Teised kasutajad on vaadanud veel

Korteriomand Uus-Sadama tn 13-28, Tallinn (27,2 m2)

 • Eseme ID: 132498177
 • Jaga

Korteriomand Uus-Sadama tn 13-28, Tallinn (27,2 m2)

Eseme ID: 132498177 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 68 730.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: N 09.01.2020 13:58:55
Lõpuaeg: T 04.02.2020 21:18:22
Vaadatud: 4675
Viimati pakkus: anpu
Uus-Sadama tn 13-28, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
Riigi Kinnisvara AS
Reg. kood 10788733    Kasutaja alates 09.08.2010

RKAS 100%
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Uus-Sadama tn 13-28, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 1000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: RKAS — / 2 / Vaata müüja teisi esemeid

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745. 
-------------

Aadress: Harju maakond, Tallinna linn, Uus-Sadama tn 13-28 

Korteriomand: 3. korrusel asuv 1-toaline korter nr 28, üldpinnaga 27,2 m2 ja 

272/11275 suuruse mõttelise osaga kinnistust 

Registriosa nr: 3793701 

Katastriüksuse tunnus: 78401:114:1690 

Sihtotstarve: elamumaa 

Kinnistu pindala: 2 530 m2 

Asjaõiguslikud koormatised: puuduvad 

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad 

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (ehitisregistri kood 

101013871) suletud netopinnaga 1 218,9 m2. 

Märkused: Hoonele on 14.10.2009.a väljastatud energiatõhususarvu klass F. 

Korter vajab remonti. 2018.a paigaldatud uued keskkütteradiaatorid ja -torustik. Olemas korteriühistu KÜ Tallinn, Uus-Sadama 13 (registrikood 80067780). KÜ on võtnud laenu hoone remondiks, tähtaeg 30.08.2038.a. Laenujääk 16.12.2019 seisuga oli 198 068,18 €. Igakuine remondifondi ja laenumakse suurus korterile 28 on 1,27 €/m2 ehk 34,54 €. Ühistul on plaanis korrastada õueala, lammutada Reidi tee poolne kuur ja rajada selle asemele parkla. Täpne ajakava ja maksumus ei ole veel teada. 

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised: 

Tehnovõrgud Olemasolu Liitumine Märkus Elekter Jah Jah Elektrilevi OÜ Vesi Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu Kanalisatsioon Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu. Soe vesi 

elektriboileriga Küte Jah Jah Kaugküte, KÜ kaudu Gaas Jah Jah Tsentraalne, KÜ kaudu 

Teenuslepingud: Puuduvad 

Tarbimislepingud: Võrguleping nr 5856649573. Müüja lõpetab oma nimel oleva lepingu ja ostja sõlmib enda nimele uue võrgulepingu. 

Kinnistu Uus-Sadama 13, Tallinn suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 11.12.2020.a.): kinnistu asub elektripaigaldise kaitsevööndites, sideehitiste kaitsevööndites, surveseadmete kaitsevööndites, gaasipaigaldise kaitsevööndis, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis ja muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevööndis. 

-----------------------

Avaliku enampakkumise tingimused Kinnitatud juhatuse 20.12.2019 otsusega nr YLD-3/2019-1291 

 1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Uus-Sadama tn 13-28 asuva korteriomandi alghinnaga 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot. Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1. 
 2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele 

reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.02.2020. a kell 21:00. 

 1. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). 

Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot. 4. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot. 

 1. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale. 
 2. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel. 
 3. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse. 
 4. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies 

ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu. 

 1. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari deposiitarvele. Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile: 

a kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja b kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast. 

 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada. ------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta kinnistul ja korteriomandil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb korteriomandi seisuskorras „nagu on“ („as is“).

2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand, on 14.10.2009.a väljastatud energiatõhususarvu klass F.

5. Korteriomandi valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

7. Müüja lõpetab tema nimel sõlmitud tarbimislepingu hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul arvates valduse üleandmisest ostjale. 

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul, kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida. 

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel. 

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäe, e-post: mart.mae@rkas.ee, telefon: 606 3407, 513 3745. 

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud