Kinnistu Kungla tn 36, Valga linn, Valga vald

Kinnistu Kungla tn 36, Valga linn, Valga vald

Eseme ID: 212313919 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 150 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 06.05.2024 15:00:00
Lõpuaeg: K 05.06.2024 15:00:00
Vaadatud: 2567
Viimati pakkus: ArdisK
Kungla tn 36, Valga linn, Valgamaa, Eesti
1
Müüja:
Valga Vallavalitsus
7 tagasisidet    108 jälgijat
Valga Vallavalitsus   Kasutaja alates 09.06.2020
Reg. kood 77000507
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Kungla tn 36, Valga linn, Valgamaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 5000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Valga Vallavalitsusvaata kasutaja e-poodi

Valga Vallavalitsus müüb avaliku elektroonilise enampakkumise korras Valga vallale kuuluva hoonestatud kinnistu Kungla tn 36, Valga linn, Valga vald, Valga maakond (kinnistusregistriosa nr 2641940, katastritunnus 85501:001:1338, pindala 6289 m², sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa 100%), kinnistul paikneb 1972. a valminud kahekorruseline lasteaiahoone, mille suletud netopind 2573 m², maht 9282 m3, EHR kood 120632118, järgmistel tingimustel:

1.1. enampakkumise alghind 150 000 eurot;

1.2. enampakkumise tagatisraha 5000 eurot;

1.3. ostja on kohustatud rekonstrueerima kinnistul paikneva olemasoleva hoone ja/või lammutama selle ja püstitama selle asemel uue hoone/hooned. Olemasoleva hoone ja/või rajatava hoone kasutusotstarvet on võimalik muuta Valga Vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmise kaudu või detailplaneeringu menetluse kaudu;

1.4. ostja on kohustatud 5 (viie) aasta jooksul alates ostu-müügilepingu sõlmimisest taotlema ja saama kinnistul paikneva ja/või püstitatava hoone/hoonete ehitusloa ning 7 (seitsme) aasta jooksul alates ostu-müügilepingu ning asjaõiguslepingu sõlmimisest taotlema ja saama hoone/hoonete kasutusloa;

1.5. kui ostja punktis 1.4. märgitud kohustust tähtaegselt ei täida, on Valga vallal õigus nõuda ostjalt leppetrahvi kuni 50% (viiskümmend protsenti) müügihinnast iga täitmata kohustuse eest ja kuni 50% (viiskümmend protsenti) müügihinnast iga kohustuse täitmise tähtaega ületanud aasta eest;

1.6. punktides 1.3. ja 1.4. märgitud kohustuste täitmiseni võib kinnistu edasine võõrandamine või asjaõigusega koormamine toimuda vaid Valga Vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul;

1.7. kui ostja võõrandab kinnistu enne punktides 1.3. ja 1.4. märgitud kohustuste täitmist Valga Vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta, on Valga vallal õigus nõuda võõrandajalt leppetrahvi kuni 100% (sada protsenti) ulatuses enampakkumisel kujunenud müügihinnast;

1.8. lepinguga võetud kohustuste täitmise tagamiseks seatakse Valga valla kasuks hüpoteek enampakkumisel kujunenud müügihinna ulatuses;

1.9. ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud sh notaritasud kannab ostja.

2. Enampakkumise võitja kohustub ühe kuu jooksul enampakkumise tulemustest teada saamisest sõlmima notariaalse kinnistu ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu.

3. Ostuhind tuleb tasuda Valga Vallavalitsuse arvelduskontole hiljemalt ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimise päevale eelnevaks tööpäevaks.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja piiridest ning juurdepääsuõigusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama kinnistu seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja kinnistuga tutvumine: Meelis Saavel; +372 53 055 084, [email protected], Urmas Möldre; +372 53 487 880, [email protected],

 1. Enampakkumise korraldaja on Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis.

 2. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Valga vallavolikogu 02.03 2018. a määrusega nr 23 kehtestatud Valga vallavara eeskirjale.

 3. Enampakkumise läbiviimiseks on moodustatud komisjon koosseisus: esimees Kaupo Kutsar, aseesimees Meelis Saavel, liikmed Kalev Luts, Janek Rennu, Mario Pinka. Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.

 4. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase enampakkumisesüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb enampakkumisel suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

 5. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;

 6. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse müügihinna hulka.

 7. Kinnistu vaatamiseks aega kokku leppida saab Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus, Puiestee tn 8, Valga linn, +372 53 055 084 e-posti aadressil [email protected], [email protected] ,

 8. Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis. Kogu enampakkumise kestuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

 9. Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

  1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

  2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

 10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

 11. Pakkumise samm on sõltuv enampakkumisel kujunevast hetke hinnast. Soovi korral saab enampakkumisel osaleja teha pakkumise ka suuremas summas kui on pakkumise sammu suurus.
  Pakkumise sammu kujunemise tabel on nähtav siit

 12. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;

 13. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab ja enampakkumise võitjaga ostu-müügi lepingu sõlmimise otsustab Valga vallavalitsus. Müügileping vormistatakse vaid enampakkumise võitja nimele.

 14. Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

 15. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on Osta.ee portaali vahendusel enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

 16. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

  1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

  2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

  3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

 17. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

 18. Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal tuleb (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Valga vallavalitsuse pangaarvele nr EE491010202000577004 SEB Pangas või notari deposiiti.

 19. Notariaalse müügilepingu sõlmimise aja ja koha teatab Ostjale Valga vallavalitsus. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja;

 20. Kinnistu Ostja on kohustatud sõlmima eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 1 kuu jooksul Valga vallavalitsuse otsusest sõlmida Ostjaga leping. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud