Korteriomand Põdra tee 8-3, Vägari küla

Korteriomand Põdra tee 8-3, Vägari küla

Eseme ID: 199302672 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 7 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: N 24.08.2023 13:00:00
Lõpuaeg: N 07.09.2023 13:00:37
Vaadatud: 1397
Viimati pakkus: kadkad
Põdra tee 8-3, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa, Eesti
1
Müüja:
Põltsamaa Vallavalitsus100%positiivset tagasisidet
üks tagasiside    47 jälgijat
Põltsamaa Vallavalitsus   Kasutaja alates 13.06.2018
Reg. kood 77000358
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Põdra tee 8-3, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa, Eesti
Kogus: 1
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Põltsamaa Vallavalitsus100%positiivset tagasisidet vaata kasutaja e-poodi

Põltsamaa vallale kuulub Vägari külas korteriomand Põdra tee 8-3 (kinnistu registriosa 2797035, katastritunnus 57302:002:0283, 503/2010 mõttelist osa kinnistust ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 50,3 m2).

Vägari külas Põdra tee 8-3 korteris on WC, vannituba, köök ja kolm tuba. Korter asub teisel korrusel. Korter vajab renoveerimist. Korter seisab tühjana.

Kontakt tutvumiseks: Katrin Kairo (5472 0470, [email protected])

Vallavara võõrandamine enampakkumisel

Põltsamaa vallale kuulub Vägari külas korteriomand Põdra tee 8-3 (kinnistu registriosa 2797035, katastritunnus 57302:002:0283, 503/2010 mõttelist osa kinnistust ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 50,3 m2).

Vägari külas Põdra tee 8-3 korteris on WC, vannituba, köök ja kolm tuba. Korter asub teisel korrusel. Korter vajab renoveerimist. Korter seisab tühjana. Põltsamaa vallale kuulub samas asulas veel mitmeid kortereid, mis on kasutuses sotsiaal-, munitsipaal- ja ka teenuste pakkumise pinnana. Lisaks tegutseb ühes korteris Vägari Külaselts.
Kuna valla omandis on antud asulas juba mitmeid erineva otstarbega kortereid, siis ei ole ülalnimetatud kinnisasi Põltsamaa vallale vajalik kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 23 lõike 1 punkt 1 sätestab, et vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui võõrandamise objektiks on kinnisvara. Sama määruse § 28 lõige 1 sätestab, et müügihinna määramisel võetakse aluseks eksperdi hinnang või vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused või bilansiline väärtus. Määruse § 28 lõikest 2 tuleneb, et alghinna määrab vara võõrandamise otsustaja, seega antud juhul volikogu.

Põltsamaa Vallavalitsuse 03.10.2022 korraldusega nr 2-3/2022/231 on moodustatud alatine komisjon enampakkumiste läbiviimiseks, vallavara võõrandamiseks, kasutusse andmiseks, mahakandmiseks või pärandvara vastuvõtmiseks arvamuse esitamiseks. Komisjon tegi 06.07.2023 toimunud koosolekul ettepaneku ülalnimetatud kinnisasja võõrandamiseks avalikul enampakkumisel (protokoll leitav dokumendiregistris 2-6/2023/7).

Vastavalt Maa-ameti 2023. aasta Jõgeva maakonna hinnastatistikale on sarnaste korterite müügitehingute ruutmeetri hinnad varieerunud vahemikus 33,85-957,94 eurot. Komisjon tegi ettepaneku määrata korteriomandite enampakkumise alghinnad lähtuvalt hinnastatistikast, korteri seisukorrast, asukohast ja korterisse tehtud investeeringutest. Komisjon tegi ettepaneku määrata Põdra tee 8-3 enampakkumise alghinnaks 3521 eurot (70 eurot/m2).

Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord” § 23 lõike 1 punkti 1, § 24 lõike 1 punkti 2, § 28 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. Võõrandada enampakkumise korras Põltsamaa vallale kuuluv Põdra tee 8-3 Vägari külas, Põltsamaa vallas, Jõgeva maakonnas asuv korteriomand (kinnistu registriosa 2797035, katastritunnus 57302:002:0283, 503/2010 mõttelist osa kinnistust ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 50,3 m2) enampakkumise korras alghinnaga 3521 eurot.
2. Võõrandamisega seotud notariaalsed kulud kannab ostja.
3. Vallavalitsusel korraldada enampakkumine ja võõrandamisega seotud notariaalsete toimingute tegemine.
4. Volitada vallavanemat esindama Põltsamaa valda võõrandamiseks vajalike notariaalsete toimingute tegemiseks.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Vallavalitsuse korraldus:

Põltsamaa vallale kuulub Põltsamaa vallas Vägari külas korteriomand Põdra tee 8-3 (kinnistu registriosa nr 2797035, katastritunnus 57302:002:0283, 503/2010 mõttelist osa kinnistust ja eriomandi ese eluruum nr 3, mille üldpind on 50,3 m2).

Põltsamaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 1-3/2023/43 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel“ anti vallavalitsusele ülesanne korraldada enampakkumine Põltsamaa vallale kuuluv Põdra tee 8-3, Vägari külas, Põltsamaa vallas, Jõgeva maakonnas asuva korteriomandi võõrandamiseks alghinnaga 3521 eurot.
Vallavara valitsemise korra § 11 sätestab, et enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus enampakkumise viisi, enampakkumise korraldaja, osavõtutasu ja tagatisraha suuruse ning vajadusel muud tingimused.

Põltsamaa Vallavalitsus on antud tehingu raames hinnanud erinevate elektrooniliste keskkondade kulusid ning majanduslikult soodsaimaks on osta.ee keskkond.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord“ § 11 lõike 1 punktide 1, 3 ja 5 ning Põltsamaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsuse nr 1-3/2023/43 alusel.

1. Määrata enampakkumise viisiks elektrooniline enampakkumine osta.ee keskkonnas.
2. Määrata enampakkumise alghinnaks 3521 eurot.
3. Määrata enampakkumise korraldajaks ja läbiviijaks arendusspetsialist Katrin Kairo.
4. Põltsamaa Vallavalitsusel avaldada enampakkumise müügikuulutus portaalis www.kv.ee ja Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.
5. Kinnistu võõrandamisega seotud notariaalsete tehingute ja kinnistusraamatusse kandmise eest tasutava riigilõivu kulud tasub ostja.
6. Kinnistu võõrandamiseks vajalike notariaalsete toimingute tegemiseks on volitatud vallavanem.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

Müüja teised oksjonid