Paljassaare sadama kaid nr 35, 36, 37, 38, 39, 40

 • Eseme ID: 130406139
 • Jaga

Paljassaare sadama kaid nr 35, 36, 37, 38, 39, 40

Eseme ID: 130406139 Seisukord: kasutatud
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 750 000.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: K 20.11.2019 10:00:00
Lõpuaeg: K 18.12.2019 10:00:00
Vaadatud: 3054
Viimati pakkus: Hundipea
Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
1
AS Tallinna Sadam
Reg. kood 10137319    Kasutaja alates 05.05.2017

AS Tallinna Sadam 100% e-pood
Seisukord: kasutatud
Asukoht: Tallinn, Harjumaa, Harjumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 187500 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: AS Tallinna Sadam100% / 6 / vaata kasutaja e-poodi

AVALIKU ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED 

 1. AS Tallinna Sadam (edaspidi ka Müüja) müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee (edaspidi Osta.ee) Harju maakonnas Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas Paljassaare tee 26b (Paljassaare sadama põhjakalda kaid nr 35, 36, 37, 38, 39 ja 40) asuva maaüksuse kinnistamisel tekkiva iseseisva kinnistu või nimetatud kinnistule ASi Tallinna Sadam kasuks seatava hoonestusõiguse (edaspidi ka Müügiobjekt) alghinnaga 750 000 (seitsesada viiskümmend tuhat) eurot, millele lisanduvad maa erastamise kulud (s.h maa erastamise eest tasutud müügihind) või kinnistule hoonestusõiguse seadmise kulud ja käibemaks vastavuses kehtivate õigusaktidega. Müügiobjekti täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1. Müügiobjekti paiknemine on näidatud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisaks 2 oleval joonisel (Müügiobjekt roosa viirutusega).
 2. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2019. a kell 10:00.
 3. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon), mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 6000 eurot. Vastavalt Osta.ee tüüptingimustele arvutatakse edasine samm hetkehinna põhjal (täpsem info https://www.osta.ee/).
 4. Enampakkumise tagatisraha (Osta.ee keskkonnas nimetatud kui käsiraha) suurus on 187 500 (ükssada kaheksakümmend seitse tuhat viissada) eurot.
 5. Pakkumuse tagatisraha (käsiraha) tuleb tasuda Osta.ee-s vastavalt Osta.ee-s toodud juhistele ja korrale enne pakkumuse esitamist.
 6. Tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam, kui enampakkumise võitja (edaspidi ka Ostja) ei sõlmi Müügiobjekti võlaõiguslikku müügilepingut enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest. Võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisel loetakse enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisrahale vastavas osas Müügiobjekti ostuhind tasutuks. Enampakkumise võitja ei saa Müügiobjekti ostuhinda tasaarvestada oma mistahes nõudega ASi Tallinna Sadam vastu.
 7. AS Tallinna Sadam kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata (lükkab kõik pakkumused tagasi) 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.
 8. Pakkuja e-kontolt broneeritud käsiraha summa tagastatakse pakkuja e-kontole, kui pakkuja ei teinud oksjonil kõrgeimat pakkumist.
 9. Notariaalne Müügiobjekti võlaõiguslik müügileping ning isiklike kasutusõiguste ja hüpoteegi (vt Lisa 1 Võlaõiguslikud koormatised) seadmise võlaõiguslikud lepingud sõlmitakse enampakkumise võitjaga (seejuures enampakkumise võitja isiku vahetamine ei ole võimalik, st et kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud juriidilisele isikule ja juriidiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud juriidilise isikuga ja kui Osta.ee kasutajakonto on vormistatud füüsilisele isikule ja füüsiline isik on teinud kõrgeima pakkumuse, siis sõlmitakse müügileping nimetatud füüsilise isikuga) ASi Tallinna Sadam poolt valitud notari juures ASi Tallinna Sadam poolt teatataval ajal ja kohas 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalsete võlaõiguslike ja nende alusel sõlmitavate asjaõiguslike lepingute sõlmimisega seotud kulud, sh isiklike kasutusõiguste ja hüpoteegi seadmise kulud, tasub Ostja. Ostuhinnast 25% tuleb tasuda notariaalse võlaõigusliku müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinnast 25% laekumine on toimunud enne võlaõigusliku müügilepingu sõlmimist) kas ASi Tallinna Sadam arveldusarvele või notari deposiitarvele. Ülejäänud osa ostuhinnast tuleb tasuda notariaalse omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne asjaõiguslepingu sõlmimist) kas ASi Tallinna Sadam arveldusarvele või notari deposiitarvele.

Juhul, kui Ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab Ostja hiljemalt notariaalse võlaõigusliku müügilepingu sõlmimise ajaks esitama ASile Tallinna Sadam:

- kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimise kohta Ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel AS Tallinna Sadam võib kindel olla, et Ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses; ja

- kinnituse, et Ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud Ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande ASile Tallinna Sadam 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse võlaõigusliku müügilepingu (25% ostuhinnast, millest on maha arvestatud tagatisraha summa) ja/või asjaõiguslepingu (75% ostuhinnast) sõlmimise päevast.

Maa ostueesõigusega erastamise kulud, s.h maa erastamise eest tasutud müügihind, või hoonestusõiguse seadmise kulud tuleb hüvitada Müüjale pärast nende kandmist Müüja poolt Müüja poolt esitatud arvete alusel 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul arve esitamisest, kuid mitte hiljem kui Müügiobjekti omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimise hetkeks.

 1. Notariaalne asjaõigusleping Müügiobjekti omandiõiguse üleandmiseks Müüjalt Ostjale ning piiratud asjaõiguste (isiklike kasutusõiguste ja hüpoteegi) seadmiseks sõlmitakse Müüja poolt valitud notari juures Müüja poolt teatataval ajal ja kohas hiljemalt 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates päevast, kui Müügiobjekt on Müüja omandina kantud kinnistusraamatusse, eeldusel et Ostja on nõuetekohaselt tasunud Müüjale Müügiobjekti maa erastamise kulud, s.h maa erastamise eest tasutud müügihinna, või hoonestusõiguse seadmise kulud ning täitnud enampakkumise tingimuste punktis 9 sätestatud ostuhinna tasumise ja/või tasumise tagamise kohustused.
 2. Juhul, kui Müüjale mistahes põhjustel ei erastata Müügiobjektiks olevat kinnistut ning Müüja kasuks seatakse Müügiobjektiks olevale kinnistule hoonestusõigus, on Müügiobjektiks nimetatud hoonestusõigus. Hoonestusõiguse müük toimub enampakkumise võitja poolt tehtud pakkumuse hinnaga ja muude käesoleva enampakkumise tingimuste kohaselt, olenemata sellest, millise tähtajaga, aastatasuga ja muu sisuga hoonestusõigus kinnistusraamatusse on kantud.
 3. Maa erastamise või hoonestusõiguse seadmise toimingute (ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise toimingute) käigus võib Müügiobjektiks oleva kinnistu või Müügiobjektiks oleva hoonestusõigusega koormatava kinnistu pindala suureneda või väheneda kuni 20% võrreldes enampakkumise tingimustes sätestatud pindalaga ilma, et muutuks Müügiobjekti ostuhind või muud müügitingimused ning Müügiobjektiks on nimetatud muutunud pindalaga kinnistu või hoonestusõigus. Juhul kui Müügiobjektiks oleva kinnistu või Müügiobjektiks oleva hoonestusõigusega koormatava kinnistu pindala suureneb või väheneb rohkem kui 20%, suureneb või väheneb vastavalt proportsionaalselt ka Müügiobjekti ostuhind ning Müügiobjektiks on nimetatud muutunud pindalaga kinnistu või hoonestusõigus.
 4. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus võlaõigusliku müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud Müügiobjekti võlaõiguslikku müügilepingut ning isiklike kasutusõiguste ja hüpoteegi seadmise võlaõiguslikke lepinguid, välja arvatud juhul, kui Müüja hoidub kõrvale müügilepingu sõlmimisest, 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi või ei ole õigeaegselt Müügiobjekti ostuhinda tasunud (vastavalt enampakkumise tingimuste punktile 9), on ASil Tallinna Sadam õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada. Sellisel juhul pakkumise võitjale tagatisraha ei tagastata ning see jääb ASile Tallinna Sadam.
 5. Juhul, kui Müüjale mistahes põhjusel ei erastata Müügiobjekti koosseisu kuuluvat maad ega ka seata Müüja kasuks Müügiobjektiks olevat hoonestusõigust või ei anta Müüjale hoonestusõigusega koormatud kinnistu omaniku poolt nõusolekut Müügiobjektiks oleva hoonestusõiguse koormamiseks esimesel järjekohal isikliku kasutusõiguse (hoidumisservituudi) ja hüpoteegiga (vt Võlaõiguslikud koormatised) ja võõrandamiseks, on Müüjal õigus võlaõiguslikust müügilepingust taganeda ning sellisel juhul tagastab Müüja Ostjale kõik Ostja poolt müügilepingu kohaselt Müüjale tasutud summad ning mingeid leppetrahve ega hüvitisi teineteisele ei maksta, samuti ei maksta tagastamisele kuuluvatelt summadelt intresse.
 6. ASil Tallinna Sadam on õigus tagasi lükata kõik pakkumised vastavalt ülaltoodud punktile 7. Sellisel juhul kuulub tagatisraha pakkujale tagastamisele, kuid muud pakkuja poolt kantud kulud ei kuulu ASi Tallinna Sadam poolt hüvitamisele.
 7. Enampakkumisel osalemisega kinnitab pakkuja, et ta nõustub enampakkumise tingimustega.

 

 

LISA 1


Aadress: Eeldatav aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Paljassaare tee 26b (võib maa erastamise või hoonestusõiguse seadmise toimingute käigus muutuda)

Registriosa nr: hetkel puudub

Katastriüksuse tunnus: hetkel puudub

Sihtotstarve: hetkel määramata

Kinnistu pindala: ligikaudne eeldatav pindala 25 862 m2

Asjaõiguslikud koormatised: hetkel puuduvad, kuid samaaegselt võlaõigusliku müügilepingu sõlmimisega sõlmitakse võlaõiguslikud kokkulepped piiratud asjaõiguste seadmiseks (vt Võlaõiguslikud koormatised). Asjaõiguslepingud eelnimetatud piiratud asjaõiguste seadmiseks sõlmitakse samaaegselt Müügiobjekti omandiõiguse üleandmisega.

Võlaõiguslikud koormatised:

 • Müügiobjekti suhtes kehtib tähtajatu üürileping, mille alusel on üürnikul õigus kasutada Müügiobjektil paiknevaid raudteid;
 • Müügiobjekti suhtes kehtib koostööleping tähtajaga kuni 31.12.2020. a, mille alusel on koostöölepingu teisel poolel õigus kasutada Müügiobjekti oluliseks osaks olevaid kaisid, kraanateid, raudteid ja muud Müügiobjektil paiknevat infrastruktuuri;
 • Müügiobjekti suhtes kehtib leping tähtajaga kuni AS-i Tallinna Sadam poolt Paljassaare sadamas sadamateenuste osutamisega lõpetamiseni, kuid mitte kauem kui kuni 31.12.2025, mille alusel on lepingu teisel poolel õigus paigutada Paljassaare sadama vabade kaide äärde tema juurde remonti saabuvaid ja remondist lahkuvaid laevu ning paigutada oma ujuvdokki kaide nr 38 ja 39 äärde;
 • Müügiobjekti suhtes kehtib Politsei- ja Piirivalveametiga sõlmitud kaikohtade kasutusleping tähtajaga kuni 21.04.2022. a, mille alusel on Politsei- ja Piirivalveametil õigus kasutada vabu kaikohti tulenevalt riigipiiri seaduse § 10 lg 3;
 • Müügiobjekti suhtes kehtivad erinevate isikutega sõlmitud tähtajatud vabade kaikohtade kasutamise võimaldamise lepingud, mille alusel on nimetatud isikutel õigus kasutada vabu kaikohti;
 • võlaõigusliku müügilepinguga samaaegselt sõlmitakse järgmise tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslik leping: esimesele järjekohale seatav isiklik kasutusõigus (hoidumisservituut) rahvusvahelisi reise tegevate reisilaevade (sh kruiisilaevade) teenindamisest hoidumiseks kaidel nr 35, 36, 37, 38, 39 ja 40 ASi Tallinna Sadam kasuks. Isikliku kasutusõiguse sisuks oleva kohustuse igakordse rikkumise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi summas, millele vastab kogu rikkumise perioodil sarnase tegevuse eest Müüja poolt Müüjale kuuluvas Vanasadamas saadava tulu (vastavalt Müüja sadamatasudele) kahekordne summa. Eeltoodud leppetrahvi tasumise kohustuse tagamiseks seatakse Müügiobjektile Müüja kasuks ühele ja samale esimesele järjekohale hoidumisservituudiga hüpoteek summas 5 000 000 (viis miljonit) eurot igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks;
 • võlaõigusliku müügilepinguga samaaegselt sõlmitakse järgmiste tasuta (või kui Müüja nii otsustab, siis õigusaktides sätestatud talumistasuga) ja tähtajatute isiklike kasutusõiguste seadmise võlaõiguslikud lepingud: isiklikud kasutusõigused veetorustiku osade, sademevee kanalisatsioonitorustiku osade ja madalpinge elektrimaakaabelliinide koos jaotusseadmetega (kaitsevööndite ulatused vastavalt õigusaktidele) omamiseks, valdamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks, hooldamiseks, remontimiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks ASi Tallinna Sadam kasuks. Nimetatud isiklike kasutusõiguste objektiks olevate tehnovõrkude ja -rajatiste joonistega on võimalik tutvuda Müüja juures eelregistreerimisel.

Hooned: puuduvad.

ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised:

 • sadamakaid nr 35-40 (ehitisregistrikoodid 220867595, 220867598, 220868186, 220868194, 220868204, 220868206) (sadamakaidel asuvad Müüjale kuuluvad reostustõrjevahendid (õlitõkke seinpoomid) ning abistava iseloomuga navigatsioonimärk (kai nr 40 lõppu näitav valgustatud oranži värvi püramiidi kujuline tähis), mis ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • rööbastee nr 6 Paljassaare põhja (raudteeliiklusregistri kood 20-00245, raudtee reg. tunnistus nr 004-14 14.08.2014)
 • rööbastee nr 7 Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00232, raudtee reg. tunnistus nr 004-14 14.08.2014)
 • rööbastee nr 14 Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00246, raudtee reg. tunnistus nr 004-14 14.08.2014)
 • rööbastee nr 11 Paljassaare jaam (raudteeliiklusregistri kood 20-00247, raudtee reg. tunnistus nr 004-14 14.08.2014)
 • kraanateed (kraanateedel paiknevad kolmandale isikule kuuluvad kraanad, millised ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • Paljassaare sadama põhjakalda tehniline veetorustik pumplaga nr 10 (ehitisregistri kood 220259544) (pumplas paiknevad Müüjale kuuluvad valveseadmed, mis ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • kanalisatsiooni kessoon-pumpla nr 8 koos kanalisatsioonitorudega
 • sademevee kanalisatsioon koos väljalaskudega kaidel nr 35, 36 ja 38 (osaliselt koos väljalaskudega kaidel nr 35, 36 ja 38 ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • kolmandale isikule kuuluv sademevee kanalisatsioon koos väljalasuga kail nr 39
 • veetorustik (osaliselt ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • madalpinge elektrimaakaabelliinid koos jaotusseadmetega (osaliselt ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • valgustusmast nr 38 (valgustusmastil paiknevad Müüjale kuuluvad valveseadmed, mis ei kuulu võõrandatava vara hulka)
 • sadamakaidel paiknevad maa-alused kasutusest välja langenud betoonist tehnovõrkude kanalid
 • kolmandale isikule kuuluv õlitoru ja seda teenindav elektrikaabel
 • sidekaabel

Lisaks ülaltoodutele võib Müügiobjektil paikneda veel rajatisi.

Märkused:

 • Müügiobjekti suhtes kehtib Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering;
 • Müügiobjekti suhtes on menetluses „Paljassaare tee 18, 20, 24, 24a, 26a, 28, 28c, 28e, 30, 30a, 30b, 30c, 32, 32b, 32c, 32d kinnistute ja lähiala detailplaneering“. Detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 15.04.2009 korraldusega nr 597-k. Tallinna planeeringute registris (tpr.tallinn.ee) detailplaneering nr DP029910. Müüja on detailplaneeringule esitanud omapoolse arvamuse19.07.2011.a ning kõik sellest arvamusest tulenevad Müügiobjektiga seotud õigused ja kohustused (kaasa arvatud tulevikus kolmandate isikute poolt tekkida võivad nõuded) antakse üle Ostjale. Tekkivale kinnistule on planeeritud algatatud detailplaneeringu kohaselt rajada avalikult kasutatav rannapromenaad;
 • Müügiobjektil võib esineda reostust;
 • Müügiobjekti koosseisu kuuluvate sadamakaide tehniline seisukord on remonti vajav, sh kai nr 35 seisukord on avariiline (osades kai tugivaiades on praod ja nende kandevõime ei vasta projekteeritule ning seoses sellega on kaile märgitud avariitsoon (piiratud aiaga), kus ei tohi sõita kraanaga, laadimistehnikaga ega ühegi muu sõiduvahendiga). 2018. a. augustis on OÜ EstKONSULT teostanud nimetatud sadamakaide ehitustehnilise seisukorra uuringud (uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Müüja juures eelregistreerimisel ja konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamisel);
 • Müügiobjektil paiknevad raudtee haruteed on tupikteed ning neile pääseb vaid läbi kolmandatele isikutele kuuluvate raudteede;
 • Müügiobjekti koosseisu kuuluvate tehnovõrkude ja -rajatiste ehituslik seisukord on teadmata.

ASile Tallinna Sadam teadaolevad piirangud/kitsendused (enampakkumise väljakuulutamise seisuga):

 • Müügiobjekt jääb Läänemere ranna veekaitsevööndisse, piiranguvööndisse ja ehituskeeluvööndisse (ulatus vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjektil paikneb raudtee kaitsevöönd (ulatus vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjektil paiknevad ülalnimetatud (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised) tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndid (ulatused vastavalt õigusaktidele);
 • Müügiobjekti koormavad osaliselt ülalnimetatud (vt Võlaõiguslikud koormatised) kasutuslepingud;
 • Müügiobjekt paikneb Müügiobjekti naabruses tegutsevate ohtlike ettevõtete ohualas vastavalt Maa-ameti ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete kaardirakendusele;
 • Müügiobjekt asub Paljassaare sadama alal, mille kasutusnõuded tulenevad sadama eeskirjast ning sadamasse sisspääsu korrast. Paljassaare sadama pidaja on AS Tallinna Sadam.

Juurdepääs: Müügiobjektile puudub otsejuurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või tänavalt. Pöörates avalikult kasutatavalt Paljassaare teelt Müügiobjekti suunas, tuleb läbida kinnistu aadressiga Paljassaare tee 20a, mille omanik on AS Tallinna Sadam ning kinnistud, mille omanik on OÜ BOLTON REALESTATE (registrikood 11052218). Müügiobjekti kasuks ei ole seatud kinnistutele juurdepääsu- ega teeservituute. Kinnistute vahele jääb jätkuvalt riigi omandis oleval maal asuv AS-ile Tallinna Sadam kuuluv juurdepääsutee. Müügiobjektile juurdepääsule kehtivad ASi Tallinna Sadam „Sadama eeskirjast“ ja „Sadamaaladele sissepääsu korrast“ tulenevad kitsendused.

Tehnovõrgud ja -rajatised:

 • ASi Tallinna Sadam kasuks seatavate isiklike kasutusõiguste (vt Võlaõiguslikud koormatised) objektideks olevad tehnovõrgud ja -rajatised, mis ei kuulu võõrandatava vara hulka. Samuti ei kuulu võõrandatava vara hulka sadamakaidel asuvad ASile Tallinna Sadam kuuluvad reostustõrjevahendid ja abistava iseloomuga navigatsioonimärk ning valgustusmastil nr 38 ja pumplas nr 10 paiknevad ASile Tallinna Sadam kuuluvad valveseadmed (vt ASile Tallinna Sadam teadaolevad rajatised), milliseid Ostja ei või mingil moel kahjustada ega eemaldada ning Ostja kohustub tagama ASile Tallinna Sadam igakordse tasuta juurdepääsu eelnimetatud objektidele kuni nimetatud objektide eemaldamiseni ASi Tallinna Sadam poolt. Nimetatud objektid on vajalikud ASi Tallinna Sadam poolt Paljassaare sadama pidaja kohustuste täitmiseks.
 • Kolmandatele isikutele kuuluvad õlitoru koos seda teenindava elektrikaabliga ja sademevee kanalisatsioon koos väljalasuga kail nr 39.
 • Ülejäänud tekkival kinnistul asuvad tehnovõrgud ja -rajatised on Müügiobjekti olulised osad ja müüakse koos Müügiobjektiga ning Ostjale lähevad Müügiobjekti valduse üleandmisega üle kõik nendega seotud õigused ja kohustused.
 • Müügiobjekti oluliseks osaks oleva tehnilise veetorustiku (tuletõrjeveetorustiku) osa asub ka kolmandate isikute kinnistutel ja teenindab ka neid ning Ostja peab lubama kasutada nimetatud Müügiobjekti oluliseks osaks olevat tuletõrjevee veetorustikku ja selle toimimiseks vajalikke seadmeid ja rajatisi, sh tuletõrjeveepumplaid, ka isikutel, kelle kinnistuid samuti antud tuletõrjevee veetorustik teenindab, tagamaks piirkonna nõuetekohane tuletõrjeveega varustamine. Tuletõrjevee veetorustiku talumiseks ja kasutamiseks ei ole seatud Müügiobjekti omaniku kasuks ülejäänud kinnistutele, kus nimetatud veetorustik paikneb, ega vastupidi servituute. Kõik nimetatud tuletõrjevee veetorustikuga seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh sadama-ala nõuetekohase tuletõrjeveega varustamise ning hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad Müügiobjekti valduse üleandmisega üle Ostjale.

Teenuslepingud/tarbimislepingud: elektriteenuseid pakub antud piirkonnas AS Tallinna Sadam. Piirkonna määratud vee-ettevõtja on AS Tallinna Vesi, kes pakub piirkonnas  vee- ja kanalisatsiooniteenust, kuid nimetatud teenuseid vahendab ka AS Tallinna Sadam. Müügiobjekti elektrivarustuseks on olemas elektriülekandeliin, mille kaudu oleks võimalik tagada elektrivarustus, kuid selle realiseerimiseks tuleks Ostja kulul välja ehitada mõõtepunktid alajaamades, mis ei asu Müügiobjektil. Müügiobjekti veevarustuseks (laevade veega varustamiseks) on olemas veetorustik, mille kaudu oleks võimalik tagada veevarustus, kuid sellega liitumiseks tuleks Ostja kulul välja ehitada liitumispunkt(id) koos mõõdusõlme(de)ga.

 

MUU INFO MÜÜGIOBJEKTI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 1. Müüja ei vastuta Müügiobjektil (sh selle olulistel osadel) esinevate võimalike puuduste, s.h varjatud puuduste, eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara selliste puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb Müügiobjekti seisuskorras „nagu on“ („as is“).
 2. Ostja on kohustatud Müügiobjekti ja selle koosseisu kuuluvad ehitised üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik Müügiobjekti ja selle koosseisu kuuluvate ehitiste seisukorrast, on teadlik asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis ja raudteeliiklusregistris avaldatud Müügiobjektiga seotud andmete õigsuse ega tegelikkusele vastavuse eest ega ehitisregistris ja raudteeliiklusregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda Ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega. Ostja on kohustatud pärast Ostja Müügiobjekti omanikuna kinnistusraamatusse kandmist esitama Müügiobjekti võlaõigusliku müügilepingu koos omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepinguga raudteeliiklusregistrit pidavale asutusele ning taotlema enda registreerimist Müügiobjekti oluliseks osaks olevate raudteede omanikuna raudteeliiklusregistris, tasuma vastavad riigilõivud ja kandma muud sellega kaasnevad võimalikud kulud.
 4. Ostja kohustub Müügiobjekti valdamisel ja kasutamisel järgima ning tagama, et ka Ostja poolt lubatud ja teadmisel Müügiobjektil tegutsevad kolmandad isikud järgiksid Paljassaare sadama alal kehtivaid sadama ala kasutus- ja juurdepääsunõudeid.
 5. Müügiobjekti selle suhtes kehtivate kasutuslepingutega (vt Võlaõiguslikud koormatised) katmata osa otsene valdus ja kasutuslepingutega kaetud osa kaudne valdus antakse Ostjale üle hiljemalt omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimisel, kui müügilepingus ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik Müügiobjektiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates valduse üleandmisest. Alates Müügiobjekti valduse üleminekust Ostjale kuni Müügiobjekti Ostja nimele kinnistamise aasta 31. detsembrini (kaasa arvatud) hüvitab Ostja Müüjale Müüja poolt Müügiobjekti eest tasutud maamaksu maksuteatise ja Müüja poolt esitatud arve alusel.
 6. Kui müügilepingus lepitakse kokku, et Müügiobjekti valdus antakse Ostjale üle enne omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimist, siis kuni asjaõiguslepingu sõlmimiseni on Ostjal õigus Müügiobjekti parendada Müüja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Juhul, kui asjaõigusleping jääb sõlmimata põhjustel, et Müüjale ei erastata Müügiobjekti koosseisu kuuluvat maad või Müüja hoidub asjaõiguslepingu sõlmimisest, kuuluvad Ostja poolt Müüjaga eelnevalt nõuetekohaselt kooskõlastatud parendused Ostjale hüvitamisele. Juhul, kui asjaõigusleping jääb sõlmimata Ostjast tuleneval põhjusel või kui Ostja on teinud parendusi Müüja eelneva nõusolekuta, siis parendusi Ostjale ei hüvitata.
 7. Kui müügilepingus lepitakse kokku, et Müügiobjekti valdus antakse Ostjale üle enne omandiõiguse üleandmise asjaõiguslepingu sõlmimist, siis kuni asjaõiguslepingu sõlmimiseni on Ostjal õigus anda Müügiobjekti kolmandate isikute kasutusse ainult Müüja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
 8. Müüja lõpetab Müügiobjekti suhtes kehtiva kindlustuslepingu Müügiobjekti valduse Ostjale üleandmise päeva seisuga.
 9. Müügiobjektile seatakse asjaõiguslepingu sõlmimisel (samas dokumendis) enampakkumise tingimustes (vt Võlaõiguslikud koormatised) nimetatud isiklikud kasutusõigused ja hüpoteek Müüja kasuks, mis jäävad kehtima ka pärast asjaõiguslepingu sõlmimist ja Ostja kandmist kinnistusraamatusse Müügiobjekti omanikuna.
 10. Müüja ei vastuta Müügiobjektil esineda võiva reostuse eest.
 11. Müüja müüb Müügiobjekti koos seda koormavate müügilepingu sõlmimise hetkel kehtivate kasutuslepingutega (täpsem info lepingute kohta vt Võlaõiguslikud koormatised) ning Ostjale lähevad samaaegselt Müügiobjekti valduse üleandmisega üle nimetatud lepingutest Müüjale tulenevad õigused ja kohustused, kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Müüja ja Ostja välistavad võlaõigusseaduse § 291 lg 4 ja 323 lg 2 kohaldumise nimetatud lepingute üleminekul Ostjale ning Müüja ei vastuta pärast lepingute Ostjale üleminekut nimetatud lepingutest tulenevate kohustuste täitmise ega nõuete eest.
 12. Ostja ei või mingil moel kahjustada Müügiobjektil Müüjale ja kolmandatele isikutele kuuluvaid tehnovõrke ja -rajatisi ning kohustub tagama nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikele või nende poolt näidatud isikutele vajadusel vaba ööpäevase tasuta juurdepääsu nimetatud tehnovõrkudele ja -rajatistele ning õiguse neid sihipäraselt kasutada. Juhul kui Ostjal osutub vajalikuks nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste ümbertõstmine, siis teeb seda Ostja oma kulul kooskõlastatult nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikega. Juhul kui nimetatud tehnovõrkude ja -rajatiste omanikud soovivad Müügiobjektile seada tehnovõrkude ja -rajatiste omamist ja kasutamist võimaldavad servituudid, siis kohustub Ostja sellega nõustuma ja sõlmima vajalikud lepingud.
 13. Kuni Müügiobjektil jätkub sadamateenuste osutamine ASi Tallinna Sadama poolt, kohustub Ostja oma kulul täitma Paljassaare sadama turvalisuse ja teisi nõudeid, mis tulenevad õigusaktidest, sealhulgas iseäranis kõiki sadamarajatise valdaja kohustusi, mis tulenevad sadamaseaduse 3., 4. ja 5. peatükist, s.h kandma vastavaid kulusid, alates Müügiobjekti valduse Ostjale üleandmisest, kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti.
 14. Müügiobjektiga koos võõrandatakse Ostjale ka Müügiobjekti teenindavad väljaspool Müügiobjekti piire asuvad asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 lõikes 1 sätestatule vastavad Müüjale kuuluvad tehnovõrgud ja -rajatised vallasasjadena, kui seda võimaldab kehtiv seadusandlus ja kui müügilepingus ei lepita kokku teisiti. Juhul, kui eelnimetatud Müügiobjekti piiridest väljaspool asuvaid tehnovõrke ja -rajatisi koos Müügiobjektiga ei võõrandata, siis Müügiobjekti ostuhind ega muud müügitingimused sellest ei muutu. Kõik eelnimetatud Müügiobjekti piiridest väljaspool asuvate tehnovõrkude ja -rajatistega seotud võimalikud õigused ja kohustused, sh hooldus-, remondi- ja korrashoiukohustus, ja vastutus lähevad Müügiobjekti valduse üleandmisega üle Ostjale.
 15. Enampakkumise tingimustes sätestamata tingimustes lepitakse kokku müügilepingu sõlmimisel.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi, ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks, kuid nimetatud kulud ei kuulu Müüja poolt hüvitamisele. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks on vajalik vastav soov edastada vähemalt 2 tööpäeva enne objektiga tutvumise soovi e-posti teel aadressil p.yts@ts.ee.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude Müügiobjekti puudutavate andmetega (dokumentidega ja joonistega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel ja konfidentsiaalsuslepingu sõlmimisel. Kontaktisikuks on AS Tallinna Sadam kinnisvara valdkonna juht Piret Üts, e-post: p.yts@ts.ee, telefon: +3725201866.

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Ühtegi küsimust ei ole esitatud