Kinnistu Mustika tn 1, Haapsalu linn

Kinnistu Mustika tn 1, Haapsalu linn

Eseme ID: 211922776 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 48 200.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: T 30.04.2024 12:00:00
Lõpuaeg: E 10.06.2024 12:00:00
Vaadatud: 1792
Viimati pakkus: Hutton
Mustika tn 1, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
1
Müüja:
Haapsalulv
4 tagasisidet    86 jälgijat
Haapsalu Linnavalitsus   Kasutaja alates 22.06.2006
Reg. kood 75012802
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Mustika tn 1, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 2000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Haapsalulvvaata kasutaja e-poodi

Kinnistul asuvad ebaseaduslikult ehitatud hooned.

 Kinnistu asukohaga Mustika tn 1, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 18666250. Kinnistu suurus on 967 m2, katastritunnus 18401:001:0330, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%.

Enne enampakkumisel osalemist tuleks kinnistu olukorraga kohapeal tutvuda.

Kinnistuga tutvumiseks palun ühendust võtta: Erika Tomson, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post [email protected]
**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

Tulenevalt Haapsalu Linnavolikogu 23.02.2024 otsusest nr 144 ja juhindudes Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 13 „Haapsalu linnavara valitsemise kord“ § 14 lg 2 ja 3, § 26, Haapsalu linna põhimääruse § 46 lg 1 p 2 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

    1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
        1.1. Kinnistu asukohaga Mustika tn 1, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 18666250. Kinnistu suurus on 967 m2, katastritunnus 18401:001:0330, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind on 45 000 (nelikümmend viis tuhat) eurot. Enampakkumine algab 30.04.2024 ja lõppeb 10.06.2024 kell 12.00;
        1.2. kinnistu elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
        1.3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
        1.4. kinnistu elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
        1.5. tagatisraha on 2000 (kaks tuhat) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
        1.6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
        1.7. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Erika Tomsoni poole (kontaktid: tel 472 5311, 5344 5699, e-post [email protected]).
        1.8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
        1.9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
            1.9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
            1.9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.10.     Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
1.11.    Pakkumise samm on 400 (nelisada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
        1.12 Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
        1.13 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
        1.14 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
        1.15 Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
        1.16 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
        1.17 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
            1.17.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
            1.17.2 selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
            1.17.3 enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
        1.18 Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas.
        1.19 Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.
        1.20 Kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

    2. Kinnitada elektroonilise enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon:
Innar Mäesalu, aselinnapea, komisjoni esimees;
Martin Schwindt, finantsjuht, komisjoni liige;
Erika Tomson, linnavara spetsialist, komisjoni liige.

    3. Linnavara spetsialistil (E. Tomson) edastada enampakkumise andmed oksjoni läbiviijale. Aselinnapeal (I. Mäesalu) korraldada enampakkumise tulemuste kinnitamine ja ostu-müügi lepingute sõlmimine Ostjaga.

    4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud