Maaüksus aadressil Kiltsi tee 4c, Haapsalu. 1095 m2

  • Eseme ID: 121580994
  • Jaga

Maaüksus aadressil Kiltsi tee 4c, Haapsalu. 1095 m2

Eseme ID: 121580994 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 13 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 10.04.2019 12:00:00
Lõpuaeg: R 03.05.2019 12:00:00
Vaadatud: 2259
Viimati pakkus: MKG Invest
Kiltsi tee 4c, Haapsalu, Läänemaa, Eesti
1
Haapsalu Linnavalitsus
Reg. kood 75012802    Kasutaja alates 22.06.2006

Haapsalulv 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Kiltsi tee 4c, Haapsalu, Läänemaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha: 900 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Haapsalulv100% / 2 / vaata kasutaja e-poodi

Maaüksus aadressil Kiltsi tee 4c, Haapsalu. Kinnistu registriosa nr on 5028650, pindala 1095 m2, katastritunnus 18301:001:0151, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 13 000 (kolmteist tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 10.04.2019 kuni 03.05.2019 kell 12.00;

Kinnistuga tutvumiseks palun ühendust võtta: Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee

NB! Projekteerimistingimused on välja toodud müügikirjelduse lõpus, pärast enampakkumise protseduurireegleid.
**********************************

PROTSEDUURIREEGLID

k o r r a l d a b :

1. Kinnitada Haapsalu linnale kuuluva maaüksuse Kiltsi tee 4c, Haapsalu enampakkumise korras võõrandamise tingimused järgmiselt:
1.1 Aadress: Kiltsi tee 4c, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond. Kinnistu registriosa nr on 5028650, pindala 1095 m2, katastritunnus 18301:001:0151, katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa 100%. Alghind 13 000 (kolmteist tuhat) eurot. Enampakkumise tähtaeg on 10.04.2019 kuni 03.05.2019 kell 12.00;
1.2 elamukrundi elektroonilise enampakkumise korraldaja on Haapsalu Linnavalitsus;
1.3 Maaüksusele kehtivad projekteerimistingimused (lisatud);
1.4 enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee portaalis (www.osta.ee);
1.5 elektroonilisest enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti;
1.6 tagatisraha on 900 (üheksasada) eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;
1.7 pakkuja peab olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis;
1.8 Osta.ee portaalis maaüksuse kohta pakkumist tehes kinnitab Pakkuja, et on tutvunud ja nõustub käesolevate protseduurireeglitega ning on tutvunud maaüksusega ning on teadlik maaüksuse seisukorrast ja ei oma selles osas Haapsalu Linnavalitsusele pretensioone. Maaüksusega tutvumiseks ja täiendava informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda tööpäevadel Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialisti poole (Madis Raudsepp, tel 472 5311, mobiil 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee);
1.9 juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma maaüksuse eest tema pakutud hinna;
1.10 võimalik on teha kaht erinevat liiki pakkumist:
1.10.1 tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;
1.10.2 automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;
1.11 Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;
1.12 Pakkumise samm on 200 (kakssada) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks hinda tõsta;
1.13 Kogu enampakkumise kestvuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Maaüksuse hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;
1.14 Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;
1.15 Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab Haapsalu Linnavalitsuse komisjon;
1.16 Komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses ning enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;
1.17 Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist
Osta.ee portaali vahendusel on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;
1.18 Enampakkumise tulemused kinnitatakse või jäetakse kinnitamata kümne päeva jooksul peale enampakkumise toimumist.
Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:
1.18.1 enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;
1.18.2 selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;
1.18.3 enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;
1.19 Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;
1.20 maaüksuse elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda maaüksuse ostuhind hiljemalt maaüksuse notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Haapsalu Linnavalitsuse pangaarvele nr EE241010602002431007 SEB Pangas või esitada tagasivõtmatu panga garantiikiri ostuhinna tasumise kohta 3 pangapäeva jooksul peale ostu-müügilepingu sõlmimist käesolevas punktis nimetatud pangaarvele. Panga garantiikirja originaal esitada kirjalikus vormis hiljemalt maaüksuse notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks;
1.21 notaritasu tasuda täies ulatuses Ostjal;
1.22 maaüksuse Ostjal sõlmida eelnimetatud maaüksuse notariaalne ostu-müügileping 30 päeva jooksul kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamise otsuse teatavakstegemisest, s.o. 30 päeva jooksul eelnimetatud otsuse koopia kättesaamise päevale järgnevast päevast arvates. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

------------

Kinnistu Kiltsi tee 4c, Haapsalu projekteerimistigimused elamu püstitamiseks.

Haapsalu Linnavalitsus
K O R R A L D U S
31.oktoober 2018 nr 992

Projekteerimistingimuste andmine elamu püstitamiseks

(Kiltsi tee 4c, Haapsalu linn)

Projekteerimistingimuste nr 1811002/11042-2 alusel on koostatud projekteerimistingimused elamu ja abihoone püstitamiseks munitsipaalomandis olevale elamumaa kinnistule (katastritunnus 18301:001:0151) Kiltsi tee 14c, Haapsalu linn. Kinnistul puudub kehtiv detailplaneering. Kinnistul asuvad amortiseerunud ja ehitisregistris mitte registreeritud abihooned kuuluvad lammutamisele. Kinnistu ehitusõigus ja hoonestustingimused on määratud arvestades külgnevate kinnistute ehitusõigusega, s.h hoonete arvuga (2 tk), korruselisusega (elamul kuni 2, abihoone 1), suurima lubatud kõrgusega (9 m), ehitisealuse pinnaga (260 m2). Hoonete arhitektuursed tingimuste koostamisel on arvestatud piirkonna üldise hoonestuslaadiga ja lähinaabruses kehtiva Ungru tee elamupiirkonna detailplaneeringuga.

Projekteerimistingimuste eelnõud on tutvustatud naaberkinnistute omanikele, kelle esitatud küsimustele on vastatud. Muudatusettepanekuid projekteerimistingimuste kohta ei esitatud. Projekteerimistingimuste koostamisel on lähtutud planeerimisseaduse § 125 lg 5 p 1, ehitusseadustiku § 26 ja 28. Juhindudes ehitusseadustiku § 26 lg 2 p 1 ja § 28, Haapsalu Linnavalitsus 

k o r r a l d a b :

Ehitus- ja linnakeskkonnaosakonnal anda projekteerimistingimused elamu ja abihoone püstitamiseks Kiltsi tee 4c kinnistule (katastritunnused 18301:001:0151) Haapsalu linnas.

Projekteerimistingimused vormistatakse ja allkirjastatakse digitaalselt ehitisregistris ning väljastatakse elektroonselt e-posti aadressile.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Haapsalu Linnavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

  • Numbriline ja sõnaline alghind ei lange eseme info kirjelduses kokku.

    Tänan, parandame ära. Õige hind on 13 000 €. Madis Raudsepp

  • 5 1