Ravila tn 14a/14b/W. Ostwaldi tn 1, Tartu hoonestusõigus

 • Eseme ID: 139971393
 • Jaga
1/1

Ravila tn 14a/14b/W. Ostwaldi tn 1, Tartu hoonestusõigus

Eseme ID: 139971393 Seisukord: uus
Oksjon on lõppenud
Oksjon on lõppenud
Lõpphind: 27 150.00 EUR
Pikenev lõpp: 5 minutit
Algusaeg: N 18.06.2020 10:26:27
Lõpuaeg: E 27.07.2020 14:00:49
Vaadatud: 2867
Viimati pakkus: Tartutk
Ravila tn 14a/14b/W. Ostwaldi tn 1, Tartu, Tartumaa, Eesti
1
Tartu Ülikool
Reg. kood 74001073    Kasutaja alates 10.03.2020

Tartu Ülikool 100%
Seisukord: uus
Asukoht: Ravila tn 14a/14b/W. Ostwaldi tn 1, Tartu, Tartumaa, Eesti
Kogus: 1
Transport: Kokkuleppel müüjaga Abi
Käsiraha / tagatisraha: 2640 EUR
Maksmine: pangaülekandega
Müüja: Tartu Ülikool100% / 2 / Vaata müüja teisi esemeid

Ravila tn 14a/14b/W. Ostwaldi tn 1 hoonestusõiguse enampakkumise tingimused

Tartu Ülikool korraldab avaliku enampakkumise kinnistule aadressiga Tartu maakond, Tartu linn, Ravila tn 14a / 14b / W. Ostwaldi tn 1 (kinnistusraamatu registriosa nr 3047803, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks www.osta.ee oksjonikeskkonna vahendusel. Hoonestusõiguse alale moodustatakse eraldi katastriüksus pindalaga maksimaalselt 7000 m². Hoonestusõiguse alaks on detailplaneeringu põhijoonise positsioon 12. Hoonestusõiguse aastatasu alghind on 26 400 eurot. Tagatisraha suurus on 2 640 eurot. Tagatisraha tagastatakse parimale pakkujale pärast lepingu sõlmimist.

 1. Ravila tn 14a / 14b / W. Ostwaldi tn 1 kinnistule seatakse hoonestusõigus järgmistel tingimustel:

  1. hoonestusõiguse sisu on toidu- ja esmatarbekaupade müügi juhtfunktsiooniga ühe- kuni kahekorruselise kaubandus- ja teenindushoone ehitamine ning omamine;

  2. hoonestaja on kohustatud projekteerima ja ehitama krundile kuni 2000 m² suuruse ehitisealuse pinnaga ühe- kuni kahekorruselise kaubandus- ja teenindushoone ning heakorrastama krundi;

  3. hoonestusõiguse tähtaeg on 49 (nelikümmend üheksa) aastat;

  4. hoonestusõiguse tasu suurendatakse iga-aastaselt vastavalt tarbijahinna indeksi muutusele, aga mitte vähem kui 2%, alates hoonele kasutusloa väljastamisele järgnevast aastast arvates;

  5. hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus tekib alates hoonestusõiguse seadmiseks asjaõiguslepingu sõlmimisest, tasumise kord ja tingimused lepitakse kokku hoonestusõiguse seadmise lepingus;

  6. hoonestajal on kohustus kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul kasutada hoonet sihipäraselt ning tagada püstitatavas hoones toidu- ja esmatarbekaupade müük;

  7. hoone püstitamisega tuleb alustada ühe (1) aasta jooksul arhitektuurivõistluse tulemuste kinnitamise päevast arvates ning tööd koos krundi heakorrastamisega lõpetada kolme (3) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmiseks asjaõiguslepingu sõlmimise päevast arvates;

  8. hoonestaja järgib detailplaneeringus kehtestatud tingimusi, sealhulgas:

   1. hoonestaja korraldab ühe (1) kuu jooksul hoonestusõiguse võlaõigusliku lepingu sõlmimise päevast arvates arhitektuurivõistluse, et saada hoonestamiseks parim võimalik arhitektuurne lahendus ning kannab vastavad kulud;

   2. hoonestaja korraldab Viljandi maantee ja Ravila tänava ristmikul liikluse reguleerimise tingimuste täitmise, sealhulgas projekteerib ja ehitab välja vajalikud rajatised ning kannab vastavad kulud;

  9. hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek, kusjuures võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks on kõigi kinnistu omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõigust puudutavate võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmine hoonestusõiguse omandaja poolt;

  10. hoonestusõiguse koormamiseks piiratud asjaõigusega on vajalik kinnistu omaniku nõusolek;

  11. hoonestaja kohustub maksma punktis 2.2 nimetatud kohustuse täitmise alustamisega viivitamisel ja/või tähtajaks täitmata jätmisel leppetrahvi 5% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;

  12. hoonestaja kohustub tasuma punktis 2.5 nimetatud hoonestusõiguse tasu tasumisega viivitamisel viivist 0,1% hoonestusõiguse aastatasust iga tasumisega viivitatud päeva eest;

  13. hoonestusõiguse lõppemisel, sealhulgas ennetähtaegsel lõppemisel, või omanikule langemisel muutub hoonestusõiguse esemeks olev hoone kinnisasja oluliseks osaks ja kinnistu omanik ei maksa selle eest hüvitist;

  14. kui hoonestaja ei ole käesolevas korralduses toodud ja lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul püstitanud punktis 2.2 nimetatud hoonet, mille püstitamise kohustus hoonestajal vastavalt käesolevale korraldusele ja hoonestusõiguse lepingule on või kui hoonestaja rikub oluliselt muid lepingulisi kohustusi (kindlustamiskohustuse, hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, korrashoiukohustuse ja sihtotstarbelise kasutamise rikkumisel) ning hoonestaja ei ole lepingu rikkumist talle antud mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud, on kinnistu omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine) või hoonestusõiguse üleandmist tema poolt valitud kolmandale isikule ning leppetrahvi tasumist hoonestusõiguse ühe (1) aastatasu suuruses summas;

  15. hoonestaja annab tagasivõetamatu nõusoleku kinnistu jagamiseks ja koormamiseks servituutidega kinnistu omaniku äranägemisel;

  16. hoonestaja järgib tehnovõrgu valdajate kehtestatud liitumise tehnilisi tingimusi ja kannab vastavad kulud;

  17. hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) ja katastriüksuste moodustamise kulu tasub hoonestaja;

  18. hoonestaja koormab hoonestusõiguse ostueesõigusega kinnisasja omaniku kasuks ja kinnisasja omanik koormab kinnistu ostueesõigusega igakordse hoonestaja kasuks.

 2. Enampakkumise tulemused kinnitab ning lepingu sõlmimise enampakkumise võitjaga otsustab rektor kümne (10) päeva jooksul enampakkumise lõppemisest.

 3. Hoonestajal peab olema vähemalt viie (5) aastane kaubandustegevuse kogemus jaekaubanduses Kaubandustegevuse seaduse mõttes ja tal ei tohi olla maksuvõlga.

 4. Hoonestusõiguse võlaõiguslik leping tuleb sõlmida ühe (1) kuu jooksul hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamisest ja asjaõigusleping sõlmitakse ühe (1) kuu jooksul pärast arhitektuurivõistluse tulemuste kinnitamist.

 5. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.07.2020 kl 14.00.

 6. Kehtestatud detailplaneeringu leiab lingilt https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-15-014.

 7. Liitumistingimused kaugkütte, kaugjahutuse, vee ja kanalisatsiooni ning elektri jaoks leiab lingilt http://kodu.ut.ee/~estrioma/liitumistingimused. Liitumistingimused on esialgsed ega ole teenuste pakkujate ja liituja suhtes siduvad.

NB!
* Vara/ost vormistatakse vaid oksjoni võitja nimele! (Kui võitjaks on eraisik, siis selle eraisiku nimele. Kui võitjaks on ettevõte, siis selle ettevõtte nimele). Kui soovite arvet ettevõtte nimele, tuleb ettevõttele registreerida eelnevalt eraldi kasutajakonto ning ettevõtte kasutajakonto alt oksjonile pakkumine teha.
* Kui oksjonivõitja taganeb tehingust, siis vastavalt Osta.ee Kasutajalepingule on Osta.ee'l õigus rakendada oksjoni võitja suhtes leppetrahvi, mille summaks on 20% oksjonil kujunenud lõpphinnast.
* Oksjonil kujunev hind on lõplik, sisaldab käibemaksu!

Küsimused müüjale

Ainult vastatud küsimused on kõigile nähtavad.

 • Mis saab siis, kui parima pakkujaga mingil põhjusel lepinguni ei jõuta

  Kui parima pakkumise teinud pakkujaga ei jõuta lepinguni, kuulutab ülikool toimunud enampakkumise nurjunuks. Ülikool jätab endale õiguse korraldada vajaduse korral uus oksjon.

 • 5 1