Другие пользователи смотрели ещё

2-toaline korteriomand Marja tn 4a-7, Tallinn (47,4 m2)

2-toaline korteriomand Marja tn 4a-7, Tallinn (47,4 m2)

ID товара: 152337916 Состояние: использованный
Aукцион закончился или неактивен.
Aукцион закончился или неактивен.
Окончательная цена: 81 050.00 EUR
Продление окончания: 5 минут
Начало: Пт 26.02.2021 15:12:27
Окончание: Пн 29.03.2021 19:00:00
Просмотров: 5188
Последний претендент: mireike
Marja tn 4a-7, Tallinn, Harjumaa, Eesti
1
RIIGI KINNISVARA AS
Рег. код 10788733    Пользователь с 07.11.2018

RKAS 2 100% э-магазин
Состояние: использованный
Расположение: Marja tn 4a-7, Tallinn, Harjumaa, Eesti
Koл-во: 1
Задаток: 1000 EUR
Оплата: банковский перевод
Продавец: RKAS 2100% / 1 / э-магазин продавца

 

Enampakkumisel 2-toaline korteriomand Marja tn 4a-7, Tallinn (47,4 m2)

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post marko.kunnapas@rkas.ee, telefon 5367 6653.

Aadress:
Harjumaa, Tallinna linn, Marja tn 4a-7

Korteriomand: 2. korrusel asuv 2-toaline korter nr 7, üldpinnaga 47,4 m2 ja 474/4055 suuruse mõttelise osaga kinnistust

Registriosa nr: 19330601

Katastriüksuse tunnus: 78407:701:0206

Sihtotstarve: elamumaa

Kinnistu pindala: 1482 m2

Objekti kirjeldus: Korter asub Lilleküla asumis, Marja tn äärses 8 korteriga puithoone teisel korrusel. Korter paikneb päikesepoolsel küljel.

Koridorist edasi liikudes asub otse ees panipaik, milles paikneb ka soojavee boiler. Vasakut kätt jääb avar ja valgusküllane elutuba, läbi mille on pääs teise eluruumi, milles paikneb ka kööginurk. Korteri tagumises osas paiknevad eraldi ruumidena vannituba ja tualettruum. Parkimine maja hoovis.

Läheduses paikneb Marienthali Selver ja Marja tn Comarket. Samuti on läheduses ühistranspordipeatused.

Asjaõiguslikud koormatised: 1) Reaalkoormatis kinnistute nr 19292601, 19292701, 19292801, 19292901, 19293001, 19293101, 19293201, 19293301 igakordsete omanike kasuks. Reaalkoormatis reaalservituudi talumise tasu kohta vastavalt 11.07.2019.a. sõlmitud lepingu punktidele 4.2. ja 4.4. Kaaskoormatud kinnistud nr 19330001, 19330101, 19330201, 19330301, 19330401, 19330501, 19330701.

2) Reaalkoormatis kinnistute nr 19292601, 19292701, 19292801, 19292901, 19293001, 19293101, 19293201, 19293301 igakordsete omanike kasuks. Reaalkoormatis reaalservituudi talumise tasu suuruse muutmise kohta vastavalt 11.07.2019.a. sõlmitud lepingu punktile 4.5. Kaaskoormatud kinnistud nr 19330001, 19330101, 19330201, 19330301, 19330401, 19330501, 19330701.

Marja 4a kinnistu kasuks on seatud tasuline reaalservituut kanalisatsioonitorude ehitamiseks ja kasutamiseks. Eeltoodud reaalkoormatised on seotud reaalservituudi tasu maksmise kohustuse täitmisega. Tasu suurus 100 eurot aastas.

Võlaõiguslikud koormatised: puuduvad

Ehitised: Ehitisregistri andmetel asub kinnistul:

 1. elamu (ehitisregistri kood 101030203) suletud netopinnaga 439,5 m2;

 2. soojatorustik (ehitisregistri kood 220792751) ehitisealuse pinnaga 134,6 m².

Korteri seisukord

Korteriomand vajab sanitaarremonti. Korteris paiknevad tehnovõrgud on vahetamata ning nende seisukord ei ole müüjale teada. Samuti ei ole teada boileri seisukord. Korteris paiknevad vallasasjad (kapp, elektripliit) jäävad korterisse ning müüja poolt äravedamisele ja utiliseerimisele ei kuulu.

Korteris on tehtud ümberehitustöid, millega on muudetud ruumide planeeringut, kuid müüjale ei ole teada, millal need ümberehitustööd on tehtud ja ümberehituste kohta dokumentatsioon puudub.

Korteriühistu nimi ja registrikood: Tallinn, Marja tn 4a korteriühistu, registrikood 80247750.

Korteriühistul 15.02.2021 seisuga laen puudub. Igakuiselt kogutakse remondifondi 0,5113 eur/m2, ehk korteri nr 7 igakuine tasu remondifondi on 24,24 eurot. Korteriühistu 23.07.2018 üldkoosoleku otsusega kogutakse lisaks täiendavat remondifondi hoone remondikulude ning kinnistu korrastamise katteks - kütteperioodil 20 eurot ning küttevabal perioodil 40 eurot kuus korteri kohta.

Kinnistul paiknevate amortiseerunud kuuride ja garaaži lammutamise osas tehtud korteriühistu üldkoosoleku otsus 18. veebruar 2021. Kuuride lammutamiseks on plaanis taotleda toetust projekti „Hoovid korda“ raames. Lammutatud kuuride asemele on plaanis ehitada uus abihoone. Laenu võtmist kaalutakse edaspidi abihoone ehituseks ning korterelamu katuse vahetamiseks.

Liitumised ja kolmandate isikute tehnovõrgud- ja rajatised:

Tehnovõrgud

Olemasolu

Liitumine

Märkus

Elekter

Jah

 

KÜ kaudu

Vesi

Jah

 

Külm vesi ja kanalisatsioon KÜ kaudu. Soe vesi boileriga. Boileri seisukord teadmata.

Kanalisatsioon

Jah

 

Tsentraalne

Side

Ei

 

 

Küte

Jah

 

Keskküte


Teenuslepingud: Puuduvad

Tarbimislepingud: Puuduvad

Kinnistu Marja 4a, Tallinn, suhtes kehtivad piirangud/kitsendused (seisuga 11.02.2021.a.):

Kinnistu jääb elektripaigaldiste kaitsevöönditesse, sideehitiste kaitsevöönditesse ning surveseadmete (maa-alune soojatorustik) kaitsevöönditesse.

Märkus: Tallinna Linnavolikogu poolt 03.11.2016 otsusega nr 172 kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt on kinnistu märgitud ettevõtlus- ja tootmisalana. Detailplaneeringut kinnistule algatatud või kehtestatud ei ole.


----------------

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused

Kinnitatud juhatuse otsusega YLD-3/2021-2664

 

 1. Riigi Kinnisvara AS müüb elektroonse enampakkumise teel veebikeskkonnas Osta.ee Harju maakonnas Tallinna linnas Marja tn 4a-7 asuva korteriomandi alghinnaga 66 400 (kuuskümmend kuus tuhat nelisada) eurot.

Korteriomandi täpsemad andmed on toodud käesoleva enampakkumise tingimuste Lisas 1.

 1. Pakkumused esitatakse ja fikseeritakse Osta.ee keskkonnas vastavalt portaalis kehtivatele reeglitele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.03.2020. a kell 19:00.

 2. Pakkumused tehakse tavalisel oksjonil (Inglise oksjon) mis on pikeneva lõpuga (5 minutit). Pakkumuste samm on muutuv vastavalt saavutatud hinnatasemele. Esialgne samm on 250 eurot.

 3. Enampakkumise tagatisraha suurus on 1 000 (üks tuhat) eurot.

 4. Pakkumuse tagatisraha tasuda Osta.ee keskkonnas vastavalt keskkonnas toodud juhistele ja korrale.

 5. Tagatisraha ei tagastata, kui enampakkumise võitjast tulenevatel asjaoludel ei ole kinnistu müügilepingut sõlmitud enampakkumise tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Enampakkumise võitja poolt deponeeritud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel müügihinna tasumisel.

 6. Riigi Kinnisvara ASi juhatus (edaspidi juhatus) kinnitab enampakkumise tulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates Osta.ee poolt väljastatud enampakkumise protokolli kättesaamisest. Nõustumus müügilepingu sõlmimiseks antakse pakkumusele, mis on kõige kõrgem. Kõrgeima pakkumuse esitaja nimi ja summa avalikustatakse.

 7. Pakkujatele, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks, tagastab Osta.ee süsteem tagatisraha täies ulatuses koheselt peale enampakkumise lõppu.

 8. Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga Riigi Kinnisvara AS poolt valitud notari juures 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Kõik notariaalse müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks (arvestusega, et ostuhinna laekumine on toimunud enne müügilepingu sõlmimist) kas Riigi Kinnisvara ASi arveldusarvele nr EE742200221027006138 Swedbankis või notari deposiitarvele.

Juhul, kui ostja kasutab krediidiasutuse teenuseid ostuhinna tasumiseks, peab ostja hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise ajaks esitama Riigi Kinnisvara ASile:

  1. kinnituse vastava kokkuleppe sõlmimisest ostja ja krediidiasutuse vahel, mille alusel Riigi Kinnisvara AS võib kindel olla, et ostja täidab ostuhinna tasumise kohustuse täies ulatuses ja

  2. kinnituse, et ostja on andnud krediidiasutusele täitmiseks maksekorralduse ostuhinna ulatuses (või ulatuses, mis ei ole kaetud ostja omafinantseeringuga), mille alusel krediidiasutus teostab vastava ülekande Riigi Kinnisvara ASile 3 (kolme) pangapäeva jooksul notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevast.

 1. Kui pakkuja, kelle pakkumusele on antud nõustumus müügilepingu sõlmimiseks, ei ole sõlminud kinnistu müügi- ja asjaõiguslepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest või võtab ostupakkumise tagasi selle jõusoleku ajal, on juhatusel õigus enampakkumine nurjunuks tunnistada.

------------

MUU INFO KORTERIOMANDI JA LEPINGUTINGIMUSTE KOHTA

 1. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (Müüja) ei vastuta lepingu esemel (sh selle olulised osad) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest Müüja ei olnud ega pidanud olema teadlik müügilepingu sõlmimise hetkel, ning tulenevalt eeltoodust, ei ole ostjal õigust esitada Müüja vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. Müüja müüb lepingu eseme seisuskorras „nagu on“ („as is“).

 2. Ostja on kohustatud kinnistu, sellel paikneva ehitise ja korteriomandi üle vaatama ja ostupakkumisega kinnitama, et ta on teadlik kinnistu, ehitise ja korteriomandi seisukorrast, on teadlik müüja poolt teavitatud asja puudustest ega oma selles osas Müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.

 3. Müüja ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ega ehitisregistris andmete puudumise eest ning kahju eest, mis võib kaasneda ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega, puudumisega ja tegelikkusele mittevastavusega.

 4. Hoonele, milles paikneb müügiobjektiks olev korteriomand on väljastatud energiamärgis energiaklassiga D.

 5. Korteriomandi otsene valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest, kui müügilepinguga ei lepita kokku muud tähtaega. Müüja kannab kõik korteriomandiga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.

 6. Müüja lõpetab korteriomandi suhtes kehtiva kindlustuslepingu korteriomandi valduse ostjale üleandmise päeva seisuga ning juhuks, kui ostja kantakse kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna enne selle valduse ostjale üleandmise päeva ja seega ka enne eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamist, annab ostja käesolevaga Müüjale tagasivõetamatu, tähtajatu ja edasivolitamise õiguseta volituse eelnimetatud kindlustuslepingu lõpetamiseks.

 7. Korteriomandit koormavad reaalkoormatised jäävad kehtima ka pärast müügilepingu sõlmimist ja ostja kandmist kinnistusraamatusse korteriomandi omanikuna ning RKAS ei pea neid kinnistusraamatust kõrvaldama.

Müüja võimaldab kõikidel huvitatud isikutel tutvuda müüdava varaga, sh teostada vaatlusi ning juhul kui omandamisest huvitatud isik peab vajalikuks teostada omal kulul täiendavaid analüüse, ekspertiise vm, ei tee Müüja huvitatud isikutele takistusi selliste toimingute teostamiseks. Objekti vaatluseks ja vajalike toimingute teostamiseks palume eelnevalt kontaktisikuga aeg kokku leppida.

Müüja ei hüvita enampakkumisel osalejatele enampakkumisega seoses tehtud mistahes kulutusi ega kahjusid.

Käesolevas kirjelduses nimetatud dokumentide täistekstidega ja muude korteriomandit puudutavate andmetega (dokumentidega) on võimalik tutvuda eelregistreerimisel.

Kontaktisikuks on Riigi Kinnisvara AS müügijuht Marko Künnapas, e-post marko.kunnapas@rkas.ee, telefon 5367 6653.

 

 

 

 

Вопросы продавцу

Пользователи могут видеть только отвеченные вопросы.

 • Вопрос удален модератором