Другие пользователи смотрели ещё

2-toaline korter Võru tn 34 - 1, Valga (42,7m2)

2-toaline korter Võru tn 34 - 1, Valga (42,7m2)

ID товара: 151948600 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 520.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Чт 18.02.2021 18:17:17
Окончание: Чт 04.03.2021 16:02:11
Просмотров: 1794
Последний претендент: Alz007
Võru tn 34 - 1, Valga, Valgamaa, Eesti
1
Valga Vallavalitsus
Рег. код 77000507    Пользователь с 09.06.2020

Valga Vallavalitsus 100% э-магазин
Состояние: использованный
Расположение: Võru tn 34 - 1, Valga, Valgamaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 50 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: Valga Vallavalitsus100% / 1 / э-магазин продавца

Valga Vallavalitsus müüb enampakkumisel

Korteriomandi Võru tn 34 - 1, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 2067040).

Korter nr 1 asub maja esimesel korrusel. Tegemist on 42,7 m2 suuruse kahe toalise korteriga. Korteris on köök ja kaks elutuba. Vesi- ja kanalisatsioon puudub. Korter on ahiküttega ja vajab täieliku kapitaalremonti.

Enampakkumisel osalev pakkuja kinnitab pakkumist tehes, et on vara põhjalikult üle vaadanud, on teadlik vara seisukorrast, suurusest ja kitsendustest ning ei oma seoses vara seisukorraga mingeid pretensioone võõrandajale ja on nõus omandama korteri seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel.

Täiendav info ja korteriga tutvumine: Janek Rennu; +372 766 9956, janek.rennu@valga.ee, Pille Meriroos; +372 766 69955, pille.meriroos@valga.ee

Enampakkumise tingimused:

 1. Vastavalt Valga Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldusele nr 36, võõrandatakse korteriomand Võru tn 34 - 1, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 2067040) elektroonilise enampakkumise teel.

 2. Enampakkumise korraldaja on Valga vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistus. Enampakkumine viiakse läbi üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel Osta.ee (www.osta.ee) portaalis.

 3. Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Valga vallavolikogu 02.03 2018. a määrusega nr 23 kehtestatud Valga vallavara eeskirjale.

 4. Enampakkumise läbiviimiseks on moodustatud komisjon koosseisus: esimees Toomas Peterson, aseesimees Pille Meriroos, liikmed Anastasija Kikkas, Janek Rennu, Mario Pinka, Igor Jallai. Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja olema registreeritud Osta.ee keskkonna kasutajaks, nõustuma osta.ee kasutajatingimustega ning tema isik peab olema tuvastatud kas ID kaardi või pangalingi kaudu. Pakkumised tuleb sisestada enampakkumisele Osta.ee portaalis.

 5. Enampakkumise alghind on 500 eurot ja tagatisraha on 50 eurot.

 6. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja Osta.ee e-kontolt, ilma tasumata ei lase oksjonisüsteem pakkumist teha. Broneering tühistatakse, kui keegi teeb oksjonil suurema pakkumise. Enne pakkumise sisestamist peab olema tasutud tagatisraha. Enampakkumise võitja tagatisraha tasaarveldatakse müügihinna tasumisel. Osta.ee e-konto on igal registreerunud kasutajal. E-kontole saab konto omanik läbi pangalingi kanda ettemaksuks raha, mida saab kasutada tagatisraha, osavõtutasude ja arvete tasumiseks. Kui pakkuja ei võida enampakkumist, siis eemaldatakse e-kontol tagatisraha broneering ning pakkuja saab antud summa tagasi oma pangakontole kanda;

 7. Juhul, kui enampakkumisel osaleja osutub enampakkumise võitjaks ning enampakkumine kinnitatakse, kohustub ta maksma korteriomandi eest tema pakutud hinna;

 8. Enampakkumise võitnud isikule tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha arvestatakse müügihinna hulka.

 9. Korteriomandi vaatamiseks aega kokku leppida saab Valga vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuses, Puiestee tn 8, Valga linn, ruum 311, tel +372 766 9956, +372 766 9955 e-posti aadressil janek.rennu@valga.ee, pille meriroos@valga.ee

 10. Enampakkumine kestab Osta.ee portaalis. Kogu enampakkumise kestuse ajal on võimalik teha pakkumisi. Korteriomandi hetkehind on reaalajas nähtav enampakkumise juures. Pakkumised teinud isikute kohta näidatakse nende registreeritud kasutajanimesid. Enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise esitanud isik;

 11. Enampakkumisel on võimalik teha kaht erinevat liiki pakkumist:

  1. tavapakkumine: pakkuja sisestab summa, mida soovib pakkuda ja süsteem teeb kohe vastavas summas pakkumise. Pakkumine peab olema vähemalt pakkumise sammu võrra suurem eelmisest. Erandiks on kõige esimene pakkumine, mille saab teha alghinnaga võrdse;

  2. automaatpakkumine: pakkuja sisestab suurima summa, mida on nõus pakkuma. Süsteem teeb seejärel ise pakkuja eest pakkumisi suurendades summat, kui keegi pakkuja üle pakub, pakkumise sammu võrra. Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja pakkuja määratud suurima summa. Kui mitu pakkujat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata. Kui kaks pakkujat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat;

 12. Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui pakkuja teeb minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel erisusi;

 13. - Pakkumise samm on sõltuv enampakkumisel kujunevast hetke hinnast. Soovi korral saab oksjonil osaleja teha pakkumise ka suuremas summas kui on pakkumise sammu suurus.
  Pakkumise sammu kujunemise tabel on nähtav leheküljel:

 14. Enampakkumise puhul on tegemist pikeneva (dünaamilise) lõpuga enampakkumisega ning pikenemise samm on 5 minutit. Enampakkumise pikenemine on piiratud kolme tunniga;

 15. Enampakkumise tulemused tehakse kõigile enampakkumisel osalejatele teatavaks Osta.ee portaalis kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Enampakkumise protokolli kinnitab ja enampakkumise võitjaga ostu-müügi lepingu sõlmimise otsustab Valga vallavalitsus.

 16. Vallavalitsus tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei tehtud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita;

 17. Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on Osta.ee portaali vahendusel enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab koos oma seisukohaga kahe päeva jooksul müügi korraldajale, kes kolme päeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta;

 18. Enampakkumise tulemused jäetakse kinnitamata, kui:

  1. enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise protseduuri;

  2. selgus, et enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

  3. enampakkumise läbiviimisel on rikutud õigusaktidega sätestatud korda;

 19. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise põhjused formuleeritakse kirjalikult. Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmise korral müügilepingut ei sõlmita. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamine enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või õigusaktide nõuete rikkumise tõttu müügi korraldaja süül kohustub müügi korraldaja tagastama ostjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Muid täiendavaid kulutusi ei hüvitata;

 20. Korteriomandi elektroonilise enampakkumise võitjal (edaspidi nimetatud Ostja) tasuda korteriomandi ostuhind hiljemalt korteriomandi notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevale eelnevaks päevaks ja kanda ostuhind Valga vallavalitsuse pangaarvele nr EE491010202000577004 SEB Pangas või notari deposiiti.

 21. Tehinguga seotud kulud ja omandiõiguse registreerimise kulud tasub ostja.;

 22. Korteriomandi Ostja on kohustatud sõlmima eelnimetatud korteriomandi notariaalne ostu-müügileping 1 kuu jooksul Valga vallavalitsuse otsusest sõlmida Ostjaga leping. Käesolevas punktis nimetatud tähtajaks kinnistu notariaalse ostu-müügi lepingu sõlmimata jätmise korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemused tühistatakse ja Ostja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata;

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Заданных вопросов нет

Другие аукционы продавца