Kummeli põik 2 kinnistu võõrandamine

1/1

Kummeli põik 2 kinnistu võõrandamine

Eseme ID: 210887675 Seisukord: kasutatud

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Oksjon on lõppenud

Antud müük lõppes ilma pakkumisteta. Kui soovid teada, kas antud ese on veel müüjal alles, jäta talle märguanne, et sooviksid eset osta kui see on veel alles. Saadame sulle e-maili, kui müüja peaks eseme uuesti müüki panema.

Lõpphind: 418 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: E 15.04.2024 12:00:00
Lõpuaeg: E 17.06.2024 12:00:00
Vaadatud: 2226
Viimati pakkus:
Kummeli põik 2, Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti
1
Müüja:
Saaremaa vald100%positiivset tagasisidet
4 tagasisidet    158 jälgijat
Saaremaa Vallavalitsus   Kasutaja alates 21.03.2019
Reg. kood 77000306
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Kummeli põik 2, Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 10000 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Saaremaa vald100%positiivset tagasisidet vaata kasutaja e-poodi
Raivo Kahm, tel +372 522 8547, e-post: [email protected]
Aadress: Saaremaa vald, Kudjape alevik, Kummeli põik 2
Pindala (ha): 9413 m²
Katastritunnus: 27003:001:0440
Registriosa number: 3163434
Sihtotsarve: elamumaa 70%, ärimaa 30%
Seisukorra/objekti kirjeldus: hetkel sisuliselt niidetav rohumaa, hoonestamata
Liitumised: puuduvad
Valmidus: lähipiirkonnas kommunikatsioonid ja liitumisvalmidus
Lisainfo/kitsendused: lennuvälja kaitsevöönd
  elektripaigaldiste kaitsevöönd
  Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on hinnatavale kinnistule kehtestatud järgmine ehitusõigus:
  Hoonete arv vaba
  - Lubatud korruste arv max 3, kõrgus maapinnast kuni 10 m. Äripinnad planeerida hoonete esimesele korrusele. Kolmanda korruse pindala ei tohi olla suurem kui ½ ehitisealusest pindalast.
  - Lubatud täisehitus 40%.
  - maakasutus 70% korterelamumaa ja 30% ärimaa
  kogu parkimine planeerida krundi põhjapoolsele küljele,
  Potentsiaalne maksimaalne ehitusõigus on ümardatult 9 400 m²
Alghind: alghind 418 000
Käsiraha: tagatisraha 10 000
Tasumise info: tagatisraha tasaarveldatakse enne müügihinna tasumist, tasumine enne notaritehingut
   
Kontaktisik: Raivo Kahm
Tutvumise info: Kokkuleppel, kinnistule vaba juurdepääs

Vallvara võõrandamine elektroonilisel enampakkumisel

Saaremaa vallale kuulub Kudjape alevikus asuv Kummeli põik 2 hoonestamata kinnistu (registriosa nr 3163434, katastritunnus 27003:001:0440, pindala 9413 m², elamumaa 70%, ärimaa 30%). Tegemist on praegu sisuliselt niidetava rohumaaga. Kummeli põik 2 kinnistul kehtib Kaarma Vallavolikogu 25. oktoobri 2006. a otsusega nr 149 kehtestatud Oolu maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu järgselt on Kummeli põik 2 kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks määratud 70% elamumaa (korterelamumaa) ja 30% ärimaa; hoonete arv on vaba, kuid täisehituse protsendiks on lubatud kuni 40%; hoonetele on lubatud maksimaalselt 3 korrust, kõrgusega maapinnast kuni 10 meetrit. Lisaks on seatud tingimus, et äripinnad tuleb planeerida hoonete esimesele korrusele ja kolmanda korruse pindala ei tohi olla suurem kui ½ ehitisealusest pindalast. Parkimine on ette nähtud kavandada krundi põhjapoolsele küljele. Tehnovõrkudega liitumised puuduvad. Kinnistu piirneb kolmest küljest tänavatega (lõunasuunal Kummeli tänavaga, läänesuunal Leesika tänavaga, idasuunal Kummeli põik tänavaga) ja ühest küljest kergliiklusteega ja sellega külgneva riigimaanteega. Tänavad on heas seisukorras mustkattega, munitsipaalomandis ja avaliku kasutusega. Potentsiaalne maksimaalne ehitusõigus on ümardatult 9 400 m² hinnatava kinnistu potentsiaalsete kortermajade suletud brutopindade summa arvestuses.

Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 29 punkti 2 kohaselt võib vallavara võõrandada nii tasu eest kui ka tasuta, kui vallavara ei ole valitsemise otstarbeks vajalik ning selle muul viisil kasutamine ja käsutamine ei ole otstarbekas. Vallavara valitsemise korra § 30 lõike 1 punkti 1 kohaselt otsustab vallavara võõrandamise volikogu oma otsusega, kui võõrandatava vara alghind on suurem kui 64 000 eurot.

Saaremaa Vallavalitsus ei kasuta Kummeli põik 2 kinnistut valitsemise ega ka muul avalikul otstarbel ning on seisukohal, et Kummeli põik 2 kinnistu võib enampakkumise korras võõrandada alghinnaga 418 000 eurot. Alghinna määramisel on kasutatud eksperthinnangut.

Saaremaa Vallavolikogu otsustas 28. märtsi 2024. a otsusega nr 1-3/22 Saaremaa vallale kuuluva Kudjape alevikus asuva Kummeli põik 2 hoonestamata kinnistu võõrandamise enampakkumise korras alghinnaga 418 000 eurot.

annab k o r r a l d u s e:

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ § 22, § 29 punkti 2, § 30 lõike 1 punkti 1 ning lõiked 2 ja 3, § 31 lõike 1 punkti 2, § 33 lõike 1 ning § 34 lõike 1 punktid 1 ja 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 28. märtsi 2024. a otsuse nr 1-3/22 „Vallavara võõrandamine“ punktid 1 ja 2, Saaremaa Vallavalitsus

1. Võõrandada elektroonilise enampakkumise korras üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel www.osta.ee (edaspidi Osta.ee) portaalis Saaremaa valla omandis olev, Saaremaa vallas Kudjape alevikus asuv Kummeli põik 2 hoonestamata kinnistu (registriosa nr 3163434, katastritunnus 27003:001:0440, pindala 9413 m², elamumaa 70%, ärimaa 30%). Tegemist on praegu sisuliselt niidetava rohumaaga. Kummeli põik 2 kinnistul kehtib Kaarma Vallavolikogu 25. oktoobri 2006. a otsusega nr 149 kehtestatud Oolu maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu järgselt on Kummeli põik 2 kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks määratud 70% elamumaa (korterelamumaa) ja 30% ärimaa; hoonete arv on vaba, kuid täisehituse protsendiks on lubatud kuni 40%; hoonetele on lubatud maksimaalselt 3 korrust, kõrgusega maapinnast kuni 10 meetrit. Lisaks on seatud tingimus, et äripinnad tuleb planeerida hoonete esimesele korrusele ja kolmanda korruse pindala ei tohi olla suurem kui ½ ehitisealusest pindalast. Parkimine on ette nähtud kavandada krundi põhjapoolsele küljele. Tehnovõrkudega liitumised puuduvad. Kinnistu piirneb kolmest küljest tänavatega (lõunasuunal Kummeli tänavaga, läänesuunal Leesika tänavaga, idasuunal Kummeli põik tänavaga) ja ühest küljest kergliiklusteega ja sellega külgneva riigimaanteega. Tänavad on heas seisukorras mustkattega, munitsipaalomandis ja avaliku kasutusega. Potentsiaalne maksimaalne ehitusõigus on ümardatult 9 400 m² hinnatava kinnistu potentsiaalsete kortermajade suletud brutopindade summa arvestuses.
2. Kinnitada enampakkumise tingimused:
2.1. enampakkumine toimub 15. aprilli 2024. a kella 12.00-st kuni 17. juuni 2024. a kella 12.00-ni;
2.2. enampakkumise alghind on 418 000 eurot;
2.3. tagatisraha on 10 000 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tagatisraha tasumata ei võimalda oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik pangalingi kaudu kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab summa tagasi oma pangakontole kanda;
2.4. enampakkumisest ei või osa võtta maksuvõlglased ja isikud, kellel on Saaremaa valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused;
2.5. pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas isikutunnistusega (ID-kaardiga) või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
2.6. Osta.ee portaalis kinnistu kohta pakkumist tehes kinnitab pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate enampakkumise tingimustega, on tutvunud kinnistu seisukorraga ning on teadlik kinnistu seisukorrast ja tal ei ole selles küsimuses Saaremaa Vallavalitsusele pretensioone. Kinnistuga tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Saaremaa Vallavalitsuse kinnisvarateenistuse juhataja (Raivo Kahm, tel +372 522 8547, e-post: [email protected]) poole;
2.7. juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumise tulemused kinnitatakse, kohustub ta maksma kinnistu eest tema pakutud hinna;
2.8. võimalik on teha kahte erinevat liiki pakkumist:
2.8.1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
2.8.2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad pakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
2.8.3. vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
2.9. pakkumise samm on 1000 (tuhat) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
2.10. kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Kinnistu hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
2.11. enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
2.12. enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Saaremaa Vallavalitsuse komisjon;
2.13. komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
2.14. kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
2.15. enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata 15 päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.
3. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
3.1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
3.2. selgub, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
3.3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktides sätestatud korda.
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral enampakkumise tingimuste või protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama enampakkumise võitjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata.
5. Enampakkumise võitjal on kohustus sõlmida kinnistu notariaalne müügileping 60 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 60 päeva jooksul ülalnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Ülalnimetatud tähtajaks notariaalse müügilepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja selle võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
6. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma kinnistu ostuhinna, millest on maha arvatud tema poolt tasutud enampakkumise tagatisraha 10 000 eurot, hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks kolmandaks päevaks ja kandma selle Saaremaa Vallavalitsuse pangaarvele EE851010602007390004 (SEB Pank) või notari deposiitkontole. Ülalnimetatud kohustuse täitmata jätmise korral kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimisele ja tagatisraha tagastamisele.
7. Kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingute sõlmimisega kaasnevad notaritasud ja riigilõivud tasub enampakkumise võitja.
8. Kinnitada elektroonilise enampakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kolmeliikmeline komisjon:
8.1. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna kinnisvarateenistuse juhataja Raivo Kahm, komisjoni esimees;
8.2. Saaremaa Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna vallavaraspetsialist Margo Sooäär, komisjoni liige;
8.3. Saaremaa Vallavalitsuse spetsialist Liana Kaasik, komisjoni liige.
9. Avaldada enampakkumise kuulutus Saaremaa vallalehes „Saaremaa Teataja“. Enampakkumise tingimuste terviktekst avaldada Saaremaa valla veebilehel.
10. Korraldus jõustub teatavakstegemisega.
Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamisest.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Ühtegi küsimust ei ole esitatud