Kinnistu Tamme tn 23a, Haapsalu linn

1/1

Kinnistu Tamme tn 23a, Haapsalu linn

Eseme ID: 213953968 Seisukord: kasutatud

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Lõpphind: 200 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 10.06.2024 12:00:00
Lõpuaeg: E 08.07.2024 12:00:00
Vaadatud: 335
Viimati pakkus:
Kinnistu Tamme tn 23a, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
1
Müüja:
Haapsalulv
4 tagasisidet    92 jälgijat
Haapsalu Linnavalitsus   Kasutaja alates 22.06.2006
Reg. kood 75012802
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Kinnistu Tamme tn 23a, Haapsalu linn, Läänemaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 8000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Haapsalulvvaata kasutaja e-poodi

Kinnistu asukohaga Tamme tn 23a, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 2832532. Kinnistu suurus on 2577,0 m2, katastritunnus 18301:015:0044, katastriüksuse sihtotstarve on üldkasutatav maa 100%.

Kinnistuga tutvumiseks palun ühendust võtta: Erika Tomson, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post [email protected]

Kinnistu hoonestamiseks on vaja koostada detailplaneering.

Detailplaneering tuleb koostada kooskõlas Haapsalu Linnavolikogu poolt 29.06.2023. vastu võetud ja kehtestamise menetluses oleva Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Väljavõte Haapsalu Linnavolikogu poolt 29.06.2023 vastu võetud üldplaneeringu seletuskirjast

2.5.4. Segafunktsiooniga maa-ala

Segafunktsiooniga maa-alal on lubatud elamud, majutus-, toitlustus-, büroo-, kaubandus-, teenindus, spaahotelli vms, spordi-, meelelahutus- ja ühiskondlikud hooned ning neid teenindavad rajatised, puhkealad ning teed ja väljakud.

TINGIMUSED SEGAFUNKTSIOONIGA MAA-ALAL

· Segafunktsiooniga alale ei või kavandada tootmishooneid, mis põhjustavad naaberaladele häiringuid (sh müra, transpordivood, välisõhu saastamine, lõhnahäiringud);

· Segafunktsiooniga maa-ala kavandamisel tuleb tagada kvaliteetne avalik ruum.

· Juurdepääs segafunktsiooniga maa-alale tuleb tagada avalikult teelt.

· Teede projekteerimisel arvestada jalgratta- ja jalgteede vajadusega.

· Segafunktsiooniga maa-alade arendamisel tuleb arvestada selle kättesaadavusega kasutajatele läbi erinevate liikumisviiside (nt buss, jalgratas, sõiduauto). Eelistada lahendusi, mis toetavad kergliiklejate ja ühistranspordi kasutajate mugavust.


Korterelamu ehitamise soovi korral leiab täpsemad ehitustingimused Haapsalu Linnavolikogu poolt 29.06.2023 vastu võetud üldplaneeringu seletuskirja peatükist 2.4.1.2. Haapsalu linnastu tuumala ehitustingimuste piirkond.

Muu kasutusotstarbega hoone rajamisel tuleb lähtuda lisaks ka vastava juhtotstarbega (nt ärimaa) maa-ala ehitus-, haljastus- ja maakasutustingimustest.

NB! Ülaltoodud ehitustingimused hakkavad kehtima pärast Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamist. Üldplaneering on menetluses – kehtestamise ootel.

Vastu võetud üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Haapsalu linna veebilehel https://www.haapsalu.ee/uldplaneering


**********************************

Tulenevalt Haapsalu Linnavolikogu 23.02.2024 otsusest nr 144 ja juhindudes Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018. a määruse nr 13 „Haapsalu linnavara valitsemise kord“ § 14 lg 2 ja 3,    § 26, Haapsalu linna põhimääruse § 46 lg 1 p 2 ja haldusmenetluse seadusest, Haapsalu Linnavalitsus

k o r r a l d a b:

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluva kinnistu enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
1.1. Kinnistu asukohaga Tamme tn 23a, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond ja registriosa numbriga 2832532. Kinnistu suurus on 2577,0 m2, katastritunnus 18301:015:0044, katastriüksuse sihtotstarve on üldkasutatav maa 100%. Alghind on 200 000 (kakssada tuhat) eurot. Enampakkumine algab 10.06.2024 ja lõppeb 08.07.2024 kell 12.00;
1.2. kinnistu elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
1.3. enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
1.4. kinnistu elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
1.5. tagatisraha on 8 000 (kaheksa tuhat) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
1.6. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
1.7. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud kinnistuga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti Erika Tomsoni poole (kontaktid: tel 472 5311, 5344 5699, e-post [email protected]).
1.8. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
1.9. võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1.9.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
1.9.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.10. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
1.11. Pakkumise samm on 5000 (viis tuhat) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.12 Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.13 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
1.14 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
1.15 Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
 1.16 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
1.17 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
1.17.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
1.17.2 selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.17.3 enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
1.18 Kinnistu elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda kinnistu ostuhind hiljemalt kinnistu notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas.
1.19 Notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal.
1.20 Kinnistu Ostjal sõlmida eelnimetatud kinnistu notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

2. Kinnitada elektroonilise enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon:
Innar Mäesalu, aselinnapea, komisjoni esimees;
Martin Schwindt, finantsjuht, komisjoni liige;
Erika Tomson, linnavara spetsialist, komisjoni liige.

3. Linnavara spetsialistil (E. Tomson) edastada enampakkumise andmed oksjoni läbiviijale. Aselinnapeal (I. Mäesalu) korraldada enampakkumise tulemuste kinnitamine ja ostu-müügi lepingute sõlmimine Ostjaga.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.
NB! Levivad erinevad petuskeemid! Oma kontaktandmete jagamise korral ei saa Osta.ee teid petturite eest kaitsta.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud