Korteriomand Filtri tee 8-47, Tallinn (41,4 m2)

  • Eseme ID: 108129874
  • Jaga

Korteriomand Filtri tee 8-47, Tallinn (41,4 m2)

Eseme ID: 108129874 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 74 500.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 23.04.2018 12:00:00
Lõpuaeg: T 22.05.2018 21:49:19
Vaadatud: 2388
Viimati pakkus: sikanderson
Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 09.08.2010

RKAS 100%
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha: 6000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS100% / 2 / Vaata müüja teisi esemeid

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Filtri tee 8-47

Korteriomand: 3. korrusel asuv 2-toaline korter nr 47, üldpinnaga 41,4 m2 ja 414/25177 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 10728701

Katastriüksuse tunnus: 78401:116:1000

Sihtotstarve: elamumaa 100%

Kinnistu pindala: 1 619 m2

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 101012237) suletud netopinnaga 3 191,4 m2.

Märkused: Hoonele on 04.06.2017.a väljastatud energiatõhususarvu klass F.

Korter on heas seisukorras, vajab vähest san.remonti.

Olemas korteriühistu Filtri tee 8 KÜ.

Liitumised ja kolmandate isikute

tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

Jah

Elektrilevi OÜ

Vesi

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Kanalisatsioon

Jah

Jah

Tsentraalne, KÜ kaudu

Küte

Jah

Jah

Keskküte (gaas), KÜ kaudu

Teenuslepingud: Puuduvad

Tarbimislepingud: Elektri- ja võrguteenuste leping Elektrilevi OÜ-ga. Müüja lõpetab oma nimel oleva võrgulepingu ja ostja sõlmib enda nimele uue lepingu.

Kinnistu Filtri tee 8, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 04.04.2018.a.): kinnistu asub elektripaigaldiste kaitsevööndites, gaasipaigaldise kaitsevööndis, sideehitiste kaitsevööndites, surveseadmete kaitsevööndites ja riigikaitselise ehitise piiranguvööndis.

---------------

Avaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega YLD-3/2018-1021 24.04.2018

 

Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Filtri tee 8-47 asuva korteriomandi alghinnaga 66 200 (kuuskümmend kuus tuhat kakssada) eurot.

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.05.2018. a kell 21:00.

Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.

Enampakkumise tagatisraha suurus on 6 000 ( kuud tuhat) eurot.

Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

Riigi Kinnisvara ASi juhataus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE892200221017592018 Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:

kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

***

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on(„as is“).

Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud