Kamali liivamaardla Kamali liivakarjääri mäeeraldise piires markšeiderimõõdistuse. Mõõdistuse andmetel on 08.06.2022 seisuga jääkvaru Kamali liivakarjääris järgmine: ehituskruus 30,08 tuh m3 , ehitusliiv 320,96 tuh m3 ja täiteliiv 85,6 tuh m3, kokku maavara jääkvaru 436,64 tuh m3

Vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil vallavarana kasutamine pole põhjendatud.
Vallavara võõrandamiseks alghinnaga on korraldatud kaks enampakkumist, mis kumbki ei osutunud edukaks.Samuti on korraldatud kaks enampakkumist alandatud hinnaga. Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2,
Saarde Vallavolikogu 17.10.2018 määruse nr 29 „Saarde vallavara valitsemise kord“ § 39 p 1, §
40 lg 1 p 1, § 41 lg-d 1 ja 2, § 43 lg 1, § 44, § 441, § 48 ja Saarde Vallavolikogu 17.11.2022 otsuse nr 1-3/68 „Vallavara võõrandamine enampakkumise korras“, annab Saarde Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Viia läbi Saarde vallas Kamali külas asuva Karjääri kinnistu (registriosa nr 2602206, katastritunnus 71101:004:0083, sihtotstarve Mäetööstusmaa 100%, pindala 12,83 ha) avalik kirjalik elektrooniline enampakkumine alghinnaga 175 500 (ükssada seitsekümmend viis tuhat viissada ) eurot, järgmistel tingimustel:
1.1. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis;
1.2. elektroonilise enampakkumise korraldaja on Saarde Vallavalitsus;
1.3. enampakkumise tähtaeg on 12.01.2024 kell 10:00;
1.4. tagatisraha on 10% alghinnast ehk 19 500 eurot;
1.5. osavõtutasu mitte kehtestada;
1.6. elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
1.7. enampakkumisele määratud broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee ekontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering
tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab tagatisraha olema tasutud. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse ekontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

1.8. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID-kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;

1.9. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub enampakkumise protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Saarde Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb
pöörduda tööpäevadel Saarde Vallavalitsuse haldusnõuniku poole (Martti Rooden, telefon 5349 4259, e-post [email protected]);

1.10. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;

1.11. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1.11.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt
pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
1.11.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. 
Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.12. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel
erisusi;
1.13. pakkumise samm on 1000 eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.14. pakkumisi on võimalik teha kogu enampakkumise kestvuse ajal. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute
kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.15. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit;
1.16. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks
Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saarde Vallavalitsus;
1.17. Saarde Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks
tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
1.18. kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel
õigus esitada Saarde Vallavalitsusele proteste enampakkumise läbiviimise kohta.
Vallavalitsus registreerib saadud protestid ja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
1.19. Saarde Vallavalitsus kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata seitsme tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist.
Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
1.19.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
1.19.2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.19.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda; 
1.20. enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei
sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
1.21. kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale
eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Saarde Vallavalitsuse pangaarvele nr EE972200221011807958 Swedbank pangas;
1.22. notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
1.23. kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud maaüksuse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse
teatavakstegemisest, so 30 päeva jooksul eelnimetatud korralduse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud
tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata. 

2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Saarde Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud